Archieven & collecties

436 Wegenkaarten, 1929 -1998

.

330 inventarisnummer(s)

  

terug

436:...
ANWB autokaart midden-Nederland / A.N.W.B.. 1970 - Schaal 1:200.000 - gekleurd - Blad 2; 71.0904 ; wel in catalogus, kaart niet gevonden
436:zoek
Tetrarchia ducatus Geldriae Neomagensis / J. Blaeu . (1596-1673) - - - facs. uitgave Twee eeuwen kartografie in Gelre ; ZOEK
436:2
De vermaerde koopstadt van Amstelredam [...] (Amsterdam) / Corn. Anthonisz. . 1544 - - - ongekleurd - reprint Publieke werken Amsterdam ; 74.1151 ; LADENKAST VI, lade 6
436:7
[VERWIJDERD] Geo-archeologische zoneringskaart van Haarlem / B.J. Wieland Los. 1971 - schaal 1:20.000 - ongekleurd - [vgl. Brief B.J. Wieland Los 15-02-1972 in corr.archief]
436:8
Kaart der stad Dordrecht / geteekend en uitgeven door A.A. Nunnink . 1849 - - - gekleurd - 81.0754 ; Affichemap A
436:25
Bladwijzer van de waterstaatskaart van Nederland van schaal 1:50.000 / Waterstaatskartografie van de Rijkswaterstaat . 1983 - - ongekleurd - ; LADENKAST XIX, lade 1
436:26
Historische kaart van Ameland, / D. Appelman. - - - - gekleurd - aangekruiste toponiemen in 1981 in de volksmond nog levend ; Affichemap A
436:27 a-b
Transisalania, kaart van dat gedeelte hetwelk bij den jongsten watersnood op den 4&5 februarij 1825 is overstroomd geweest [...] / J.J. Sorg. Zwolle; 1826 - schaal 1:50.000 - ongekleurd - met "gedenkstuk" waarin de schade opgesomd wordt ; Affichemap B
436:28 a-d
Kaart van de provincie Overijssel / D.Bierens de Haan. Deventer; 1859 - schaal 1:100.000 - gekleurd, 4 bladen - schooluitgave met register ; Affichemap B
436:29
[VERWIJDERD] Klooster Heyliger-Lee / A. Verburgh . 1740 - - - gekleurd - reprint, 4 ex.
436:30
[VERWIJDERD] [Arnhem e.o.] / F.W.Michels. Amsterdam; 1970 - - ongekleurd - gemaakt voor Grolsche Bierbrouwerij NV Enschede en Groenlo
436:31
[VERWIJDERD] Gelriae, Cliviae finitimorumque locorum Verissima descriptio, / Christiano Schrot . - - - - gekleurd - reprint; bij TWEE eeuwen kartografie in Gelre : acht historische kaarten - Venray , 1981 82.0738 / 9120 c5 ;
436:32
[VERWIJDERD] Dominiï Frisiae Tabula, inter Flevum et Lavicam / B. Schotanus à Sterringa. z.p, z.j. - - - gekleurd - reprint
436:33
[VERWIJDERD] Comitatus Zutphania / Petrus Kaerius; Heruitg. De Walburg Pers . 1617 - - gekleurd - reprint
436:34
[VERWIJDERD] Amelandt / . z.p., 1731 - - gekleurd - reprint
436:35
[VERWIJDERD] Illustribus ac potentibus comitatus Drentiae D.D. statoribus [...]reflores centis provinciae et Westerwoldiae [...] / Cornelis Pynacker . [1634] - schaal 1:200.000 - gekleurd - reprint
436:36
[VERWIJDERD] Topographische kaart van de provincie Gelderland [...] / W. Kuyk. 1845 - schaal 1:50.000 - ongekleurd - reprint Canaletto 1971; 22 bladen waarvan 12 kaarten ; 9120 c5; /71.1306 ;
436:37
[VERWIJDERD] Kaart van Neede, weergevende de situatie omstreeks 1830 / J. Krooshof. Neede, 1983 - - - gekleurd - Uitgave t.g.v. 't 75-jarige bestaan van de coöp. Rabobank Neede
436:38
[VERWIJDERD] Het landgoed Tongeren gelegen op de Veluwe onder Epe / F.W. Michels. 1969 - - - ongekleurd - met enige aantekeningen 'Uit de geschiedenis van Tongeren'
436:39
Karte des Amts und der Deichschau Düffel nebst angrenzenden Gebieten / Frans van Senhem und Friedrich Gorissen. 1667 en 1975 - schaal 1:25.000 - gekleurd - Bijlage bij Numaga 22:4 (1975) ; Affichemap C
436:40
Nieuw wegenplan en de omleggingen die daaroe vereischt worden / . Graafschapsbode, 1934 - Schaal 1:250.000 - ongekleurd - streekuitbreidings-plan voor Oost-Gelderland / met aanduiding C-12 ; Affichemap C
436:41
Nieuw wegenplan en de omleggingen die daaroe vereischt worden / . Graafschapsbode, 1934 - schaal 1:250.000 - ongekleurd - bevolkingstabellen 1884-1934; met aanduiding C-13 ; LADENKAST VI, lade 5
436:42 a-d
[VERWIJDERD] Nova totius Provinciae Groningo-Omlandiae tabula / Kaart of Landtafereel der provincie van Groningen en Ommelanden [...] / Th. Beckeringh. Groningen; [1781] - - - ongekleurd - reprint, 4 bladen
436:43
[VERWIJDERD] Topografische kaart van het gebied der gemeenten Schoterland en Aengwirden / Huguenin de Grietman 1822-1823 . museum Willem van Haren, Heerenveen; 1982 - Schaal 1:40.000 - gekleurd - reprint 1982, Museum Willem van Haren Heerenveen; orgineel in ARA te 's Gravenhage; 83.390
436:44
[VERWIJDERD] Topografische kaart der provintien Groningen en Vriesland / W.U. Huguenin . 1820,1824 - schaal 1:40.000 - gekleurd - blad 21 en 22 op 1 kaart; reprint t.g.v. het 40-jarig bestaan v.d. oudheidkamer 'It Bleekerhûs; 1976 origineel in ARA te 's Gravenhage. 9120 c
436:45
[VERWIJDERD] Topografische kaart van het gebied der gemeente Opsterland. / W.U. Huguenin . 1822-1823 - schaal 1:40.000 - gekleurd - reprint 1982, Streekmuseum Opsterlân; orgineel in ARA te 's Gravenhage; 83.389
436:46
[VERWIJDERD] [kaart van Ameland] / . - - gekleurd -
436:47 a-d
[VERWIJDERD] Historische kaart van Twente ca. 1500 / Werkgroep historische kaart van Twente; kartografie A.M. Mank en A.J. Kers.. Emmen; 1991 - schaal 1:50.000 - ongekleurd - reprint, 4 bladen; tekstboek: 9120 c4 Twente.
436:48
Kaarten van de Nederlanden / Christiaan Sgroten. ca 1573 - - - ongekleurd - reprint 1961; 21 bladen met inleiding van S.J. Fockema Andrea en B. van 't Hoff ; LADENKAST XXI, lade 2
436:49
[VERWIJDERD] Afbeeldinge van Heemstede in de Provincie van Utrecht / Isaac de Moucheron. ca 1700 - - - ongekleurd - reprint van de heerlijkheid; 73.1214
436:50
Caerte vande vrijheyd der stadt Utrecht volgens decisie vanden jare 1539 / Caspar Specht . [1696] - - - gekleurd - ; Affichemap D
436:51
Ultraiectini Dominii tabuIa / Nic. Visscher . ca 1700 - - - gekleurd - 7 bladen ; Affichemap D
436:52
Nieuwe kaart van de Mynen, de 2 Loosdrechten, mitsgaders van 's Gravenland nevens het gerecht van Breukelen en Loendersloot [...] / Nic. Visscher . ca 1700 - - - gekleurd - ; Affichemap D
436:54
[VERWIJDERD] Gemeente Hilversum sectie G genaamd Het Dorp / A. van Oosterhout . 1824 - schaal 1:2500 - gekleurd [inkleuring door C. Boekschoten] - Reprint Historische Kring "Albert Perk"; 9120 c7
436:55
[VERWIJDERD] 'Naaukeurige kaart van Waterlant' / . z.p., z.j. - - gekleurd - reprint
436:56
[VERWIJDERD] Kaart van Gooiland na de heide-verdeling van 1843 / A. van Oosterhout en N. Nelemans. [Amsterdam; 1845] - - - ongekleurd - reprint; ('kaart van Perk') ; [Uitgave Goois Museum; Hilversum; 1966 ]
436:59
[VERWIJDERD] Archeologische kaart van Nederland: Hollands Noorderkwartier ca. 1350 na Chr. : Bewoning en dijken / W. de Gans en J. Blokzijl ... [et al]. Alkmaar, 1988 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Bijlage bij: H.Th.M. Lambooij: Getekend land, Alkmaar, 1987.

Bijkaart: Parochiegrenzen omstreeks 1550. 88.47.835
436:60
[VERWIJDERD] 'Beemster lants caerte met syne dycken ende ommelanden [...] / . 1612 - - ongekleurd - reprint; 81.0523 ; 9120 c7
436:61
[VERWIJDERD] de Nekker Molen bouwjaar 1631 / F.W. Michels . Amsterdam; 1970 - - - ongekleurd - gemaakt voor de Grolsche Bierbrouwerijen Enschede
436:62
[VERWIJDERD] Comitatus Hollandia / Willem Jansz. Blaeu. Amsterdam; 1608 - - - gekleurd - reprint Walburg Pers; Zutphen
436:63
[VERWIJDERD] Comitatus Hollandia. Het Graefschap Hollandt / Willem Jansz. Blaeu. Amsterdam; 1608 - - - ongekleurd - reprint Historsiche verenging voor Zuid-Holland; met inleiding B.v.'t Hoff; 's Gravenhage; 1951
436:64
[VERWIJDERD] Choro-hydrographische kaart der environs van Amsterdam / Departement generaal van oorlog. z.p.,z.j. [ca 1800?] - - - ongekleurd - fotokopie?
436:65
[VERWIJDERD] Stand tussen twee Zeeen / Henk Tol. 1973; Uitg. van de gezamelijke VVV's Beemster - De Rijp en Schermer - - gekleurd - 9309 c7
436:66
[VERWIJDERD] Afbeeldinge van de Stommeer [...] het dorp van Aalsmeer / Claes Vastensz. Stierp. 1650 - - - sepia - reprint Stichting 'Oud Aalsmeer', 1977; 9120 c7; 78.655
436:67
[VERWIJDERD] [Texel] / . z.p., z.j - - gekleurd - reprint; 77.196
436:68
[VERWIJDERD] Kaart van het oost einde van Aalsmeer [...] / Klaas Vis . 1774 - - - ongekleurd - reprint
436:69
Hollands Noorderkwartier in 1288 / G. de Vries . 1965 - - - gekleurd - naar oude oorkonden ontworpen.Bij: Letterkundige verhandel
ingen der Koninklijke Akademie. deel III; 1865 Zeer broos! 1e van 4 ex. ; Affichemap D
436:70 a-b
[VERWIJDERD] Nieuwe en zeer nauwkeurige kaart van Oostzaandam / Jacob Oostwoud en Jan van Heteren. 1794 - - - ongekleurd - 2 bladen; reprint t.g.v. 40-jarig bestaan Grafische industrie De Boer en Vink BV; Zaandijk; 1973
436:71
[VERWIJDERD] Caerte van Noorthollant beghinnende vanvan Noordendt up tot om Leyden toe [...] / Joost Jansz.. Amsterdam, 1575 - - - ongekleurd - reprint
436:74
Dykgraaf en hoogheemraetschap der zeeweeringen van den Hondsbossche en Duynen tot Petten / Jan Spruytenburgh . Amsterdam; 1730 - - ongekleurd - ; Affichemap D
436:75
[Kaart van Amstelland] / Gerrit Drogenham . z.p., z.j. [na 1749] - - - gekleurd - ; Affichemap E
436:76
Florentissimi Trajectini Principatus Typus antehac [...] Kaart van de provincie Utrecht / Corn. Anthonisz. Hornhovius. 1599; 2e uitgave door Clement de JONGHE (3e kwart 17e eeuw).. - schaal 1:180.000 - ongekleurd - facsimile-uitgave met toelichting van Prof. Dr. Ir. C. Koeman en N.S.L. MEINERS Alphen a.d. Rijn 1974; 9120 c6; 74.1173 ; Affichemap E
436:77
[VERWIJDERD] Die CHAERTE van Aemstellant 1593, naar een kaart van 1570 / Jacob van Banchem. 1593 - - - ongekleurd - 12 bladen; reprint;met een toelichting van L.A. QUARLES van UFFORD]. - Alphen aan den Rijn : [S.n.], 1971; 9120 c7
436:78 a-d
Hoogheemraadschap Schieland / W. van Nooten en P.W. van Baarsel. 1928 - schaal 1:20.000 - gekleurd - 4 bladen ; Affichemap E
436:79
Brabantiae ducatus cum adjacentibus provinciis / Nic. Visscher. Amsterdam; z.j. [na 1677] - - - gekleurd - ; Affichemap F
436:80
Tertia pars Brabantiae qua continetur marchionat sri horum urbs primaria Antverpia / Michaël Florentius van Langeren. ca 1645; gedrukt bij W. Blaeu - - - gekleurd - ; Affichemap F
436:81
Brabantiae Batavae pars occidentalis sive Antverpiensis tetrarchiae. / Peter Schenk. Amsterdam; z.j. [na 1677] - - - gekleurd - ; Affichemap F
436:82
Tetrarchiae Antverpiensis pars meridionalis / Nic. Visscher. Amsterdam; z.j. [na 1677)] - - - gekleurd - ; LADENKAST VI, lade 2
436:83
Brabantiae Batavae pars orientalis Comprehendens tetrarchiam sive majoratum sylvaeducensem in ejusdem subjacentes ditiones / Nic. Visscher. Amsterdam; z.j. [na 1677] - - - gekleurd - ; Affichemap F
436:84
Kaart van de landen Heusden en Althena [...] / J. Engelman en F.W. Conrad . z.p.; 1798 - - - ongekleurd - ; Affichemap F
436:85
Tabula Castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, fossae, alvei quae Bergas ad Zomam et Antverpiam / M. Pitt en S. Swart. Waesbergen; z.j. - - - ongekleurd - ; Affichemap F
436:86
[VERWIJDERD] [kaart van Riel en omgeving] / Roelof van der Vleuten. 1657 - - - gekleurd - reprint; manuscriptkaart; Rabobank Goirle / Alphen 1984
436:88
[VERWIJDERD] Kaart van Belfelt / door Hentgens (of Heutgens). z.p.; z.j - - - seppia - reprint van ex. uit Regionaal historisch centrum Limburg
436:89
[VERWIJDERD] [ fragment van kaart van Noord-Brabant ] / . - - zwart-wit foto - Achterop "Oude kaart van Noord-Brabant" II
436:90
Caerte vertoonende de landen etc. van den Overwaert gelegen binnen den Ringdyk van den Alblasserwaert / [M. van Nispen en J. van Vianen]. 1706 - - - zwart-wit - 4 bladen en 7 bladen wapens ; 81.0523 ; Affichemap G
436:93
Kaart van Rijnland / Floris Balthasar. 1610-1616; heruitg. m.m.v het Hoogheemraadschap van Rijnland met inleiding; Den Haag; 1929 - - - herdrukt van de origineele koperen platen en opnieuw uitgegeven met medewerking van het Hoogheemraadschap van Rijnland en voorafgegaan van een inleiding door S.J. Fockema Andreae - 's-Gravenhage , 1929
Losbl. in portf. ; Affichemap G
436:95
[VERWIJDERD] Caerte vertoonende de landen etc. van den Overwaert gelegen binnen den Ringdyk van den Alblasserwaard / Mattheus van Nispen (landmeter) en Jan van Vianen (graveur). 1706 - - - ongekleurd - reprint; 76.674
436:96
[VERWIJDERD] De Biesbosch tussen de Nieuwe Merwede, Amer en land van Heusden en Altena / F.W. Michels . 1971 - - - gekleurd - situatie van 1969-1970; met gegevens van de St.. Elizabethsvloed
436:98
[VERWIJDERD] Onder de Vlam / Shell Nederland. 1967 - - - gekleurd - met illustraties; Bedrijfskrant voor personeel van Shell Nederland
436:99
[VERWIJDERD] Caerte vertoonende de landen etc. van den Overwaert gelegen binnen den Ringdyk van den Alblasserwaert [...] / . 1706 - - ongekleurd - 4 bladen; reprint ; 81.0523
436:100
Rotterodamum, Hollandiae urbs celeberrima et [...] / Jacob Quacq. 1665 - - - ongekleurd - ; Affichemap G
436:101
[VERWIJDERD] Chaerte vande lantscheydinghe tusschen het heemraetscap van Rynlant, tsticht van Wytrecht ende Aemsterlandt / . 1567 - - gekleurd - reprint
436:102
[VERWIJDERD] Nieuwe caerte vertoonende den geheelen Alblasserwaert / A. de Vries. 1767 - - - gekleurd - reprint; 81.0523
436:104
[VERWIJDERD] Eijgentlicke afbeeldinge van alle steden, Dorpen [...] Heemraetschap van Delflant [...] / Math. de Been van Wena . 1606 - - - gekleurd - reprint
436:105
[VERWIJDERD] [kaart van de drie Schieën] / . ca 1514 - - gekleurd - reprint; Uitgave t.g.v. het 25- jarig bestaan van het Historisch Genootschap Roterodamum; 72.667
436:106
Carte générale des dix et sept provinces des Pays bas. (Cartes générales de toutes les provinces de France, royaumes et provinces d'Europe / Christophe TASSIN. 1637 - - - gekleurd - reprint; Zutphen, De Walburg Pers, [1987] ; Affichemap G
436:107
Kaart van de provincie Noord-Brabant / Topografische dienst. 1932 - schaal 1: 200.000 - gekleurd - met tabel van grootte en bevolking ontleend aan de volkstelling van 1930. ; Affichemap H
436:108
Kaart van Walcheren / J.J. Nieukerken en L. Kuiler. Middelburg; 1900 - - - ongekleurd - stroomtram Walcheren , lijn Middelburg-Vlissingen-Domburg ; Affichemap H
436:109
Generale caarte ende afbeeldige vanden eylande van West Voorn / Heyman van Dyck . 1701 - - - ongekleurd - ; Affichemap H
436:110
Nova atque ernendata descriptio suydt Hollandiae / J. Covens en C. Mortier. z.p.; z.j. - - - gekleurd - ; Affichemap H
436:112
Archeologische- geologische kaart van 's Gravenhage / Gem. dienst Volkshuisvesting. 's Gravenhage; 1982 - schaal 1: 15.000 - gekleurd - met inleiding ; LADENKAST XXIV, lade 2
436:114
[Kaart van Goedereede en Overflakkee ] / -. z.p. en z.j. - - - gekleurd; 1 blad - situaties rond 1300, 1750 en 1842 ; Affichemap H
436:115 a-
Nederland wegenkaart Rijkswaterstaat / Rijkswaterstaat. 1975 - schaal 1:250.000 - gekleurd - 3 bladen ; LADENKAST XX, lade 4
436:116
[VERWIJDERD] Het Dorp Zwammerdam / F.W.Michels; oudheidkundige informatie P.C. Beunder. 1968 - - ongekleurd - enkele namen; in opdracht van hun zoons, dochter en aangehuwde kinderen voor de Heer en Mevrouw Fopma-van Muiswinkel; met potlood vermeld: van de maker voor Piet Meertens, 1969
436:117
[VERWIJDERD] Het dorp Bennekom met Boekelo in 1656 / Nicolaes van Geelkerken. 1656 - - - gekleurd - reprint Rijksarchief Gelderland nr. 725; 9120 c5; 87.130
436:118
[VERWIJDERD] Cultuurhistorische relictenkaart van de Veluwe, 1870-1970 / A.W. Edelman-Vlam, A.D.M. Veldhorst en J.A.J Vervloet. Wageningen, 1976 - 1:100.000 - gekleurd - Bijlage 3 bij het Rapport van het Veluwe onderzoek
436:119
[VERWIJDERD] Belangrijke antropogene invloeden / C. Stork. Wageningen, 1976 - 1:100.000 - gekleurd - Bijlage 8 bij het Rapport van het Veluwe onderzoek
436:121
Waterstaatkundige kaart van de polder Gorinchem 38 blad 4 / . 1921 - 1:10.000 - gekleurd - op linnen geplakt ; Affichemap H
436:122
[VERWIJDERD] 't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1997 - - - ongkleurd - reprint t.g.v. van de uitgave van 1670; t.g.v. 40 jarig bestaan van Stichts Hollandse historische vereniging; met bijlage; 97.40.0648
436:123 a-
Tetrarchiae Antverpiensis pars meridionalis Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernacule Noord-Holland ... / Peter Schenk. ca 1700 - - - ongekleurd - fotokopieën ; LADENKAST VI, lade 6
436:124
Nieuwe korreckte kaart vande xvii Neerlandse provincien Novissima et accuratissima xvii provinciarum / A.J. Bormeester . ca 1670-1690 - - - gekleurd - reprint Walburg Pers ; Affichemap I
436:125
[VERWIJDERD] Nieuwe kaart van Haarlems schone omstreken / F.J. Nautz. 1836 - - - ongekleurd - herdruk 1985; 85.683
436:126
[VERWIJDERD] Blydorpse Blok / N. Cruquius en J. Cruquius.. 1700-1703 - - foto uit: Delfland en Schieland. zuidoostelijk en zuidelijk deel. Stad Leidens Universiteits Tiende Blokken in Delfland en Schieland .... etc.
(kaartboek met 18 bladen ); Kaartenafd. Alg. Rijksarchief FiDZ 66 A-9 -
436:127
[VERWIJDERD] Nieuw of Kleenpolder / N. Cruquius en J. Cruquius.. 1700-1703 - - foto uit: Delfland en Schieland. zuidoostelijk en zuidelijk deel. Stad Leidens Universiteits Tiende Blokken in Delfland en Schieland .... etc.
(kaartboek met 18 bladen ); Kaartenafd. Alg. Rijksarchief FiDZ 66 A-10 -
436:128
[VERWIJDERD] Sestien Hoovense polder / N. Cruquius en J. Cruquius.. 1700-1703 - - foto uit: Delfland en Schieland. zuidoostelijk en zuidelijk deel. Stad Leidens Universiteits Tiende Blokken in Delfland en Schieland .... etc.
(kaartboek met 18 bladen ); Kaartenafd. Alg. Rijksarchief FiDZ 66 A-11 -
436:129
[VERWIJDERD] Schieveense Noord Blok / N. Cruquius en J. Cruquius.. 1700-1703 - - foto uit: Delfland en Schieland. zuidoostelijk en zuidelijk deel. Stad Leidens Universiteits Tiende Blokken in Delfland en Schieland .... etc.
(kaartboek met 18 bladen ); Kaartenafd. Alg. Rijksarchief FiDZ 66 A-12 -
436:130
[VERWIJDERD] De Stat Dordrecht met de aanpalende landen / Matth. de Vries . z.p., z.j. - - - ongekleurd - reprint; 78.861
436:131
[VERWIJDERD] [historische kaart van West- Zeeuws- Vlaanderen ] / Heemkundige Kring van West- Zeeuws- Vlaanderen. . - schaal 1:75.000 - ongekleurd -
436:133
[VERWIJDERD] Atlas van Nederland kaart 1-2 / Topografische dienst. Delft, 1963 - schaal 1:600.000 - gekleurd - grondsoortenkaart
436:134
[VERWIJDERD] Bodemkaart van de Tielerwaard / . - - - ingekleurd transparant - met verklaring van de kleuren op A4
436:139
Le paijs de Zelaande avecq les leius circonvoijsins et la ou elle est enclos de la Grand Mere Occeane & avec la distance des villes & bourgaiges selon le vraije art de geometrie. / Cornelis de Jode. 1593 - - - gekleurd - reprint Walburg Pers Zutphen ; LADENKAST VI, lade 8
436:144
[VERWIJDERD] Het landt van Schouwen en de annexe polder et geheel Duyvelandt / Daniël Verburcht & Aernoldus van Anthonissen. 1689 - - - gekleurd, herdruk - 9120 c9 / 86.856; uitg. t.g.v. 10e jaargang van de Kroniek van het Land van de Zeemeermin
436:147
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Sassenheim ende Voorhout / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:148
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Oegstgeest / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:149
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Warmondt, Vrouwen Venne ende Alckemade / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:150
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Rynsborgh ende Noortwyck / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:151
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Voorschooten / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:152
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Valckenborgh ende Catwijck / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:153
[VERWIJDERD] [Rijnland Vliet tussen Rijnsburg en Warmond] / . ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:154
[VERWIJDERD] [Voorhout] / Pietersz Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:155
[VERWIJDERD] [Rynsborch] / Pietersz Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:156
[VERWIJDERD] Kaart van eenige perceelen graaflijkheids landen gelegen in Rijnsover tusschen Noordwijk en Katwijk. / Jacob Coenraads. 1571 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:157
[VERWIJDERD] Kaart van Noordwijkerduin.
/ Symon Arentsz (v. Bruningen). 1587 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:158
[VERWIJDERD] [[katwijk]] / . 1582 - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:159
[VERWIJDERD] [Rynsborch] / . - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:160
[VERWIJDERD] Kaarte van het West End van het eyland Ter Schellingh [...] / Frans de Mutsert Aartsz. 1749 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:161
[VERWIJDERD] [fragment van kaart van Duynkerke en omgeving] / . - - ongekleurd - foto; op achterzijde vermeld: No 35 Van der Vlis 22/12/[19]65
436:162
[VERWIJDERD] [oude maas] / . - - ongekleurd - fotokopie, onleesbaar
436:163
[VERWIJDERD] [kaart / . 1572 ? - - ongekleurd - fotokopie, onleesbaar; stempel Archives Nationales
436:164
[VERWIJDERD] landerijen met namen en afmetingen / . - - ongekleurd - fotokopie, onleesbaar; stempel Archives Nationales
436:165
[VERWIJDERD] landerijen met namen en afmetingen / . 1787 - - ongekleurd - fotokopie, onleesbaar; stempel Archives Nationales
436:166
[VERWIJDERD] [Petten, Warmenhuuizen ??] / . 1787 - - ongekleurd - fotokopie, stempel Archives Nationales
436:167
[VERWIJDERD] [kaart van een gedeelte van Orthen] / . 1644 - - ongekleurd - 54.505; fotokopie, via H.BM. Essink
436:168 a-
[VERWIJDERD] Nieuw ... accurate caart van de Uffelter marckte [...] / A. Meusinge ?. 1768 - - - ongekleurd - fotokopieën; 6 bladen
436:169
[VERWIJDERD] Bergermeers-caerte / C. Stuurman. 1917 - - - ongekleurd - fotokopie met veldnamen; geficheerd
436:170 a-
Ruilverkaveling Baarderadeel; functioneel-genetische kaart van de lijnvormige elementen / Stiboka. 1978, Wageningen - schaal 1:10.000 - gekleurd - 7 bladen; bij rapport 1397 ; Affichemap I
436:171
Kaart van de provincie Overijssel ten gebruike der leerlingen van de Lagere Scholen / v. Goor . Gouda; z.j. - - - ongekleurd, 1 blad - ; LADENKAST VI, lade 5
436:172
[VERWIJDERD] Groeninger Oldt-Dambt / . z.p.; 1953 - schaal 1:85000 - ongekleurd - naar een fotokopie van de oorspronkelijke kaart uit.± 1593. gepubliceerd in 'Haim en Heerd' 5 sept. 1953
436:173
[VERWIJDERD] Wieringermeer / . z.p., z.j. [na 1945] - - ongekleurd - engelse kaart met straatnamen in het nederlands.
436:174
Generale kaart van de Bataafsche Republiek / J.C. Vieweg. Nijmegen; z.j. - - ongekleurd - 1 blad; stempel Bibliotheek der IVe infanterie brigade ; Affichemap I
436:176 a
Broek in Waterland / Technische dienst kring Monnickendam. 1983 - 1:1000 - zwart-wit - 2 bladen; ingetekende boerderijen etc. ivm onderzoek naar woonvierkant H. van Koolbergen ; Affichemap I
436:178
[VERWIJDERD] De Europese Gemeenschap; llidstaten, regio's en administratieve eenheden / Commissie van de Europese gemeenschappen. Brussel, 1981 - 1:8000.000 - gekleurd -
436:187
[VERWIJDERD] Afstandstabel / A.N.W.B.. 1925 - - - ongekleurd - Bijvoegsel bij De Kamioen 1925 nr. 24
436:195
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. Delft, 1961 - 1:400.000 - gekleurd -
436:289
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. 1979 - Schaal 1:400.000 - ongekleurd -
436:291
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. 1943 - Schaal 1:400.000 - ongekleurd - 1e van 2 ex
436:292
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. 1943 - Schaal 1:400.000 - ongekleurd - 2e van 2 ex; waarvan 1 ex met aanduiding A-1
436:293
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. Delft, 1967 - Schaal 1:400.000 - gekleurd - 1e van 2 ex
436:294
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. Delft, 1967 - Schaal 1:400.000 - gekleurd - 2e van 2 ex
436:300
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / . [1984] - schaal 1:600.000 - ongekleurd - fotokopie?
436:309
[VERWIJDERD] River-names of british origin / . - - ongekleurd - geen verder gegevens 2 exx.
436:310
[VERWIJDERD] Anglo-Saxon settlement / . - - ongekleurd - place-names in -ingas, heathen names ; 2 ex
436:311
[VERWIJDERD] Danish campaigns 865-879 [in Groot-Britannië] / . - - ongekleurd - Deense veldslagen en nederzettingen; 2 exx
436:312
[VERWIJDERD] Scandinavian place-names / . - - ongekleurd - deense invloeden; 2 exx
436:313
[VERWIJDERD] [toponymische elementen in west-Engeland] / . - - ongekleurd - met legenda wo...
436:314
[VERWIJDERD] Distribution of place-names in -ing / . - - gekleurd - met legenda; 2 exx
436:315
[VERWIJDERD] Westmorland / . - - gekleurd - Legenda met engelse plaatsnamen op: - tun -häm - wic - burh - ceaster en Noorse plaatsnamen: - by - erg-porp
436:316
[VERWIJDERD] Distribution of place-names in old English prop / . - - ongekleurd - met legenda; 2 exx
436:318
[VERWIJDERD] Carte de Cabinet des Pays-bas autrichiens Levée à la l'initiative du comte de Ferraris. - Brussel, 1965 -gekleurd - 4 bladen; uitgave t.g.v. 150-jarige herdenking van de slag bij Waterloo - 9120 c16 / 1966
[geen cat kaartje gevonden in de retro jjs 21-10-2010]
436:319
[VERWIJDERD] Ontstaangeschiedenis van de Zwinstreek, kaartenmap met verklarende teksten / [samengesteld door: ] JONGE ekonomische kamer Knokke-Heist ; Eindred. Jacky CLAEYS. Knokke/Heist; 1981 - schaal 1:25.000 - transparant en gekleurd - 7 kaarten met verklarende teksten / 9120 c17 / 81.565
436:320
[VERWIJDERD] Belgii veteris typus / Pieter van den Keere. Amsterdam; 1617 - - - ongekleurd - foto van kaart; met Brief C. Koeman 16 nov. 1973
436:321
[VERWIJDERD] Leo Belgicus / Jan van Doetecum. Amsterdam; 1598, - - gekleurd - reprint De Walburg Pers; Zutphen; 1985
436:322
[VERWIJDERD] Administratieve kaart van België / Institut géographique militaire. Brussel; 1968 - schaal 1:300.000 - ongekleurd - tevens bladwijzer voor de kaarten 1:25.000 en 1:10.000
436:323
[VERWIJDERD] Kaartbladwijzer en aangenomen teekens der kaart van België / Institut cartographique militaire. Brussel; 1934 - - gekleurd - met legenda voor de kaarten 1:100.000
436:324
België in het Romeins tijdvak : kaarten en aantekeningen / . - Brussel, 1968. - 27 p. + 2 kaarten

2. Administratieve indeling, wegen, agglomeraties, versterkte agglomeraties, burgi en castella in het late keizerrijk
Archeologische kaarten van België, 1 en 2 / door J. Mertens ; met medewerking van Andrée Despy-Meyer. uitg. door Nationale Dienst voor opgravingen; Brussel; 1965 - schaal 1:500.000 - gekleurd; 2 ex. - Administratieve indeling, steden, vici en wegen in het vroege keizerrijk / 9309 c13 / 71.892 ; Affichemap J
436:325
België in het Romeins tijdvak : kaarten en aantekeningen / door J. Mertens ; met medewerking van Andrée Despy-Meyer. uitg. door Nationale Dienst voor opgravingen; Brussel; 1965 - schaal 1:500.000 - gekleurd - Administratieve indeling, wegen, agglomeraties, versterkte agglomeraties, burgi en castella in het late keizerrijk / 9309 c13 / 71.892 ; Affichemap J
436:326
[VERWIJDERD] Arrondissement van Dunkerque / . - Schaal 1:50.0000 - blauwdruk - met wegnummers
436:327
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 10 Malmédy e.o.
436:328
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 1 Brugge
436:329
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 2 Antwerpen
436:330
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 3 Turnhout
436:331
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 4 Tournai
436:332
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 5 Brussel
436:333
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 7 Mons
436:334
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 6 Liége
436:335
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 8 Dinant
436:336
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 9 Arlon
436:337
[VERWIJDERD] Carte de la Belgique / . - schaal 1:200.000 - gekleurd - blad 1 van 3
436:338
[VERWIJDERD] Carte de la Belgique / . - schaal 1:200.000 - gekleurd - blad 2 van 3
436:339
[VERWIJDERD] Carte de la Belgique / . - schaal 1:200.000 - gekleurd - blad 3 van 3
436:340
[VERWIJDERD] Administratieve kaart van België. / Institut géographique militaire. Brussel; 1963 - schaal 1:300.000 - ongekleurd - met inkleuring
436:341
[VERWIJDERD] Gemeenten van België en Groot-hertogdom Luxemburg / Cartographique Dossray. Brussel; 1964 - schaal 1:300.000 - ongekleurd -
436:342
[VERWIJDERD] Administratieve kaart van België / Institut géographique militaire. Brussel; 1968 - schaal 1:300.000 - ongekleurd - tevens bladwijzer voor de kaarten 1:25.000 en 1:10.000
436:343
[VERWIJDERD] Kaart van de Lede / F. Horenbaute . 1569 - - - gekleurd - reprint
436:344
[VERWIJDERD] Facsimile of the ancient map of Great Brittain [...] 1325-1350 / . Southampton 1870 - - - ongekleurd - reprint 1966; met vertalingen van plaatsnamen in rood
436:349
[VERWIJDERD] Geographische Karte Letlands / Kartographisches Institut; Ortsnamen laut J. Endzelin. Riga z.j. - schaal 1:420.000 - - Bijlage: lijst met plaatsnamen
436:350
[VERWIJDERD] Geographische Karte Ahaus e.o. / . uitg. Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen; 1963 - schaal 1:50.000 - gekleurd -
436:351
[VERWIJDERD] Le recueil de la microtoponymie en Albanie. / . - - transparant - met legenda: recueil avant 1944 ; recueil après 1944
436:352 a-
[VERWIJDERD] Kartenaufnahme der Rheinlande / Tranchot en v. Müffling. . 1803/1820 - Schaal 1:25.000 - gekleurd - reprint 1968; 7 bladen vergelijk 9120 c11 Maas/Rijn
436:353
[VERWIJDERD] [Volksrepubliek Bulgarije] / . Sofia, 1971 - schaal 1:1000.000 - gekleurd - tekst in het Bulgaars
436:354 a-
Die Orts- und Flurnamen Nordfrieslands / J. Schmidt-Petersen. Husum : Nordfriesischen Verein für Heimatkunde enz. , 1925 - schaal 1:25.000 - ongekleurd - 11 kaarten: 71.0076 ; Affichemap J
436:355
[VERWIJDERD] Ubersicht der Landschaften [...] vom Staatsgebiet den Deutschen Demokratischen Republlik / Ministerium des Innern Verwaltung Vermessungs - und Kartenwesen. . Berlijn,1980 - schaal 1:750.000 - ongekleurd - "Entwurf"
436:356
[VERWIJDERD] Map of recent vertical movements in the Carpatho-Balkan region / ed. Istvan Joo. Budapest 1985 - schaal 1:1000.000 - gekleurd - 1e van 2 stukken
436:357
[VERWIJDERD] Map of recent vertical movements in the Carpatho-Balkan region / ed. Istvan Joo. Budapest 1985 - schaal 1:1000.000 - gekleurd - 2e van 2 stukken
436:358
[VERWIJDERD] Satellite image map of Hungary / György Domokos. 1982 - schaal 1:500.000 - gekleurd -
436:360
[VERWIJDERD] Regionale geographische Namen der Deutsche Demokratische Republik / Ministerium des Innern Verwaltung Vermessungs - und Kartenwesen. . Berlijn,1982 - schaal 1:800.000 - ongekleurd -
436:361
[VERWIJDERD] De Europese Gemeenschap; llidstaten, regio's en administratieve eenheden / Commissie van de Europese gemeenschappen. Rueil-Malmaison, 1981 - 1:8000.000 - gekleurd -
436:362
Übersichtskarte des Deutschen Reiches / Reichsamt für Landesaufnahme. Berlijn; 1922 - schaal 1:1000.000 - gekleurd - met Namenverzeichnis ; LADENKAST VI, lade 11
436:363
[VERWIJDERD] Kreiskarte Landkreis Coesfeld / Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen. Nordrhein- Westfalen 1950 - schaal 1:50.0000 - gekleurd - Kreiskarte no. 45 ; 3. Aufl. 1970
436:364
[VERWIJDERD] Kreiskarte Landkreis Steinfurt / Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen. Nordrhein- Westfalen 1959 - schaal 1:50.000 - gekleurd - Kreiskarte no. 41 ; 2. Aufl. 1965
436:365
[VERWIJDERD] Topographische Karte Vreden / Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen. Nordrhein- Westfalen 1963 - schaal 1:50.000 - gekleurd - L 3906 ; 2. Aufl. 1965
436:366
Verden / A. Papen . Hannover 1836 - - - ongekleurd - met kleurpotloodlijnen ; LADENKAST VI, lade 11
436:367
Operations Carte der Koenigl. Englischen-Hollaendischen und Franzoesischen Nord Armee für den Feldzug von 1794 / H.P.R. von Porbock. - - - - ongekleurd; duitstalig - Kritische Geschichte der Engl. comb. Armee in 1794 u. 1795 (1e Theil);op linnen ; Affichemap J
436:368
Ie Karte zur allgemeinen Uebersicht der Operationen in Holland während dem Winter von 1794 zu 1795 / H.P.R. von Porbock. - - - - ongekleurd; duitstalig - Kritische Geschichte der Engl. comb. Armee in 1794 u. 1795 (2e Theil) ; Affichemap J
436:369
Operations Karte der Combinirten Englischen und Franzoesischen Nord Armee für den Feldzug von 1795 / H.P.R. von Porbock. - - - - ongekleurd; duitstalig - Kritische Geschichte der Engl. comb. Armee in 1794 u. 1795 (2e Theil) ; Affichemap J
436:370
Ordre de Bataille der Englisch-Combinirten Armée im Monath August dses Jahrs 1794 / H.P.R. von Porbock. - - - - ongekleurd; duitstalig - Kritische Geschichte der Engl. comb. Armee in 1794 u. 1795 (2e Theil) ; Affichemap J
436:373
Historische Grundkarte der Rheinprovinz / . z.p.; [1924] - schaal 1:80.000 - gekleurd - 5 bladen met pen genummerd 7-11; stempel "Institut für geschichtliche Landeskunde Bonn"; map: Die Rheinprovinz. W.Fabricius ; LADENKAST VI, lade 11
436:375 a-
Kirchliche organiisation und Verteilung der Confessionen im Bereich den heutigen Rheinprovinz um 1610. / bearb. und entworfen von W. Fabricius. Bonn, 1902 - schaal 1:250.000 - gekleurd - 2 bladen ; LADENKAST VI, lade 11
436:376
Die Rheinprovinz im Jahre 1789; Uebersicht der Kreiseintheilung / bearb. und entworfen von W. Fabricius. Bonn, 1897 - schaal 1:500.000 - gekleurd - ; LADENKAST VI, lade 11
436:377 a-
Karte der politischen und administrativen Eintheilung der heutigen Preussischen Rheinprovinz für das Jahr 1789 / bearb. und entworfen von W. Fabricius. Bonn, 1894 - schaal 1:160.000 - gekleurd - 3 bladen ; LADENKAST VI, lade 11
436:384
[VERWIJDERD] [Administratieve kaart van Vlaanderen] / . - - transparant opgerold - met administratieve grenzen en de taalgrens
436:388
[VERWIJDERD] Reymann's Special-Karte / F. Handtke. s.a. - - - ongekleurd - nr. 271
436:389
De Crimpenerwaert is rontom de Rivieren beslooten ... is om zyne groote aangelegentheid in goede situatie doen meten, in kaart en in koper, ... / Elisabet de Jong, weduwe van Willem van Lind. 's Gravenhage, 1696 - - ongekleurd - 6 bladen / 58.0366 ; Affichemap K
436:390
Historisch-statistische schetskaart van het koninkrijk der Nederlanden / . z.p.; z.j. - schaal 1:100.000 - gekleurd
- bladen 1-30, blad 1 is titelblad ; Affichemap L
436:391
Kaarten der provinciën van het koningrijk der Nederlanden ... vervaardigs naar een kaart van P.H. Witkamp / [H. Bogaers en] J. Smulders. 's-Gravenhage; 1866 - schaal 1:200.000 - gekleurd - 7 kaarten; Met uitvoerige statistieke opgaven per provincie; stempel Bibliotheek der IVe infanterie brigade ; Affichemap M
436:392
Kaart van het eiland Walcheren / opgemeten door D.W.Carel [Hattinga] en A. Hattinga. 1750 - - - gekleurd - reprint 1953 ; Affichemap N
436:393
Kaarte der eilanden Noordbeveland, Wolphartsdik en Oostbeveland / opgemeten door D.W.C. Hattinga en A. Hattinga. 1751 - - - gekleurd - reprint 1953 ; Affichemap N
436:394
Kaart van het eiland Zuidbeveland / opgemeten door W.T. Hattinga. 1747-1748 - - - gekleurd - reprint 1953 ; Affichemap N
436:395
Kaarte van Schouwen en Duiveland / opgemeten door D.W.Carel [Hattinga ]en Anth. Hattinga. 1752 - - - gekleurd - reprint 1953 ; Affichemap N
436:396
Nieuwe kaart van het eiland Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland / opgemeten door W.T. Hattinga. 1744 - - - gekleurd - reprint 1953 ; Affichemap N
436:397
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 1e van 9 bladen ; LADENKAST VI, lade 1
436:398
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 2e van 9 bladen ; Affichemap N
436:399
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 3e van 9 bladen ; Affichemap N
436:400
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 4e van 9 bladen ; Affichemap N
436:401
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 5e van 9 bladen ; Affichemap N
436:402
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 6e van 9 bladen ; Affichemap N
436:403
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 7e van 9 bladen ; Affichemap N
436:404
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 8e van 9 bladen ; Affichemap N
436:405
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 9e van 9 bladen ; Affichemap N
436:406
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 1e van 9 bladen ; Affichemap N
436:407
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 2e van 9 bladen ; Affichemap N
436:408
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 3e van 9 bladen ; Affichemap N
436:409
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 4e van 9 bladen ; Affichemap N
436:410
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 5e van 9 bladen ; Affichemap N
436:411
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 6e van 9 bladen ; Affichemap N
436:412
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 7e van 9 bladen ; Affichemap N
436:413
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8e van 9 bladen ; Affichemap N
436:414
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 9e van 9 bladen ; Affichemap N
436:415
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8 bladen; 1 blad ontbreekt; sommige samengplakt als katern ; Affichemap N
436:416
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8 bladen; 1 blad ontbreekt; sommige samengplakt als katern ; Affichemap N
436:417
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8 bladen; 1 blad ontbreekt; sommige samengplakt als katern ; Affichemap N
436:418
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8 bladen; 1 blad ontbreekt; sommige samengplakt als katern ; Affichemap N
436:419
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8 bladen; 1 blad ontbreekt; sommige samengplakt als katern ; Affichemap N
436:420
Nieuwe kaart van den lande van Utrecht / B. du Roy . Covens en Mortier te Amsterdam, s.a. - - - ongekleurd - 14 bladen ; Affichemap X
436:421
België XVII provintiarum universa tabula ad usum serenissimi Burgundiae ducis / H. Jaillot. Jean Covens en Corneille Mortier, Amsterdam, s.a. - - gekleurd - ; Affichemap O
436:423
Nederland en zijne Go- verdeeling, omstreeks de 10e eeuw / W.J. Hofdijk. gebr. Kraay; Amsterdam - - gekleurd - ; Affichemap O
436:424
Zelandiae pars transscaldina vulgo Beooster-Scheld / J. Blaeu . [1662] - - gekleurd - tekst op de schterzijde ; uit een boek gesneden ; Affichemap O
436:425
Tabula Dominiï Groeningae quae et complectitur maximam partem Drentiae / F. de Wit. Amsterdam - - - gekleurd - ; Affichemap O
436:426
Utraque Bevelandia et Wolfertsdyck insulae orientaliores Zelandiae cisscaldinae vernacule de Oostelycke Eylanden van Bewester-Scheld / J. Blaeu . [1663] - - gekleurd - tekst op de schterzijde ; uit een boek gesneden ; Affichemap O
436:427
Kaart der provincie Noordbrabant / J. Kuypers . 1853 - - ongekleurd - ; Affichemap P
436:428
Hollands Noorderkwartier in 1288 / G. de Vries . 1965 - - - gekleurd - naar oude oorkonden ontworpen.Bij: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke Akademie; Zeer broos! 2e van 4 ex ; Affichemap P
436:429
Hollands Noorderkwartier in 1288 / G. de Vries . 1965 - - - gekleurd - naar oude oorkonden ontworpen.Bij: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke Akademie. deel III; 1865 Zeer broos! 3e van 4 ex. ; Affichemap P
436:430
Hollands Noorderkwartier in 1288 / G. de Vries . 1965 - - - gekleurd - naar oude oorkonden ontworpen.Bij: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke Akademie. deel III; 1865 Zeer broos! 4e van 4 ex. ; Affichemap P
436:431
"t Hooghe heemraedschap van Rhynland ' / . 1687-1746 - - gekleurd - 12 bladen met titelblad ; Affichemap P
436:432
Choro-topografische kaart der noordelijke provincien van het koningrijk der Nederlanden / C.R.T. Krayenhoff. Facs. uitgave topogr. dienst; 1822 - - - ongekleurd - 9 bladen met bladwijzer ; 79.1074 ; bovenop LADENKAST VI
436:433
Carte générale de la Hollande avecc les routes de postes ; Algemene kaart van Holland met post-routes / Departement van oorlog. 1810 - - - ongekleurd - facs. uitgave ; bovenop LADENKAST VI
436:434
Atlas der kaarten en profilen behoorende tot het rapport der Kommissie over de Beste Rivier-Afleidingen : van 13 september 1825 / in steendruk gebragt onder dir. van J.E. van Gorkum, 1827-1828. 31 kaarten + titelblad. In: Affichemap Q.
436:438
Schiedam ca 1550 (Naar Van Deventer) / . - - gekleurd - ; Affichemap R
436:439
Schiedam ca 1598 (Naar De Geyn) / . - - gekleurd - ; Affichemap R
436:440
Ware afbeeldighe van Delflandt, ghemeten ghecaerteert ende int Licht ghebracht / door meester Floris Balthasarsz. anno 1611' . 1611 - - ongekleurd - 10 bladen ; diepdruk; reprint?; 57.0404 ; Affichemap R
436:441
Landbouwkaart van Nederland / W.C.H. Staring. 's Gravenhage ;1869 - schaal 1:200.000 - gekleurd - 6 bladen ; Affichemap R
436:455
[VERWIJDERD] ANWB autokaart noord-Nederland / A.N.W.B.. 1971 - Schaal 1:200.000, - gekleurd - Blad 1; 71.0904
436:456
[VERWIJDERD] ANWB autokaart zuid-Nederland / A.N.W.B.. 1970 - Schaal 1:200.000 - gekleurd - Blad 3; 71.0904
436:457
[VERWIJDERD] Routekaart Nederland; tankstations, wegrestaurants, carpoolpleinen, P+R haltes / A.N.W.B.. 2004-2005 - schaal 1:100.000 - gekleurd -
436:470
[VERWIJDERD] ANWB autokaart omgeving zuid Limburg / V.V.V. , Falkplan. 1967 - Schaal 1:350.000 - gekleurd -
436:471
VVV provinciekaart Utrecht / V.V.V. . s.a - Schaal 1:200.000 - gekleurd - Blad 7
436:474
Kaart van Delfland 1712 / . 1712 - - ongekleurd - 29 bladen; reprint ; LADENKAST XXI, lade 2
436:475
Kaart der provincie Noord- Braband / . 1841 - - ongekleurd - 10 bladen met 1 overzichtskaart ; op linnen; ontbreken blad 2 en 3; met stempel Bibliotheek der IVe infanterie brigade ; Affichemap S
436:476
Visscher-Romankaart van Zeeland / . Alphen a.d. Rijn; 1973 - - ongekleurd - 12 kaarten en 18 stadsgezichten; facs. uitg. met inleiding ; 73.0869; 9120 c9 ; LADENKAST XXI, lade 2
436:477
[Noord-Holland] & figuratieve kaart van het strand en de duinen ... 1799 / . Nijmegen; 1799 - - ongekleurd - blad 3 en 4; met stempel Bibliotheek der ive infanterie-brigade; met inkleuringen ; Affichemap R
436:481
Noord Veluwe route / A.N.W.B.. 1966 - - - gekleurd -
436:483
Fietskaart van Drenthe / A.N.W.B.. Den Haag, 1989 - 1:100.000 - gekleurd - met plaatsnamenindex
436:484
[VERWIJDERD] Kaart van Friesland / Provinciale planologische dienst Friesland. 1968 - 1:100.000 - gekleurd -
436:485
[VERWIJDERD] Texaco wegenkaart van Nederland / Texaco. - - - - - kenmerk "A-7"; met plaatsnamenindex
436:486
[VERWIJDERD] Autokaart van Nederland / Suurland, Falkplan. Eindhoven, z.j. - 1:250.000 - - 73e dr; met plaatsnamenindex
436:503
Geldersche IJssel / . 1877-1889 - 1:10.000 - - Met stempel "Officiers bibliotheek 5e regiment infanterie"
Blad 1. Westervoort. Topographische inrigting 1877.
Blad 2. Rheden. Topographische inrichting 1888.
Blad 3. Doesburg. Topographische inrichting 1888.
Blad 4. Brummen. Topographische inrichting 1888.
Blad 5. Zutphen. Topographische inrichting 1889 / op linnen ; Affichemap T
436:504
Nederrijn / . 1881-1882 - 1:10.000 - - Met stempel "Officiers bibliotheek 5e regiment infanterie"
Blad 5. Arnhem. Topographische inrigting 1881.
Blad 6. Heteren Topographische inrigting z.j.
Blad 7. Opheusden. Topographische inrichting 1881.
Blad 8. Rhenen. Topographische inrigting 1881.
Blad 9. Maurik. Topographische inrigting 1882. / op linnen ; Affichemap T
436:505
Hollandsche IJssel / . 1902-1905 - 1:2.500 - - Met stempel "Officiers bibliotheek 5e regiment infanterie"
Blad 1. Gouda. Topographische inrichting 1902.
Blad 6. Groot Hitland. Topographische inrichting 1905 / op linnen ; Affichemap T
436:506
Pannerdensch kanaal en Neder-rijn / . 1876 - 1:10.000 - - Met stempel "Officiers bibliotheek 5e regiment infanterie"
Blad 3. Angeren. Topographische inrigting 1876. / op linnen ; Affichemap U
436:507
Waal tevens Nederrijn en Lek / . 1873 - 1:10.000 - - Met stempel "Officiers bibliotheek 5e regiment infanterie"
Blad 2. Kekerdom. Topographische inrigting 1873. / op linnen ; Affichemap U
436:508
De zuider waterlinie. 1:100.000. Koninklijke Militaire Academie, 1879. Op linnen.
N.B. Met stempel "Koninklijke Militaire Academie"
/ . - - - ; Affichemap U
436:509
Stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet en van het Hollandsch Diep en het Volkerrak. 1:100.000. Koninklijke Militaire Academie, z.j. Op linnen.
N.B. Met stempel "Koninklijke Militaire Academie"
/ . - - - ; Affichemap U
436:517
[VERWIJDERD] Bundesrepublik Deutschland Übersichtskarte / Institut für Angewandte geodäsie. Frankfurt a. M. ,1979 - Schaal 1:500.000 - gekleurd - Blad 1 / 83.0032
436:518
[VERWIJDERD] Bundesrepublik Deutschland Übersichtskarte / Institut für Angewandte geodäsie. Frankfurt a. M. , 1978 - Schaal 1:500.000 - gekleurd - Blad 4 / 83.0032
436:519
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1979 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 1 Abbeville-calais
436:520
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 2 Lille-Dunkerque
436:521
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1975 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 3 Rouen- Abbeville
436:522
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1977 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 4 Laon- Arras
436:523
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1978 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 5 Charleville Mézières - Maubeuge (5), Caen - Cherbourg (6), Le Havre - Rouen (7). Paris - Rouen (8). Paris - Laon (9). Reims - Verdun (10). Nancy-Mets - Luxembourg (11). Strasbourg - Forbach (12), Paris - Montargis (21), Troyes - St. Dizier (22), Nancy - Bar-le Duc (23), Auxerre - Saulieu (28), Dyon - Chaumont (29), Besançon - Epinal (30), St. Dié - Mulhouse, Bâle (31)
436:524
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1978 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 6 Caen - Cherbourg
436:525
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1975 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 7 Le Havre - Rouen
436:526
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1977 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 8 Paris - Rouen
436:527
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 9 Paris - Laon
436:528
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1978 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 10 Reims - Verdun
436:529
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 11 Nancy - Metz - Luxembourg
436:530
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 12 Strasbourg - Forbach
436:531
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 21 Paris - Montargis
436:532
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 22 Troyes - St. Dizier
436:533
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1978 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 23 Nancy - Bar-le Duc
436:534
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 28, Auxerre - Saulieu
436:535
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1978 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 29 Dyon - Chaumont
436:536
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 30 Besançon - Epinal (30)
436:537
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1979 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 31 St. Dié - Mulhouse, Bâle
436:538
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneu Michelin. Brussel, s.a. - 1:200.000 - gekleurd - Blad 1 Anvers - Rotterdam
436:539
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneumatique Michelin. Brussel, s.a. - 1:200.000 - gekleurd - Blad 2 Bruxelles - Ostende
436:540
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneu Michelin. Brussel, s.a. - 1:200.000 - gekleurd - Blad 3 Bruxelles - Liège
436:541
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneu Michelin. Brussel, s.a. - 1:200.000 - gekleurd - Blad 4 Mons - Luxembourg
436:542
[VERWIJDERD] Michelin / Pneu Michelin. Brussel, [1968] - 1:200.000 - gekleurd - Blad 2 Ostende - Bruxelles - Liège
436:543
[VERWIJDERD] Carte routière et touristique Michelin / Pneu Michelin. Brussel, 1989 - 1:200.000 - gekleurd - Blad 213 Ostende - Bruxelles - Liège / 16e ed.
436:544
[VERWIJDERD] Europa, Europe, touristikkarte - touristical map / Kümmerly+Frey. Bern, s.a. - 1:5.000.000 - gekleurd -
436:546
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneu Michelin. Brussel, [1951] - 1:200.000 - gekleurd - Blad 4 Mons - Luxembourg
436:547
[VERWIJDERD] Adac Reisekarte Deutschland, westlicher, mittlerer Teil und angrenzende Gebiette / . Stuttgart, s.a. - 1:750.000 - gekleurd -
436:587
Historische statistische schetskaart van Nederland / . - schaal 1:100.000 - ongekleurd - 26 deelkaartjes verkleinde uitgave ; Affichemap U
436:588
Bijlage no. 1 der bekroonde verhandeling over het toegangbaar maken der Duin Valleijen in Holland / . - [S.l.] : D. Veelwaard en Zoon, 1825 : krt. ; 87 x 52 cm
Portefeuille met gravures: vervaardigd in 1823. / door D.T. Gevers. 1825 - - - 6 kaarten en 4 bladen met profielen enz. ; 2011.01.0013 q 9120 c8 Duinvalleien ; Affichemap V
436:622
Caerte van Noorthollant beghinnende vanvan Noordendt up tot om Leyden toe [...] / Joost Jansz.. Amsterdam, 1575 - - - gekleurd - ingelijst achter glas ; KAST 583
436:624
Kaart van het Hoogheemraadschap Rijnland / Jan Jansz Douw en Steven van Brouckhuysen. 1687 2e dr - - ongekleurd - reprint Van Gorcum 1955 --- op karton ; KAST 583
436:634
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneu Michelin. Brussel, [1966] - 1:200.000 - gekleurd - Blad 4 Mons - Luxembourg
436:635
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneumatique Michelin. Brussel, s.a. - 1:200.000 - gekleurd - Blad 2 - Ostende - Bruxelles -Liège
436:638
[VERWIJDERD] Autokaart Nederland met alle verharde wegen, stadsplattegronden en stedenbeschrijvingen, verkeersregels en voorrangsregels, wegenwachtroutes / Falkplan. Den Haag - 1:250.000 - gekleurd - 33e dr.
436:658
[VERWIJDERD] De toestand der wegen. / uitgave Touring Club de Belgique. z.p., z.j. - schaal 1:360.000 - gekleurd -
436:697
Gemeentekaart van Noord-Brabant / W.J. Geerling. Den Haag, s.a. - schaal 1:200.000 - gekleurd - zeer broos ; LADENKAST XXIII, lade 3
436:699
[wegenkaart] Walcheren / -. S.l., s.a. - - - gekleurd - met kleine historische schets
436:700
[VERWIJDERD] Zeeuws-Vlaanderen / -. Goes, s.a. - - - gekleurd - Met stadsplattegrond van Oostburg voorzien van straatnamen
436:701
Terneuzen [ en omgeving] / Openbare werken. Terneuzen, s.a. - - - gekleurd - Met stadsplattegrond voorzien van straatnamen
436:719
[Hellevoetsluis en omgeving; Wegenkaart en plattegrond] / -. S.l., s.a. - - - ongekleurd - met straatnamen
436:720
Overzichtskaart Voorne, Putten, Rozenburg; Volledige vermelding en nauwkeurige aanwijzing van wegen, dijken, kanalen, havens, dammen, veren, bruggen, bebouwde kommen, natuurmonumenten, recreatiegebieden, bedrijven Botlek en Europoort - [Brielle] , [s.a.] / -. Brielle, s.a. - - - gekleurd - 9120 c8; 72.0151
436:721
Kaart van Gouda en omstreken / B.G.J. Brouwer. Gouda, 1935 - 1:60.000 - ongekleurd - met korte vermelding van bezienswaardigheden en gegevens van de gemeenten van deze streek
436:723
Kaart van Ouddorp [en omgeving / VVV. S.l., s.a. - - gekleurd - met wegen en enkele straatnamen
436:733
Kaart van Ouddorp [en omgeving / VVV. S.l., s.a. - - gekleurd - 2e ex.; met wegen en enkele straatnamen
436:767
[VERWIJDERD] [Kaart van de ] terpen tussen Flie en Eems / Vervaardigd door de Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort, s.a. - - - ongekleurd - met stempel van ROB
436:939
Wegenkaart gemeente Wisch: Terborg, Varsseveld, Aalten / Gemeente. Wisch, 1967 - - - gekleurd - met straatnamenlijst
436:949
Wegenkaart van gemeente Herwen en Aerdt en gemeente Pannerden / technische dienst. Herwen en Aerdt en Pannerden - 1:20.000 - ongekleurd - met enkele straat- en veldnamen
436:968
Kaartje van den Achterhoek / . Doetinschem: Misset, s.a. - - - gekleurd - ; Affichemap W
436:982
Gemeentekaart va Gelderland / W.J. Geerling. Den Haag, s.a. - 1:200.000 - gekleurd - met enkele veldnamen ; LADENKAST XXIII, lade 3
436:1017
Wegenkaart der gemeente Zwollerkerspel / Gemeentewerken. Zwolle, 1954 - 1:50.000 - ongekleurd - met enkele straatnamen ; Affichemap W
436:1033
Kaart van Friesland / J. Kuijper. Zwolle: Tjeenk Willink, 1907 - 1:180.000 - gekleurd - ; LADENKAST XXIII, lade 3
436:1051
[VERWIJDERD] Utingera deel; d'eerste grietenij van de Zeven Wolden uytgegeven door aldaar de heer Frederik van Sminia grietman [...] / door B. Schotanus à Sterringa. 1718 - 1:25.000 - geplakte fotokopie - niet duidelijk leesbaar
436:1054
Kaart van Westerwolde, zuid oost hoek der provincie Groningen / Bakker. Vlagtwedde, s.a. - 1;150.000 - ongekleurd - ; Affichemap W
436:1088
[Omgeving van Meerssen] / VVV. Meerssen, s.a. - - - ingekleurd - ; Affichemap W
436:1091
[VERWIJDERD] Gemeente Middelharnis / Technische Dienst Middelharnis. Middelharnis, 1959 - 1:25.000 - ongekleurd - met enkele veldnamen