Archieven & collecties

119 Archief dialectonderzoek, o.m. bloem- en plantnamen (H. Brok) [In bewerking], 1878 - 2006

inhoud: Har Brok werkte van 1972 tot 2006 bij het Meertens Instituut waar hij heeft zich in hoofdzaak bezig hield met namen van planten. Hij promoveerde in 1991 met Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten: etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied . Hij was lid van de Nationale Commissie van de Atlas Linguarum Europae (ALE).
Het archief bestaat uit brieven, typoscripten, aantekeningen, documentatie en een kaartsysteem.

resultaat: Woordhistorisch vergelijkend onderzoek naar de benamingen der kruiden in de 5 oudste nederlandstalige kruidboeken in drukvorm. scriptie Nijmegen
Brabantse spot- en schertswoorden †/ door J. Berns, H. Brok e.a. †- 1974
Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten (1907); opnieuw uitgeg. met een inleiding van H.J.T.M. Brok biografie P. Smit †/ H.HEUKELS †- 1987
Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten : etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied , 1991.
Van vergeet-me-nietje tot gebroken hartje; over de herkomst van bloem- en plantnamen in de Nederlandse taal , 1993
Woordenboek van de Limburgse dialecten : I. Agragrische terminologie / afl. 5: J. Kruijsen, J. Goossens, H. Brok. Verbouw van knol- en andere gewassen. - 1994
Woordenboek van de Vlaamse dialecten : Deel III Algemene Woordenschat, paragraaf fauna en flora. afl. 3: Flora / Door Tineke De Pauw ; met medew. van Jaques Van Keymeulen en Har Brok. - 2002.
Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen / onder red. van Veronique de Tier en Ann Marynissen, m.m.v. Har Brok. - 2001.
Woordenboek van de Brabantse dialecten Dl. III: Algemene woordenschat. sectie 4: De wereld tegenover de mens. afl. 3: Flora / door J. Swanenberg ; met medew. van H. Brok. 2002
Publicaties over plantennamen : in Nederland, Nederlandstalig BelgiŽ en Frans-Vlaanderen , 2003

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 116 van 116 | alle treffers

  

terug

119:101
Stukken betreffende Q.I. 121 jonge eend. 1982-1983 en z.j. 1 omslag.
119:102
Stukken betreffende Q.I. 124 mierenhoop. 1982-1984 en z.j. 1 omslag.
119:103
Stukken betreffende de vraag 418 de wieg. 1985-1986 en z.j. 1 map.
119:104
Antwoorden betreffende Q.I. voor Helden en Panningen, Meerlo - Tienray, Sittard en Mheer. 1985 en z.j. 1 omslag.
N.B. genoteerd door resp. G.G. Engels, Van de Voort, Walraven e.a. en Wouters
119:105
Systeemkaartjes met antwoorden en aantekeningen. Z.j. 1 enveloppe.
N.B. ALE Limburgs materiaal in lijsten van Pieter Goossens
119:106
Aantekeningen betreffende groet(?)woorden. Z.j. 1 omslag.
119:107
Stukken betreffende 18.0. 1985-1986. 1 omslag.
N.B. Korrektur Datenauszug zu land 18.0
119:108
Stukken betreffende de Tweede vragenlijst (Q.II). 1972-1974 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met opmerkingen over de Eerste vragenlijst van de hand van Jo Daan
119:109
Stukken betreffende de vertaling de Tweede vragenlijst (Q.II). 1980 en z.j.1 omslag.
119:110
Stukken betreffende codenummers van plaatsen tbv enquetes ALE. 1974-1985 en z.j. 1 omslag.
N.B. Hierin oook een samenvatting uit 1985 van de voortgang van de ALE.
119:111
Typoscript A.L.E. syntaxe door G. Tuaillion. 1991. 1 map.
119:112
Typoscripten van de vragenlijsten, 1976 en z.j. 7 stukken in 1 doos.
N.B. Premier Questionnaire Texte, livre des dessins en Second Questionaire
119:113
Typoscripten betreffende diverse onderwerpen. 1980-1996. 1 doos.
N.B. B.v. convocaties en handouts van bijeenkomsten van de verschillende afdelingen op het Instituut
119:114
Documentatie betreffende planten en plantenglossaria. Diverse jaren. 1 doos.
119:115
Documentatie betreffende dialectologie en taalgeografie. Diverse jaren. 1 doos.
N.B. Met kaartmateriaal.
119:116
Werkkaarten Har Brok. In: affichedoos A.