Archieven & collecties

149 Collectie handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773 - 1994

inhoud: Deze collectie bestaat uit inzendingen van informanten bijvoorbeeld in de vorm van een in dialect geschreven feuilleton of een door de inzender samengesteld woordenboekje. Het zijn verzamelingen die het karakter van een kleine publicatie hebben.
De collectie bestaat uit handschriften en typoscripten.

Zie ook archief nr. 148

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 144 van 144 | alle treffers

  

terug

149:101
FotokopieŽn van het handschrift van Jo Jurgens met betrekking tot het dialect van Deventer. 1979. 1 map.
N.B. Voornamelijk verhalen. [c5]
149:102
Handschrift met gegevens over het gebruik van "het" en "hef". Z.j. 1 map.
N.B. Materiaal afkomstig uit vragenlijst 3 zin 19 en 21; zin 94 van eigen materiaal; "lepel" uit Wenker zinnen, zin 11. 1 schrift en 2 blocnoten.
149:103
Doorslag van het typoscript I.M. Erkens-Mol over het bikkelspel. 1969. 1 map.
N.B. Doctoraalscriptie. Fotokopie in bibliotheek: 4VT Erkens-Mol
149:104
Fotokopie van het typoscript G.H. Franssen over Toponymie van Simpelveld en Bochum. 1964. 1 map.
N.B. Doctoraalscriptie. Met Schets van de geschiedenis van Simpelveld en Bochum, overdruk uit De Maasgaouw 1966 . [c11]
149:105
Typoscripten en documentatie met betrekking tot negerhollands. 1930-1993. 1 map.
N.B. Voorstel voor promotie onderzoek van Cefas van Rossum aansluitend aan "De editie van achttiende-eeuwse Negerhollandse teksten".
149:106
Kopie van typoscript van H. Engelbertink. Z.j. 1 map.
N.B. De Rossummers en hun dialect. [c5]
149:107
Fotokopie van typoscript Mooi Annechien van H. Vos. 1973. 1 map.
149:108
Programma Let's go Dutch; festival van de Nederlandse taal. ca 1991. 1 map.
N.B. Met manuscript van Frans Xaver Kroetz "Lieve Fritz" in het kader van kunstpracticum toneel.
149:109
Fotokopie van typoscript De taal is gansch een volk van W.D.J. Tuinzing. 1973. 1 map.
N.B. Over griendhout, riet en biezen.
149:110
Fotokopie van artikel "Van de dood en van het leven" met aantekeningen van [J.G.M. Boon]. Z.j. en 1989. 1 map.
N.B. Met woordenlijsten in verband met Herman de Man.
149:111
Syllabus Zomeruniversiteit Zeeland Dialect in Zeeland. 1995. 1 map. [c9]
149:112
Manuscript G.H. Franssen: de verbinding in-gen , op-gen. 1950. 1 map.
N.B. De verbinding "in-gen", "op-gen"; velarisering of verzwakking van het aanwijzend voornaamwoord "gene" tot lidwoord? Kandidaatscriptie Nijmegen.
149:113
Fotokopie van typoscript van Anton Oskamp Kreatief schrijven in de streektaal. Z.j. 1 map.
N.B. Een cursus voor de Leidse onderwijsinstellingen.
149:114
Doorslag van een typoscript betreffende diphtongen. Z.j. 1 map.
N.B. auteur onbekend en de eerste 2 pagina's ontbreken.
149:115
Doorslag van typoscript van J.P.M. van Os Een ontfutseling..Z.j. 1 map.
149:116
Fotokopie van manuscript van Jan Pannekeet: "Warenar op z'n westfries; blijspel in vijf bedrijven." 1989. 1 map. [c7]
149:117
Fotokopie van typoscript: "Nederlands en Gronings in Sauwerd" Z.j. 1 map.
N.B. Vermoedelijk van de hand van Prof. Dr. H. Entjes , 1976. c1]
149:118
Stencil met toneelspel van A. Olterdissen. Trijn de Begijn. Z.j. 1 omslag.
N.B. Hs 20 J 7; stb.nr. 59.140
149:119
Stencil met blijspel van D.P. de Groot As 't wiif fan huus is. 1953. 1 omslag
N.B. Hs 20 J 7; stb.nr. 59.137
149:120
Typoscript J. Konings - Nijweide. 2000 - 2001. 1 omslag.
N.B. Met een foto; herinneringen deels in het dialect van Winterswijk geschreven. [c5]
149:121
Handschrift K. Lantermans. 1940. 3 stapeltjes fiches in 1 map.
N.B. Aanvulling op de Woordenlijst van het dialect van de Over-Betuwe. [arch nr 149:26]. Geschonken in 1955 door P. Lantermans, zoon.
4 ND c5 / 55.0594
149:122
Handschrift M. van Sleeuwen betreffende het dialect van Boekel (L 183). Z.j. 1 map.
N.B. Ingevulde antwoorden in "Vragenlijsten met register (1931-1958)" Amsterdam, 1960.
149:123
Typoscript Die Rumšnische Volksrepublik en Das Folklor-Institut. Z.j. 1 omslag.
80 A 19 a en 80 A 19 b.
149:124
Drukproef van het boek Mens van Mierle. Bůks mi 'n lťťfke van G. van der Vleuten. Met aantekeningen.
1986. 1 stuk.
149:125
Licentiaatsverhandeling Scherplange en zachtlange EE in de Zuidnederlandse Dialekten van R. Declerck. Kopie.
1969. 1 stuk.
149:126
Manuscript voor de volledig vernieuwde uitgave van De benaming van houtverbindingen en constructieve houten elementen bij oude boerderijen van G. Berends. 1995. 1 stuk.
149:127
Kwartetspel "Het Oud Brabants Kwartet". Z.j. 1 doosje. [c10]
149:128
Scheurkalender "Scheur door Amsterdam". 1998. 1 stuk. [c7]
149:129
[Manuscript] Dialectwoordenboek van Nederlandse vogelnamen van J.G.Th. Nes. Z.j. 1 stuk.
149:130
Manuscript Enkele gedachten over het Dordtse dialect van C. Maliepaard te Dordrecht. Fotokopie.
1999. 1 stuk. [c8]
149:131
Handschrift De streektaal van de gemeente Winterswijk van G.H. Deunk te Amsterdam.
1935. 1 deel. [c5]
149:132
Dialectwoordenlijsten Nederland en Vlaanderen van Willems. Geordend op plaats- en provincienaam. FotokopieŽn.
Z.j. 1 doos.
149:133
Schrijfblokken met aantekeningen en krantenknipsels betreffende het dialect van Meerssen.
1970, 1972-1973, z.j. 1 doos. [c11]
149:134
Woordenboek Hšlisch-Hollšnsche Dictionair van Kaufmann. uit 1878. Fotokopie.
1954. 1 deel.
149:135
Handschrift G.H. te Velthuis, Twentsch Taaleigen en andere taalkundige aanteekeningen 1846-1859. 1 omslag.
4 ND c 4
149:136
Knipsels van "een oud muzijkmeester". 1854 , 1909 en z.j. 1 omslag.
N.B. Ingeplakte knipsels, geschenk van R. Kuitert 1967. sign. 4 K.
149:137
Typoscripten van een levensbeschrijving en een chronologisch overzicht van de publicaties van W.D.J. Tuinzing samengesteld door G.J.S. Vink. 2002-2003. 1 map.
149:138
Handschrift Govert Snoek betreffende het Betuws dialect. ca 1920. 1 omslag.
[c5]
149:139
FotokopieŽn van manuscript Mw. De Josselyn de Jong. 1926. 1 omslag.
N.B. Kopie van het originele aantekenschrift dat ten grondslag ligt aan 'De roman van een kleuter' van J. van Ginneken. Mw. De Josselyn de Jong is de moeder van Jan = Kees uit De roman van een kleuter en door de erven De Josselyn de Jong in 2002 aan NCDN geschonken. Via Joep Kruijsen in het bezit van het Meertens Instituut gekomen.
149:140
Handschrift P.J. Blijdorp. 1920. 1 omslag.
N.B. 4 cahiers. "Dialect gesproken in het Zuiden der gemeente Charlois omstreeks 1875 / P.J. Blijdorp - [Rotterdam] , [1930]
Manuscr. 1-2 : Theorie; 3-4 : Woordenlijst
149:141
Typoscript T. van Buul inzake het dialect van Dordrecht (K 94). ca 1945. 1 omslag
149:142
Handschrift B.J. Kerkhof. 1954. 1 omslag.
N.B. Geld. dialect achterhoek centrum Varsseveld gemeente Wisch begin 20e eeuw / B.J. Kerkhof - Bilthoven , 1954 90 p
149:143
Handschrift A.H.D. Rots. 1964-1966. 1 omslag.
N.B. Woorden, zegswijzen en versjes in het dialekt van het dorp Aalten / A.H.D. Rots - [Aalten] , [1964]
Aanvullende lijst van woorden en zegswijzen in het dialect van Aalten (Gld.) / A.H.D. Rots - Aalten , 1966
149:144
Typoscript Harie Loontjens. 1946. 1 omslag.
N.B. "De spiegel vaan zaoligheid van Ederein [Elekerlyc.]. Wie Ederein weurd opgerope um God rekensjap te geve / Oet 't Middel-Nederlands euvergezat in 't Mastreechs door Harie Loontjens mŤt e "voorwoord" vaan H.H. Knippenberg - Eindhoven , 1946 "