Archieven & collecties

94 Collectie Atlas Linguarum Europae (ALE), 1975 - 1986

inhoud: Het door de UNESCO gefinancierde lexicografische project Atlas Linguarum Europae (ALE) was een onderzoek naar het moderne dialectgebruik in geheel Europa, inclusief de Sovjet-Unie. Het materiaal werd verzameld door middel van enquetes.

De ALE was een internationaal samenwerkingsverband van Europese dialectologen uit 51 landen. Elk deelnemend land had een eigen Nationaal Comitť: het Meertens Instituut speelde een cruciale rol in het Nederlands Nationaal Comitť.

De collectie bestaat uit notulen, correspondentie, ingekomen stukken en kopieŽn van uitgaande stukken van de commissie van toezicht op het secretariaat van ALE; ALE verzamelbladen en ALE referentiebladen; vragenlijsten van de Premier en Secondaire Questionnaire; handgeschreven transcripties van dialecten van een aantal Nederlandse en Belgische gemeentes; aantekeningen en uitwerkingen van enkele Nederlandse woorden voor het dialectonderzoek; lijsten, knipsels en aantekeningen betreffende het Utrechts dialect; stukken betreffende Duitse dialectatlassen; stukken betreffende dialectonderzoek in ScandinaviŽ, Schotland, Ulster, Portugal, Frankrijk, Elzas, ItaliŽ, Roemenie, Rusland, Zuid-Afrika en Canada; overige stukken.

Zie ook: archief nr. 83 en 375.

resultaat: Atlas Linguarum Europae. Assen , 1975-2002.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 109 van 109 | alle treffers

  

terug

94:101
Stukken betreffende taalonderzoek in de Elzas. Z.j. 1 map.
94:102
Stukken betreffende een Italiaanse taalatlas. 1932-1933. 1 map.
N.B. Atlante Linguistico Italiano (ALI).
94:103
Stukken betreffende een Roemeense taalatlas. 1936. 1 map.
N.B. Atlas Linguistique Roumain (ALR).
94:104
Stukken betreffende taalonderzoek in Rusland (USSR). 1961. 1 omslag.
94:105
Stukken betreffende een "deutschschweizerische" taalatlas. 1942-1943 en z.j. 1 omslag.
94:106
Stukken betreffende het Ulster dialect. 1965-1966. 1 map.
94:107
Stukken betreffende taalonderzoek in Canada. 1954. 1 map.
94:108
Stukken betreffende de mondelinge enquete van het syntaksisgedeelte van de ALE Q II. 1980, z.j. 1 doos.
94:109
ALE-kaartsysteem. Z.j. 1 doos.