Archieven & collecties

90 Archief Jac. van Ginneken, 1910 - 1945

inhoud: Jacobus Johannes Antonius van Ginneken (1877 - 1945) was taalkundige. Hij promoveerde in 1907 in Leiden op de dissertatie Principes de linguistique. Van 1923-1945 was hij hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, de vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en het Sanskriet aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was lid van de KNAW in 1916, van de Dialectencommissie in 1926-1945 en voorzitter van de Dialectencommissie in 1934-1945.

Het archief bestaat uit correspondentie tussen voorzitter Jac. van Ginneken en secretaris P.J. Meertens van de Dialectencommissie; geëxcerpeerde bronnen en aantekeningen betreffende verschillende taalkundige onderwerpen, grammofoonplaten en overige documentatie.
De grammofoonplaten zijn gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld als volgt:
• Algemeen (inv.nr. 1-29)
• Sociologische structuur, algemeen (inv.nr. 30-33)
• Sociologische structuur, groepstalen (inv.nr. 34-51)
• Sociologische structuur, vaktalen (inv.nr. 52-64)
• Oud-Nederlands (inv.nr. 65)
• Dialect in vroeger eeuwen (inv.nr. 66-81)
• Hulpwetenschappen (inv.nr. 82-83)
• Taalgeografie (inv.nr. 84-95)
• Dialectbeschrijving (inv.nr. 96-134)
• Woordstudies (inv.nr. 135-144)
• Niet-gedrukte taalkaarten (inv.nr. 145-189)
• Gedrukte taalkaarten (inv.nr. 190)
• Geografisch hulpmateriaal (inv.nr. 191-205)
• Dialectmateriaal (inv.nr. 206-228)
• Enquêtemateriaal (inv.nr. 229-273)
• Linguïstiek (inv.nr. 274-294)
• Etymologie (inv.nr. 295-298)
• Etnologie (inv.nr. 299-307)
• Fonologie (inv.nr. 308-329)
• Fonetiek (inv.nr. 330-343)
• Spelling (inv.nr. 344-353)
• Grammatica (inv.nr. 354-360)
• Stilistiek (inv.nr. 361-365)
• Syntaxis (inv.nr. 366-371)
• Taalpsychologie (inv.nr. 372)
• Vormleer (inv.nr. 373-374
• Indo-Europees (inv.nr. 375-401)
• Kaukasich (inv.nr. 402-421)
• Afrikaans (inv.nr. 422-424)
• Naamkunde (inv.nr. 425)
• Letterkunde (inv.nr. 426-443)
• Letterkundeonderzoek door leerlingen (inv.nr. 444-503)
• Dissertaties en scripties leerlingen (inv.nr. 504-523)
• Voordracht en expressie (inv.nr. 524-529)
• Beroepspsychologie(inv.nr. 530-556)
• Tekstvergelijking (Imitatio) (inv.nr. 557-620)
• Religie (inv.nr. 621-628)
• Brochures en krantenknipsels (inv.nr. 629-652)
• Inventarissen en schenkingen (inv.nr. 653-660)
• Overig (661-702)

Taalkaarten van Van Ginneken zijn opgenomen als archief nr. 511.

resultaat: J. van Ginneken. Principes de linguistique. Essai synthétique. Amsterdam, 1907.
J. van Ginneken. Handboek der Nederlandsche Taal. De sociologische structuur der Nederlandsche Taal. Dl. 1 Nijmegen, 1913.
J. van Ginneken. Roman van een kleuter. Nijmegen, 1917.
J. van Ginneken. De erfelijkheid der klankwetten. Amsterdam, 1926.
J. van Ginneken. Ras en taal. Amsterdam, 1926.
J. van Ginneken. Drie waterlandse dialecten. 2 dln. Alphen aan de Rijn, 1954.
J. van Ginneken en J. Endepols. De regenboogkleuren van Nederlands taal. Nijmegen, 1917.
Jac. van Ginneken onder vuur : over eigentijdse en naoorlogse kritiek op taalkundige J.J. A vab Ginneken S.J. (1877-1945) / Gerrold Peter van der Stroom. - Amsterdam [etc.] : Stichting Neerlandistiek VU [etc.], 2012. - ix, 372 p. : ill. ; 25 cm. - (Uitgave / Stichting Neerlandistiek VU ; 68)

Openbaar.

eerste | vorige 100 | volgende 100 | laatste | 201 t/m 300 van 704 | alle treffers

  

terug

90:201
F. Bruins: Atlas van Nederland. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:202
Blanco taalkaarten. Ca. 1925-1940. 1 omslag, nr. 1 v. 3.
90:203
Blanco taalkaarten. Ca. 1925-1940. 1 omslag, nr. 2 v. 3.
90:204
Blanco taalkaarten. Ca. 1925-1940. 1 omslag, nr. 3 v. 3.
90:205
Taalkaarten labialisering en palatisering in Frankrijk. Franse diphtongen, Franse mouillering van de l, n en d en diverse Italiaanse taalkaarten. In: Affichemap A
90:206
Correspondentie betreffende Maastricht en Over-Betuwe. Met woordenlijstjes. 1918. 1 omslag.
90:207
Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 1e omslag van 4.
90:208
Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 2e omslag van 4.
90:209
Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 3e omslag van 4.
90:210
Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 4e omslag van 4.
90:211
Fiches van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 1 doos
90:212
Aantekeningen betreffende dialectgegevens van Weert en Amsterdam. Ca. 1925-1940.
90:213
Typoscripten betreffende dialect. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
N.B. Overgenomen uit romans, dichtbundels e.d.
Betreft Fries, Gronings, Drents, Gorsel (bij Deventer), Steenwijkerwolds, Overijssels, Twents, Saksisch, Betuws, Amsterdams (Joods), id. (Jordaans), Schevenings, Rotterdams, Cadzands, Walcherens, Brabants, Venloos, Z-Limburgs, Maastrichts, Leuvens, Sichems, Oost-Vlaams, Z-Afrikaans en Indo-Europees.
90:214
Aantekeningen en krantenknipsels met historische dialectgegevens betreffende Zuid-Holland en Vlaanderen. Ca. 1925-1940. 1 doos.
N.B. Uit oude vaderlandse rechtsbronnen, Handboek, Verloren Zoon-teksten of brieven. Wellicht aangelegd i.v.m. de serie 'De Nederlandsche dialecten in de loop der eeuwen'.
90:215
Aantekeningen en krantenknipsels met historische dialectgegevens betreffende Noord-Holland. Ca. 1925-1940. 1 doos.
N.B. Uit oude vaderlandse rechtsbronnen, Handboek, Verloren zoon-teksten of brieven. Wellicht aangelegd i.v.m. de serie 'De Nederlandsche dialecten in de loop der eeuwen'.
90:216
Frans Vermeulen. Fiches met dialectgegevens uit Oudenbosch. Niet aangetroffen.
N.B. Researchvertrek WBD (K. 10.28)
90:217
Frans Vermeulen. Aantekeningen betreffende het West-Brabants, m.n. het dialect v. Oudenbosch. Fiches en 20 schriften. Niet aangetroffen.
N.B. Researchvertrek WBD (K. 10.28)
90:218
W.N. Brabantsch Idioticon. Betreffende voornamelijk Etten. Niet aangetroffen.
N.B. Researchvertrek WBD (K. 10.28)
90:219
B. Tiecke. 6 Schriftjes, bevattende woordenlijsten van het Twents. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:220
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Voornaamwoorden, comparatieven en superlatieven. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:221
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Bijnamen en verkleinwoorden. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:222
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Woordvorming en sterke werkwoorden. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:223
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Zwakke- en hulpwerkwoorden. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:224
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Consonanten en zinsbouw. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:225
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Tussenwerpsels en woordvorming. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:226
Fr. v. Marrewijk en A. v. Gerwen. Aantekeningen betreffende het dialect in Quintsheul (Z-Holland). Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:227
Sommelsdijk en J. Jongejan. Typoscript met een 'Lijst van verouderde of in N-Holland niet gebezigde Nederduitsche woorden die op het eiland Goedereede en Overflakkee heden nog gebruikt worden.' Met aantekeningen. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:228
Woordenlijsten van Wolvega, Heerenveen, St. Johannesga en Oudeschoot. 1934. 1 omslag.
N.B. Met brieven van Kraak en Heeroma.
90:229
Enquête nr. I. Ongedefinieerd. Met correspondentie, aantekeningen en bijlagen. 1907. 1 omslag.
90:230
Plaatsenlijsten Enquête Nieuwe Eeuw en een notitieboekje met de alfabetische ijst voor de enquête. 1924. 1 omslag.
90:231
Enquête Nieuwe Eeuw nr. I. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 3.
90:232
Enquête Nieuwe Eeuw nr. I. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 3.
90:233
Enquête Nieuwe Eeuw nr. I. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 3.
90:234
Enquête Nieuwe Eeuw nr. II. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 2.
90:235
Enquête Nieuwe Eeuw nr. II. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 2.
90:236
Enquête Nieuwe Eeuw nr. II. Ingekomen antwoorden. 1924. 1 doos.
90:237
Enquête Nieuwe Eeuw nr. III. Ingekomen antwoorden. 1924. 1 doos.
90:238
Enveloppen waarin de vragenlijsten Enquête Nieuwe Eeuw zijn geretourneerd en de plaatsenlijst van de enquête Nieuwe Eeuw. 1924. 1 omslag.
90:239
Enquête Nieuwe Eeuw nr. IV. Ingekomen antwoorden. 1925. 1 omslag.
90:240
Bewerkingsformulieren van de SGV enquête en 1 blanco vragenlijst. Ca. 1930-1935. 1 omslag.
N.B. Met de geleidebrief en de klanknotering horend bij deze enquête.
90:241
A.C.M. Haas. Handschrift betreffende de Betuwe enquête. Ca. 1930-1935. 1 omslag.
N.B. Afgevraagd in 17 plaatsen: Bommel, Doornenburg, Huizen, Angeren, Gendt, Herveld, Andelst, Dodewaard, Ochten, Ysendorn, Herveld, Driel, Randwijk, Indoornik, Zetten, Hemmen en Opheusden.
90:242
Informatie SGV: lijst fiches voor het WBD; Nijmeegse vragenlijsten; aantekeningen betreffende de verwerking van het materiaal en een plaatsnamenlijst. Ca. 1930-1935. 1 omslag.
90:243
Enquête SGV, vragenlijsten WBD. Ca. 1930-1935. K 148 - K 220. 1 doos
90:244
Enquête SGV, vragenlijsten WBD. Ca. 1930-1935. L 091 - L 150. 1 doos
90:245
Enquête SGV, vragenlijsten WBD. Ca. 1930-1935. L 151 - L 182. 1 doos
90:246
Enquête SGV, vragenlijsten WBD. Ca. 1930-1935. L 184 - L 240. 1 doos
90:247
Enquête SGV, vragenlijsten WBD. Ca. 1930-1935. L 244 - L 285. 1 doos
90:248
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 019 - L 119. 1 doos
90:249
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 164 - L 217. 1 doos
90:250
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 244b - L 271. 1 doos
90:251
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 288 - L 321. 1 doos
90:252
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 323 - L 381. 1 doos
90:253
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 382 - L 434a. 1 doos
90:254
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. Q 014 - Q 035. 1 doos
90:255
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. Q 096a - Q 111. 1 doos
90:256
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. Q 113 - Q 208. 1 doos
90:257
Vragenlijst nr. 1 (1931), nr. 2 (1932), nr. 3 (1934). Gemeenschappelijke vragenlijst van het Centraal Bureau voor Nederlandsche en Friesche dialecten. Blanco's. 1931-1933. 1 omslag.
N.B. Bevat de eerste brochure met fonetische aanwijzingen.
90:258
Kaarten op grond van de vragenlijst voor Leuven en omstreken m.b.t. klankverschijnselen (_, ou, ui, e, i, eu, o, oe, ij, _, u, _, enz). Met aantekeningen. 1934. 1 omslag
90:259
Vragenlijst voor Leuven en omstreken betreffende klankverschijnselen (_, ou, ui, e, i, eu, o, oe, ij, _, u, _, enz). Met aantekeningen. 1934. 1e omslag van 2.
90:260
Vragenlijst voor Leuven en omstreken betreffende klankverschijnselen (_, ou, ui, e, i, eu, o, oe, ij, _, u, _, enz). Met aantekeningen. 1934. 2e omslag van 2.
90:261
Aantekeningen betreffende dialectonderzoek in de Dendervallei. 1934. 1 omslag.
90:262
Aantekeningen betreffende dialectonderzoek in West- en Frans-Vlaanderen. 1934. 1 omslag.
90:263
Handschriften betreffende een enquete over 'De grens v. het Isovilabisme'. 1934. 1 omslag.
N.B. Afgevraagd in Persingen, Ooy, Leuth, Millingen, Bemmel, Weurt, Deest, Druten, Wijchen, Nederasselt, Grave, Mill, Veip, Heesch en Rosmalen.
90:264
Gemeenschappelijke vragenlijst 1935. Antwoorden en bewerkingen. Nrs. 1 t/m 39. 1e omslag van 2
90:265
Gemeenschappelijke vragenlijst 1935. Antwoorden en bewerkingen. Nrs. 1 t/m 39. 2e omslag van 2
90:266
Plaatsenregister, bewerkingsformulieren en 1 blanco vragenlijst van de enquête Aubel / St. Truyen. 1936. 1 omslag.
90:267
Vragenlijst nr. 43 van de Zeeuwsche vereniging voor dialectonderzoek. 1936. 1 omslag.
90:268
Handschrift. Ontwerp van de fonologische vragenlijst van Nederlandse dialecten. Omvat 70 vragen. 1938-1940. 1 omslag.
90:269
Vragenlijst nr. 11. Omvat 39 vragen die gedeeltelijk overeenkomen met de vragen van de dialectencommissie te A'dam. Z.j. 1 omslag.
90:270
Vragenlijst betreffende een onderzoek van de Frans-Nederlandse taalgrens. Z.j. 1 omslag.
90:271
A. van Gerwen. Enquête betreffende de boerentaal in Limburg. Z.j. 1 omslag.
90:272
Prospectus van aflevering III van de reeks Nederlandsche dialect-atlassen. Z.j. 1 omslag.
90:273
Kopieën van de enquête Willems en een overdruk van Taal en tongval over 'Honderd jaar enquête Willems'. Z.j. 1 omslag
90:274
Aantekenboekje met dissertatie ______ van van Ginneken. 1903-1904. 1 omslag.
90:275
Overdruk. 'Een nuttig boek'. Met aantekeningen. 1906. 1 omslag.
90:276
Aantekenboekje met de tekst van van Ginnekens oratie 'Stellingen' . 1907. 1 omslag.
90:277
Handschrift betreffende 'De huidige stand der genealogische taalwetenschap'. Ca. 1908. 1 omslag.
90:278
Overdruk van 'De huidige stand der genealogische taalwetenschap'. 1908. 1 omslag.
N.B. Met aantekeningen en een handgetekend tabel van de Indo-Europese taalgenealogie
90:279
Aantekeningen betreffende de Maastrichtse dissertatie van van Ginneken 'De eenheid van het menschelijk geslacht'. Ca. 1908. 1 omslag.
90: 280
Aantekeningen betreffende 'De genealogie der talen I. 1909. 1 omslag.
90:281
Aantekeningen betreffende filosofie en taalkunde, materiaal uit de encyclopedie over Indonesie-Melanesie en aantekeningen betreffende 'De West-Europese kultuurtaal'. 1910-1914. 1 omslag.
90:282
1 Band met manuscripten betreffende het 'Handboek der Nederlandsche taal II'. 1914. 1 pak.
90:283
Aantekeningen betreffende algemene taalwetenschap. Ca. 1915. 1 omslag.
90:284
2 Exemplaren van 'Als ons moedertaalonderwijs nog ooit gezond wil worden'. Met aantekeningen en krantenknipsels. Ca. 1917. 1 omslag.
90:285
1 Exemplaar van 'De oorzaken der taalveranderingen'. Met aantekeningen. 3e druk. 1930. 1 omslag.
90:286
Manuscripten en typoscripten van 'De Westersche kultuurtaal', 'Het grammatisch systeem' en 'Het gangbare taalsysteem en de oorspronkelijke taal-daad'. Ca. 1935. 1 omslag.
90:287
Typo- en manuscripten betreffende 'De oorsprong der taal'. Met bijlagen. Ca. 1935. 1 omslag.
90:288
Typo- en manuscripten betreffende 'De frequentie der woorden', 'Kinderlijke woordenschat', 'De woorden der groepen', 'Het leven der woorden'. Ca. 1935. 1 omslag.
90:289
Drukwerk. O.a. betreffende etnografica. Ca. 1937. 1 omslag.
90:290
Manuscripten en typoscripten betreffende 'Clicks, interjecties en gebarentaal. Met bijlagen. 1938.1 omslag.
90:291
Doorslag van 'La reconstruction typologique des langues primitives de l'humanité'. Met aantekeningen. 1939. 1 omslag.
90:292
Typo- en manuscripten betreffende colleges over de algemene taalwetenschap. 1942-1943. 1 omslag.
90:293
Aantekeningen betreffende colleges over algemene taalwetenschap. Ca. 1942-1943 1 omslag.
90:294
Fiches betreffende 'Namen van de dagen van de week' en 'De maanden in de verschillende talen der wereld'. Z.j. 1 omslag.
90:295
Aantekeningen betreffende 'Afzonderlijke etymologien en grammatische betekenissen'. Ca. 1926. 1 omslag.
90:296
Handschrift betreffende 'Vlak', 'vlaas', 'vlooske', 'vloge', 'flaas', 'fleesch', 'flesch' . Ca. 1926. 1 omslag.
90:297
Aantekeningen betreffende 'Smaak'. Ca. 1930. 1 omslag.
90:298
Overige documentatie, drukwerk. Z.j. 1 omslag.
90:299
Correspondentie betreffende en programma van de 'Semaine d' Ethnologie Réligieuse' gehouden in aug.-sept. 1912 te Leuven. 1912. 1 omslag.
90:300
Manuscript en 1 exemplaar van 'Les faits linguistiques', tekst van 2 lezingen gehouden door Jac. v. Ginneken op de 'Semaine d' Ethnologie Réligieuse'. 1913. 1 omslag.