Archieven & collecties

90 Archief Jac. van Ginneken, 1910 - 1945

inhoud: Jacobus Johannes Antonius van Ginneken (1877 - 1945) was taalkundige. Hij promoveerde in 1907 in Leiden op de dissertatie Principes de linguistique. Van 1923-1945 was hij hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, de vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en het Sanskriet aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was lid van de KNAW in 1916, van de Dialectencommissie in 1926-1945 en voorzitter van de Dialectencommissie in 1934-1945.

Het archief bestaat uit correspondentie tussen voorzitter Jac. van Ginneken en secretaris P.J. Meertens van de Dialectencommissie; geëxcerpeerde bronnen en aantekeningen betreffende verschillende taalkundige onderwerpen, grammofoonplaten en overige documentatie.
De grammofoonplaten zijn gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld als volgt:
• Algemeen (inv.nr. 1-29)
• Sociologische structuur, algemeen (inv.nr. 30-33)
• Sociologische structuur, groepstalen (inv.nr. 34-51)
• Sociologische structuur, vaktalen (inv.nr. 52-64)
• Oud-Nederlands (inv.nr. 65)
• Dialect in vroeger eeuwen (inv.nr. 66-81)
• Hulpwetenschappen (inv.nr. 82-83)
• Taalgeografie (inv.nr. 84-95)
• Dialectbeschrijving (inv.nr. 96-134)
• Woordstudies (inv.nr. 135-144)
• Niet-gedrukte taalkaarten (inv.nr. 145-189)
• Gedrukte taalkaarten (inv.nr. 190)
• Geografisch hulpmateriaal (inv.nr. 191-205)
• Dialectmateriaal (inv.nr. 206-228)
• Enquêtemateriaal (inv.nr. 229-273)
• Linguïstiek (inv.nr. 274-294)
• Etymologie (inv.nr. 295-298)
• Etnologie (inv.nr. 299-307)
• Fonologie (inv.nr. 308-329)
• Fonetiek (inv.nr. 330-343)
• Spelling (inv.nr. 344-353)
• Grammatica (inv.nr. 354-360)
• Stilistiek (inv.nr. 361-365)
• Syntaxis (inv.nr. 366-371)
• Taalpsychologie (inv.nr. 372)
• Vormleer (inv.nr. 373-374
• Indo-Europees (inv.nr. 375-401)
• Kaukasich (inv.nr. 402-421)
• Afrikaans (inv.nr. 422-424)
• Naamkunde (inv.nr. 425)
• Letterkunde (inv.nr. 426-443)
• Letterkundeonderzoek door leerlingen (inv.nr. 444-503)
• Dissertaties en scripties leerlingen (inv.nr. 504-523)
• Voordracht en expressie (inv.nr. 524-529)
• Beroepspsychologie(inv.nr. 530-556)
• Tekstvergelijking (Imitatio) (inv.nr. 557-620)
• Religie (inv.nr. 621-628)
• Brochures en krantenknipsels (inv.nr. 629-652)
• Inventarissen en schenkingen (inv.nr. 653-660)
• Overig (661-702)

Taalkaarten van Van Ginneken zijn opgenomen als archief nr. 511.

resultaat: J. van Ginneken. Principes de linguistique. Essai synthétique. Amsterdam, 1907.
J. van Ginneken. Handboek der Nederlandsche Taal. De sociologische structuur der Nederlandsche Taal. Dl. 1 Nijmegen, 1913.
J. van Ginneken. Roman van een kleuter. Nijmegen, 1917.
J. van Ginneken. De erfelijkheid der klankwetten. Amsterdam, 1926.
J. van Ginneken. Ras en taal. Amsterdam, 1926.
J. van Ginneken. Drie waterlandse dialecten. 2 dln. Alphen aan de Rijn, 1954.
J. van Ginneken en J. Endepols. De regenboogkleuren van Nederlands taal. Nijmegen, 1917.
Jac. van Ginneken onder vuur : over eigentijdse en naoorlogse kritiek op taalkundige J.J. A vab Ginneken S.J. (1877-1945) / Gerrold Peter van der Stroom. - Amsterdam [etc.] : Stichting Neerlandistiek VU [etc.], 2012. - ix, 372 p. : ill. ; 25 cm. - (Uitgave / Stichting Neerlandistiek VU ; 68)

Openbaar.

eerste | vorige 100 | volgende 100 | laatste | 101 t/m 200 van 704 | alle treffers

  

terug

90:101
Anoniem. Handschrift betreffende 'De mouillering van de Franse leenwoorden'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:102
Juffr. Alebeek. Handschrift betreffende 'Adam: asem, klit: klis, enz'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:103
Juffr. Kronenburg. Handschrift betreffende 'De vormen kijnder en keier voor kinderen en de ei van peinzen'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:104
P. Evers. Handschrift betreffende 'De overgang van sch in _ en van st, sp, sl, sm, sn, enz, in _t. _p, _l, _m, _n, enz.' Onderzoekingen betreffende Roermond, Maastricht, Eupen, Sittard, Veluwe en Schiermonnikoog. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:105
Lijsten en kaarten betreffende de dialectische woordgeslachtverschillen tegenover het alg. Nederlands. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:106
L. Geenen. Handschrift betreffende 'Zinsvormen in het Limburgs'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:107
Anoniem. Handschrift betreffende 'Limburgse nominale afleidingen met betr. op Roermond, Heerlen en Maastricht'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:108
J. Kats. Handschrift betreffende 'Een voorstel tot een zoo groot mogelijke overeenstemming in de schrijfwijze der verschillende dialectteksten uitgaande van het Roermondsch dialect'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:109
J. Kats. Handschrift betreffende 'Het Roermondsch dialect'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:110
J. Kats. Typoscript betreffende 'Het Roermondsch klinkersysteem'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:111
W. Dols. Handschrift betreffende 'Het Sittardsche consonantensysteem'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:112
W. Dols. Handschrift betreffende 'Sleep- en valtoon Sittard'. Ca. 1925-1940. hs. 1 omslag.
90:113
H. Schurink. Handschrift betreffende 'Het Venloosch dialect'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:114
Foneemlijstjes van het Venloosch dialect. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:115
H. Schurink. Handschrift betreffende 'De syncope der d en de overgang van d (en t) in het Venloosch dialect'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:116
L. Geenen. Handschrift betreffende 'Metathesis in Neer en Buggenum'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:117
A. v. Gerwen. Handschrift betreffende het dialect van Zeeland, vocalen, consonanten en de historische klankleer. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:118
A. v. Gerwen. Handschrift betreffende 'Het aandeel van de Praeslavische articulatiebasis in de Historische ontwikkeling van het Zeelandsch phonologische systeem'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:119
A. v. Gerwen. Handschrift betreffende 'Zeelandsch 1e. ogerm _-, 2e. ogerm _ in open silben, 3e. ogerm _ + r + conson'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:120
Anoniem. Typoscript van 'Dekkingsgevallen in de tongval van Oudenbosch'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:121
G. Schurink. Handschrift betreffende een 'Karakteristiek van het dialekt in Het Wassende Water door Herman de Man'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:122
L. Ruytenburg. Handschrift betreffende 'Het Wassende Water' van Herman de Man'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:123
V. Verstegen. Typoscript en doorslag van 'De ontrondingsgeschiedenis in Z-Ned. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:124
L. Geenen. Handschrift betreffende 'De delabialisering van t_, d_, _ en _ tot: ts, dz, s en z in het Gentsch, vergeleken met dezelfde overgangen in het Oudfransch, Poolsch en Friesch'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:125
P. van Rooy. Handschrift betreffende 'Het phonologisch systeem van het Welsch'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:126
Pater Tiecke. Typoscript van 'Het Enschedeesch vocaalsysteem'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:127
Miscellanea betreffende o.a. sanfhi en ronding. 1943. 1 omslag.
90:128
H. Mandos. Handschrift en typoscript van 'Het phonologisch vocaalsysteem van het Tilburgsch dialect'. 1932-1933. 1 omslag.
N.B. Bevindt zich op researchvertrek WBD / WLD. Erasmusgeb. kamer 10.28)
90:129
J. Dohmen. Handschrift betreffende 'Het phonologisch systeem van het Kerkraadsch dialect'. 1933. 1 omslag.
90:130
1 Band met handschriften en typoscripten betreffende ronding, ontronding en mouillering ter voorbereiding van colleges of publicatie. Met bijlagen. Ca. 1935. 1 doos.
N.B. Bevat ook werk van Geenen, Dister, Tans, Renders, Weijnen, Evers, Slijpen, Dols en Grauls.
90:131
L. Geenen. Handschrift betreffende 'Onderzoek naar Liquida-metathese in Budel en omstreken'. 1935. 1 omslag.
90:132
1 Band met handschriften en typoscripten betreffende diphtongen, triphtongen, de gemouilleerde r, parallellen tussen Slavische, Tjechische, Poolse en Nederlandse taalgeschiedenis, dialectvormen van Zwaag, Enkhuizen en Wijdenes. A. van Gerwen. 'Over de Oost-Brabantsche -rs- en -rz-'. L. Geenen. 'Sandhiverschijnselen in het Limburgsch'. Ca. 1935. 1 pak.
90:133
M. Schonfeld. Artikel betreffende OE-relikten in Holland en Zeeland. Z.j. 1 omslag.
90:134
1 Band met handschriften en typoscripten van leerlingen betreffende stijgende diphtongen. Z.j. 1 omslag.
90:135
'Ned. Taalgeographie' deel I en II. Studies n.a.v. Nederlandsche woord-, klank-, betekenis-, vorm-, woordbouw-, woordgroep- en zinsbouwkaarten. Met fiches en kaarten. 1931. 1 pak.
90:136
Nederlandsche dialectkaarten. 1933. 1 omslag.
90:137
J. Mols. Handschrift betreffende 'Kanjel'. 1937. 1 omslag.
90:138
Anoniem. Handschrift betreffende 'Kopjesduikelen'. Met kaarten. Z.j. 1 omslag.
90:139
W. Dols. Handschrift betreffende 'Loopen'. Z.j. 1 omslag.
90:140
W. Dols. Typoscript betreffende 'Loopen'. Z.j. 1 omslag.
90:141
P. Evers. Handschrift betreffende 'Luid - hard - hel'. Met bijbehorende kaart. Z.j. 1 omslag.
90:142
C. van Noppen. Handschrift betreffende 'Over vier'. Z.j. 1 omslag.
90:143
A. Weijnen. Handschrift betreffende 'Verbiets'. Z.j. 1 omslag.
90:144
Handschrift betreffende 'vader, moeder, kind en meisje in de Nederlandse dialecten'. Z.j. 1 omslag.
90:145
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Aa-Be. 1 omslag.
90:146
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Ba-Bu. 1 omslag.
90:147
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Da-Dw. 1 omslag.
90:148
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Ea-Gu. 1 omslag.
90:149
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886) .Z.j. Ha-Ju. 1 omslag.
90:150
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Ka-Kw. 1 omslag.
90:151
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. La-Lu. 1 omslag.
90:152
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Ma-Mu. 1 omslag.
90:153
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Na-Ou. 1 omslag.
90:154
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Pa-Ru. 1 omslag.
90:155
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Sa-So. 1 omslag.
90:156
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Sp-Su. 1 omslag.
90:157
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Ta-Uu. 1 omslag.
90:158
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Va-Vu. 1 omslag.
90:159
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Wa-Wu. 1 omslag.
90:160
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Za-Zw. 1 omslag.
90:161
Handleidingen bij de kaarten en lijsten. Z.j. 1 omslag.
90:162
Kaarten wgerm â, î, ô. Z.j. 1 omslag.
90:163
Kaarten wgerm -j, -u, -u. Z.j. 1 omslag.
90:164
Kaarten wgerm -, -, -, -, -. Z.j. 1 omslag.
90:165
Kaarten vocalisme / consonantisme. Z.j 1 omslag.
90:166
Kaarten Grammaticaal. Z.j. 1 omslag.
90:167
Kaarten Sandhi. Z.j. 1 omslag.
90:168
Kaarten getekend op basis van de enquête Nieuwe Eeuw met het oog op het gedrag v. medeklinkercombinaties. 1 t/m 69. Z.j. 1 omslag.
90:169
Kaarten getekend op basis van de enquête Nieuwe Eeuw met het oog op het gedrag v. medeklinkercombinaties. 70 t/m 182. Z.j. 1 omslag.
90:170
Kaarten van Belgie, N-Brabant en Limburg betreffende vocalisme en consonantisme. Met register. Z.j. 1 doos.
90:171
Kaarten op basis van de eerste 2 afl. van de reeks Nederlandsche dialectatlassen. Gebied: Z-O-Vlaanderen en Klein-Brabant. Z.j. 1 omslag.
90:172
Kaarten op basis van het mat. Willems betreffende palatisering, velarisering en mouillering. Gebied Z-Nederland. Z.j. 1 omslag.
90:173
Kaarten op basis van het materiaal Winklers Dialecticon, Frings Vandenheuvel e.a. dialectstudies. Gebied Nederlandstalig Belgie. Z.j. 1 omslag.
90:174
Kaarten op basis van het materiaal uit de reeks Nederlandsche DialectAtlassen betr. mouillering, ronding en ontronding. Z.j. 1 omslag.
90:175
Map met bijbehorende Dialectkaarten van Zuidelijk Nederland en Belgie. Z.j. 1 omslag.
90:176
Kaarten van het dialect van Maastricht en omgeving betreffende Svarabhakti vocaal. Met verzamelstaat. Z.j. 1 omslag.
90:177
Kaarten van het dialect van Sittard en omgeving betreffende werkwoordsvormen. Z.j. 1 omslag.
90:178
Kaarten betreffende Z-Nederland en Belgie. Afkomstig van div. archiefstukken . Z.j. 1 omslag.
90:179
Diverse kaarten Willems. Z.j. 1 omslag.
90:180
Kaarten bij de 'Questionnaire phonologique pour les pays d' Europe'. Z.j. 1 omslag.
90:181
Kaartje met Oost-West verschijnselen tussen Sint Truiden en de Duitse grens. Z.j. 1 omslag.
90:182
Aantekeningen bij Noord-Franse taalkaarten (Wallonië en Picardie) betreffende parallellen met ons taalgebied. Z.j. 1 omslag.
90:183
Noord-Franse taalkaarten (Wallonië en Picardie) betreffende parallellen met ons taalgebied. Z.j. 1 omslag.
90:184
Overgetrokken kaarten uit 'Mélanges Wallons'. Z.j. 1 omslag.
90:185
Diverse kaarten: 'Graag', 'gaarne', 'neus' en kaarten v. Vlaanderen. Kaart ''ik gaf' Z-Limburg. Z.j. 1 omslag.
90:186
Woordgeografie van het Leven van Jezus (1krt.). Z.j. 1 omslag.
90:187
Kaarten zonder legenda. Z.j. 1 omslag.
90:188
Dialectkaarten voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
90:189
Prof. Blancquaert en P. J. Meertens. Ingetekende taalkaarten van Nederland. Genummerd 1-81. Z.j. 1 doos.
90:190
12 identieke overzichtskaarten van Nederlandsche dialecten. Z.j. 1 doos.
90:191
Plaatskaarten voor het materiaal Kern en Te Winkel. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:192
Cijferkaart van Kern en Te Winkel met bijgeschreven plaatsnamen. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:193
Provinciekaartjes met plaatsencode voor het materiaal Kern en Te Winkel. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:194
Taalatlas. Gemaakte kaarten. Met bijschrijvingen Te Winkel. Ca. 1925-1940. hs. VG. 1 omslag.
90:195
Cijferkaart Nederland. Met 2 lijsten en sleutel. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:196
Aantekeningen betreffende een 'Nieuwe Nederlandsche Taalgeographie. In kaart gebrachte en/of in kaart te brengen woorden'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:197
Typoscript. 1 blad nr. XXXI van een kaarteninventarisatie. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:198
Handschrift betreffende 'Nederlandse taalkaarten die aanwezig waren in de rollen: een eerste inventarisatie na verwerving v. het archief v. VG'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:199
Taalkaart van Nederland (Sittard). Ca. 1925-1940. Drukproef. 1 omslag.
90:200
Kaart wandelwegen Sittard en een van N-Brabant. Ca. 1925-1940. 1 omslag.