Archieven & collecties

90 Archief Jac. van Ginneken, 1910 - 1945

inhoud: Jacobus Johannes Antonius van Ginneken (1877 - 1945) was taalkundige. Hij promoveerde in 1907 in Leiden op de dissertatie Principes de linguistique. Van 1923-1945 was hij hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, de vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en het Sanskriet aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was lid van de KNAW in 1916, van de Dialectencommissie in 1926-1945 en voorzitter van de Dialectencommissie in 1934-1945.

Het archief bestaat uit correspondentie tussen voorzitter Jac. van Ginneken en secretaris P.J. Meertens van de Dialectencommissie; geëxcerpeerde bronnen en aantekeningen betreffende verschillende taalkundige onderwerpen, grammofoonplaten en overige documentatie.
De grammofoonplaten zijn gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld als volgt:
• Algemeen (inv.nr. 1-29)
• Sociologische structuur, algemeen (inv.nr. 30-33)
• Sociologische structuur, groepstalen (inv.nr. 34-51)
• Sociologische structuur, vaktalen (inv.nr. 52-64)
• Oud-Nederlands (inv.nr. 65)
• Dialect in vroeger eeuwen (inv.nr. 66-81)
• Hulpwetenschappen (inv.nr. 82-83)
• Taalgeografie (inv.nr. 84-95)
• Dialectbeschrijving (inv.nr. 96-134)
• Woordstudies (inv.nr. 135-144)
• Niet-gedrukte taalkaarten (inv.nr. 145-189)
• Gedrukte taalkaarten (inv.nr. 190)
• Geografisch hulpmateriaal (inv.nr. 191-205)
• Dialectmateriaal (inv.nr. 206-228)
• Enquêtemateriaal (inv.nr. 229-273)
• Linguïstiek (inv.nr. 274-294)
• Etymologie (inv.nr. 295-298)
• Etnologie (inv.nr. 299-307)
• Fonologie (inv.nr. 308-329)
• Fonetiek (inv.nr. 330-343)
• Spelling (inv.nr. 344-353)
• Grammatica (inv.nr. 354-360)
• Stilistiek (inv.nr. 361-365)
• Syntaxis (inv.nr. 366-371)
• Taalpsychologie (inv.nr. 372)
• Vormleer (inv.nr. 373-374
• Indo-Europees (inv.nr. 375-401)
• Kaukasich (inv.nr. 402-421)
• Afrikaans (inv.nr. 422-424)
• Naamkunde (inv.nr. 425)
• Letterkunde (inv.nr. 426-443)
• Letterkundeonderzoek door leerlingen (inv.nr. 444-503)
• Dissertaties en scripties leerlingen (inv.nr. 504-523)
• Voordracht en expressie (inv.nr. 524-529)
• Beroepspsychologie(inv.nr. 530-556)
• Tekstvergelijking (Imitatio) (inv.nr. 557-620)
• Religie (inv.nr. 621-628)
• Brochures en krantenknipsels (inv.nr. 629-652)
• Inventarissen en schenkingen (inv.nr. 653-660)
• Overig (661-702)

Taalkaarten van Van Ginneken zijn opgenomen als archief nr. 511.

resultaat: J. van Ginneken. Principes de linguistique. Essai synthétique. Amsterdam, 1907.
J. van Ginneken. Handboek der Nederlandsche Taal. De sociologische structuur der Nederlandsche Taal. Dl. 1 Nijmegen, 1913.
J. van Ginneken. Roman van een kleuter. Nijmegen, 1917.
J. van Ginneken. De erfelijkheid der klankwetten. Amsterdam, 1926.
J. van Ginneken. Ras en taal. Amsterdam, 1926.
J. van Ginneken. Drie waterlandse dialecten. 2 dln. Alphen aan de Rijn, 1954.
J. van Ginneken en J. Endepols. De regenboogkleuren van Nederlands taal. Nijmegen, 1917.
Jac. van Ginneken onder vuur : over eigentijdse en naoorlogse kritiek op taalkundige J.J. A vab Ginneken S.J. (1877-1945) / Gerrold Peter van der Stroom. - Amsterdam [etc.] : Stichting Neerlandistiek VU [etc.], 2012. - ix, 372 p. : ill. ; 25 cm. - (Uitgave / Stichting Neerlandistiek VU ; 68)

Openbaar.

704 inventarisnummer(s)

  

terug

90:1
Correspondentie en notulen van de Dialecten-commissie van de K.N.A.W. 1936-1943. 1 omslag.
N.B. Bevat foto van Van Ginneken.
90:2
Correspondentie en statuten van de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. 1940-1941. 1 omslag.
90:3
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1930-1933. 1 omslag.
90:4
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1934. 1 omslag.
90:5
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1935. 1 omslag.
90:6
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1936. 1 omslag.
90:7
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1937. 1 omslag.
90:8
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1938. 1 omslag.
90:9
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1939. 1 omslag.
90:10
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1940. 1 omslag.
90:11
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1941. 1 omslag.
90:12
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1942. 1 omslag.
90:13
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1943. 1 omslag.
90:14
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1944. 1 omslag.
90:15
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1945. 1 omslag.
90:16
Correspondentie betreffende werk en privé 1912-1940. 1 omslag.
90:17
Brieven van o.a. Jud, Jaborg en Sommerfeld. 1916-1936. 1 omslag.
90:18
Correspondentie betreffende 'De Nederlandse dialecten in den loop der eeuwen'. 1920-1930. 1 omslag.
90:19
Correspondentie betreffende de uitgave van een Taalatlas. 1936. 1 omslag.
90:20
Literatuurlijsten dialect- en taalkunde algemeen. Ca. 1910-1925. 1 omslag.
90:21
Drukproef van het 'Handboek der Nederlandsche taal, deel 1'. Met aantekeningen. Ca. 1914. 1 omslag.
90:22
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende het 'Handboek der Nederlandsche taal, deel 1'. Ca 1916-1934. 1e van 4 omslagen.
90:23
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende het 'Handboek der Nederlandsche taal, deel 1'. Ca 1916-1934. 2e van 4 omslagen.
90:24
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende het 'Handboek der Nederlandsche taal, deel 1'. Ca 1916-1934. 3e van 4 omslagen.
90:25
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende het 'Handboek der Nederlandsche taal, deel 1'. Ca 1916-1934. 4e van 4 omslagen.
90:26
Recensies door van Ginneken van divers dialectkundig werk, van de 'Publicaties van het Instituut te Oslo' en van het tijdschrift Anthropos. Ca. 1910-1925. 1 omslag.
90:27
Recencies van het 'Handboek der Nederlandsche taal deel 1', 'De roman van een kleuter' en van 'Regenboogkleuren'. Ca. 1916-1934. 1 omslag.
90:28
KNAW-brochures van verslagen van de Dialecten-commissie. 1931-1942. 1 omslag.
90:29
Manuscripten en typoscripten van 'De Nederlandse streektalen' en van 'De woordenschat en de denkvorm der streektalen'. 1943. 1 omslag.
90:30
Opzet van de indeling en aantekenboekjes betreffende 'Het handboek der Nederlandsche taal deel II. De sociologische structuur der taal'. 1910-1914. 1 omslag.
90:31
Aantekeningen betreffende 'Het handboek der Nederlandsche taal' deel II. De sociologische structuur der taal'. Met bijlagen. 1910-1914. 1e omslag van 2.
90:32
Aantekeningen betreffende 'Het handboek der Nederlandsche taal' deel II. De sociologische structuur der taal'. Met bijlagen. 1910-1914. 2e omslag van 2.
90:33
Drukproef 'Handboek der Nederlandsche Taal deel 2' : De sociologische structuur. Met aanvullingen, correcties en bijlagen. 1914. 1 omslag.
90:34
Aantekeningen betreffende Vrijmetselaarstaal. 1915. 1 omslag.
90:35
Typoscript van 'Literaire taal'. Met bijlagen. Ca. 1915-1930. 1 omslag.
90:36
Manuscript van 'De onderlinge verhouding en samenwerking der groepstalen.' Ca. 1915-1930. 1 omslag.
90:37
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende volkstaal. Ca. 1915-1930. 1 omslag.
N.B. Profanaties, wilde gebeden, scheldliedjes, uitdukkingen, platheden.
90:38
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende kindertaal. Ca. 1915-1930. 1 omslag.
90:39
Overgeschreven baker-, tel-, aftel- en nette liedjes. Ca. 1915-1930. 1 omslag.
90:40
Overgeschreven rijmpjes, jongenstaal, rij-, knierij-, schommel-, kring- en dansliedjes, kaatsebal en bikkelen. Ca. 1915-1930. 1 omslag.
90:41
Aantekeningen betreffende volksvertelsels, volksrijmpjes, feestliedjes van het kalenderjaar. 1916. 1e van 3 omslagen.
90:42
Aantekeningen betreffende volksvertelsels, volksrijmpjes, feestliedjes van het kalenderjaar. 1916. 2e van 3 omslagen.
90:43
Aantekeningen betreffende volksvertelsels, volksrijmpjes, feestliedjes van het kalenderjaar. 1916. 3e van 3 omslagen.
90:44
Manuscript van 'Katholieke Taal'. 1918. 1 omslag.
90:45
J. Polman. 'Over de complexe ontstaansoorzaken der Joodsche dialecten'. 1930. 1 omslag.
90:46
Aantekeningen betreffende kinderspelen in Hulst. Z.j. 1 omslag.
90:47
Aantekeningen betreffende baker-, oefen- en kinderliedjes. Z.j. 1 omslag.
90:48
Inventaris- en literatuurlijst van kinderliedjes en kindertaal. Z.j. 1 omslag.
90:49
Kopieën van vermoedelijk collegestof. Z.j. 1 omslag.
90:50
Brochures. 'De taal der Rooms-Katholieken, De Engelbewaarder, Het Dompertje, Mei. 1912-1920. 1 omslag.
90:51
Krantenknipsels, kerk- en weekblaadjes betreffende de taal der Protestanten. 1914. 1 omslag.
90:52
Aantekeningen betreffende sporttaal. 1913. 1 omslag.
90:53
Aantekeningen betreffende toneeltaal. 1915. 1 omslag.
90:54
Correspondentie, enqueteformulieren, catalogi en krantenknipsels betreffende boerentaal. Ca. 1915-1920. 1 omslag.
90:55
Anoniem. Aantekeningen betreffende boerentaal. Gorkum, Rijswijk, Sticht, Maas en Waal. Ca. 1915-1920. 1 omslag.
90:56
A. van Gerwen. Handgetekende kaarten betreffende 'De Boerentaal van Oost-Brabant'. Nrs. 2 t/m 161. Met aantekeningen. Ca. 1915-1920. 1 omslag.
90:57
A. van Gerwen. Handgetekende kaarten betreffende 'De Boerentaal van Oost-Brabant'. Nrs. 163 t/m 319. Met aantekeningen. Ca. 1915-1920. 1 omslag.
90:58
A. van Gerwen. Manuscript van 'De Boerentaal van Oost-Brabant'. Ca. 1915-1920. 1 omslag.
90:59
Aantekeningen en liedjes betreffende legertaal. Ca. 1916. 1 omslag.
90:60
Pierre Heynen. Typoscript van 'De Boerentaal van Margraten'. Ca. 1920-1930. 1 omslag.
90:61
P. Trost. Typoscript van 'Jaegersprache'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:62
Aantekeningen betreffende bridge- en andere kaarttermen. 1937. 1 omslag.
N.B. Materiaal van H.G. Nieuwenhuis.
90:63
Fiches met gegevens betreffende vaktalen in Vlaanderen. Ca. 1930-1940. 1 doos.
N.B. Voor het gebied Asper (1), St. Niklaas, Waas (2), Z.O. Vlaanderen (3), Kortrijk, Oudenaerde, Meetjesland (4), Vlaanderen (5).
Boerenamen 1, Dorscherstermen 3, Hooierstermen, Karntaal 3, Karretaal, Klompenmakerstaal 2, Mandenmakerstaal, Molenaarstaal, Oogst- en stuikerstermen, Pikkerstermen, Ploegerstaal 3, Schoenmakerstaal 5, Stroodekkerstaal 1, Vogelvangerstaal 2, Weverstaal 3.
90:64
Ontwerp- en definitieve woordenlijsten van de Centrale Taalcommissie voor de techniek. 1944. 1 omslag.
N.B. Betreffende de volgende vakgebieden: Stedebouw en Volkshuisvesting, Bedrijfshygiene, Chemische Technologie, Klimaatregeling in woon- en werkruimten, Chemie, Bouwconstructies, Kanselarijtaal, Oudste Rechtstaal.
90:65
Aantekeningen betreffende Oud-Friesch en Oud-Nederlandsch. Ca. 1930-1944. 1 omslag.
90:66
Syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Met bijdragen van Munnichs, Dister, Kronenburg, Haas, van Beck, Meeuwesse, Schurink. Deel V. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:67
Aantekeningen betreffende de vervaardiging van een bibliografie van woordenboeken. Ca. 1930-1940. 1e omslag van 2.
90:68
Aantekeningen betreffende de vervaardiging van een bibliografie van de woordenboeken. Ca. 1930-1940. 2e omslag van 2.
90:69
Mej. Konenburg en Dister. Fiches betreffende de syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Deel II. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:70
Mej. Konenburg en Dister. Fiches betreffende de syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Deel III. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:71
Mej. Konenburg en Dister. Fiches betreffende de syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Deel IV. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:72
Fiches betreffende de syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:73
Fiches betreffende de syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Deel I, II en III. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:74
Fiches betreffende de casusleer van 'Het Limburgse leven van Jezus' en fiches middelnederlands. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:75
L. Allard. Fiches betreffende de Middelnederlanderlandse woordgeografie. Een onderzoek n.a.v. bepaalde woorden in verschillende teksten over Tondalus, werk van Hadewijch en 'Het Limburgse leven van Jezus'. Ca. 1930-1940. 1 doos.
N.B. Met bijbehorend schrift
90:76
Anoniem. Fiches betreffende de Middelnederlandse mystieke woordenschat van Hadewijch, Tondalus' visioen en de vergelijkende klankleer van Tondalus of Patricius. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:77
Handschrift betreffende 'Middelnederlandsche lexicologie'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:78
L. Geenen. Typoscript van 'De on-Limburgsche woordschikking in het grote leven van St. Lutgard'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:79
J. Bergsma. Manuscript van 'Levens van Jezus' in het Mnl. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:80
Anoniem. 'Handschriften betreffende het Antwerps dialect in de 16e eeuw'. A.G.M. Haas. 'Proeve van middelnederlandsche dialectologie'. V.d. Berg. 'Over het localiseren van een middelnederlandsche kloostertekst'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:81
B. Overmaat. Manuscript van 'Labiovelarisering en mouillering in oudere bronnen'. 1933. 1 omslag.
90:82
Manuscripten en typoscripten van 'De vroegere tijdperken van Brabant'. Met bijlagen. Ca. 1929. 1 omslag.
90:83
Typoscript van 'Brabant door de eeuwen heen'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:84
1 Band met manuscripten betreffende 'De geschiedenis der Nederlandsche taal deel I en II'. Ca. 1930-1940. 1 pak.
90:85
1 Band met aantekeningen betreffende Franken en Saksen, een onderzoek naar Inguaenismen, Istraeonismen, ripuarismen. Ca. 1930-1940. 1 pak.
90:86
Aantekeningen betreffende 'Keltische Unterschichte'. Met taalkaarten. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:87
Manuscript van 'Ons West-Limburgsch en Oost-Brabants taalgebied. Eene proeve van reconstructie'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:88
Aantekeningen betreffende 'De Nederfrankische normaalgrens'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:89
Typoscript van 'Ras en taal' en doorslag van 'Sprache und rasse'. Met aantekeningen en bijlagen. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:90
Typoscript van 'Die algemeine deliabalisierung'. Met aantekeningen. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:91
Typoscript en doorslag van 'Anthropologie und Geschichte'. Met aantekeningen. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:92
Kaarten van Oud-Nederlandsche-, Middelnederlandsche-, 16de en 17de eeuwse- en contemporaine bronnen van de Ned. dialecten. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:93
A. Sommerfelt. Typoscript betreffende cultuurprovincies en taalgebieden. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:94
Typoscript betreffende de voordracht voor de eerste Delta-conferentie. 1931. 1 omslag.
90:95
Manuscript en typoscript van 'Onze Zuidelijke taalgrens'. 1937. 1 omslag.
N.B. Verschenen in Onze taaltuin. Met het desbetreffende nr. daarvan.
90:96
H.J.A. Groneman. Typoscript van 'Iets over de volkstaal in de omstreken van Zutphen' en 'De phonologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer II'. 1905. 1 omslag.
90:97
G.G. Kloeke. typoscript van 'Die entstehung der Niederlandischen Diminutiv. Endung tje'. 1923. 1 omslag.
90:98
Manuscript van 'De Nederlandse klankkaarten'. Overlopend in 'De Geschiedenis van de Nederlandse klanken'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:99
Mej. Alewijns. Handschrift betreffende 'Rode - rade'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:100
Fiches betreffende 'Rode - rade'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:101
Anoniem. Handschrift betreffende 'De mouillering van de Franse leenwoorden'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:102
Juffr. Alebeek. Handschrift betreffende 'Adam: asem, klit: klis, enz'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:103
Juffr. Kronenburg. Handschrift betreffende 'De vormen kijnder en keier voor kinderen en de ei van peinzen'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:104
P. Evers. Handschrift betreffende 'De overgang van sch in _ en van st, sp, sl, sm, sn, enz, in _t. _p, _l, _m, _n, enz.' Onderzoekingen betreffende Roermond, Maastricht, Eupen, Sittard, Veluwe en Schiermonnikoog. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:105
Lijsten en kaarten betreffende de dialectische woordgeslachtverschillen tegenover het alg. Nederlands. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:106
L. Geenen. Handschrift betreffende 'Zinsvormen in het Limburgs'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:107
Anoniem. Handschrift betreffende 'Limburgse nominale afleidingen met betr. op Roermond, Heerlen en Maastricht'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:108
J. Kats. Handschrift betreffende 'Een voorstel tot een zoo groot mogelijke overeenstemming in de schrijfwijze der verschillende dialectteksten uitgaande van het Roermondsch dialect'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:109
J. Kats. Handschrift betreffende 'Het Roermondsch dialect'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:110
J. Kats. Typoscript betreffende 'Het Roermondsch klinkersysteem'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:111
W. Dols. Handschrift betreffende 'Het Sittardsche consonantensysteem'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:112
W. Dols. Handschrift betreffende 'Sleep- en valtoon Sittard'. Ca. 1925-1940. hs. 1 omslag.
90:113
H. Schurink. Handschrift betreffende 'Het Venloosch dialect'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:114
Foneemlijstjes van het Venloosch dialect. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:115
H. Schurink. Handschrift betreffende 'De syncope der d en de overgang van d (en t) in het Venloosch dialect'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:116
L. Geenen. Handschrift betreffende 'Metathesis in Neer en Buggenum'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:117
A. v. Gerwen. Handschrift betreffende het dialect van Zeeland, vocalen, consonanten en de historische klankleer. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:118
A. v. Gerwen. Handschrift betreffende 'Het aandeel van de Praeslavische articulatiebasis in de Historische ontwikkeling van het Zeelandsch phonologische systeem'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:119
A. v. Gerwen. Handschrift betreffende 'Zeelandsch 1e. ogerm _-, 2e. ogerm _ in open silben, 3e. ogerm _ + r + conson'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:120
Anoniem. Typoscript van 'Dekkingsgevallen in de tongval van Oudenbosch'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:121
G. Schurink. Handschrift betreffende een 'Karakteristiek van het dialekt in Het Wassende Water door Herman de Man'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:122
L. Ruytenburg. Handschrift betreffende 'Het Wassende Water' van Herman de Man'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:123
V. Verstegen. Typoscript en doorslag van 'De ontrondingsgeschiedenis in Z-Ned. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:124
L. Geenen. Handschrift betreffende 'De delabialisering van t_, d_, _ en _ tot: ts, dz, s en z in het Gentsch, vergeleken met dezelfde overgangen in het Oudfransch, Poolsch en Friesch'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:125
P. van Rooy. Handschrift betreffende 'Het phonologisch systeem van het Welsch'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:126
Pater Tiecke. Typoscript van 'Het Enschedeesch vocaalsysteem'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:127
Miscellanea betreffende o.a. sanfhi en ronding. 1943. 1 omslag.
90:128
H. Mandos. Handschrift en typoscript van 'Het phonologisch vocaalsysteem van het Tilburgsch dialect'. 1932-1933. 1 omslag.
N.B. Bevindt zich op researchvertrek WBD / WLD. Erasmusgeb. kamer 10.28)
90:129
J. Dohmen. Handschrift betreffende 'Het phonologisch systeem van het Kerkraadsch dialect'. 1933. 1 omslag.
90:130
1 Band met handschriften en typoscripten betreffende ronding, ontronding en mouillering ter voorbereiding van colleges of publicatie. Met bijlagen. Ca. 1935. 1 doos.
N.B. Bevat ook werk van Geenen, Dister, Tans, Renders, Weijnen, Evers, Slijpen, Dols en Grauls.
90:131
L. Geenen. Handschrift betreffende 'Onderzoek naar Liquida-metathese in Budel en omstreken'. 1935. 1 omslag.
90:132
1 Band met handschriften en typoscripten betreffende diphtongen, triphtongen, de gemouilleerde r, parallellen tussen Slavische, Tjechische, Poolse en Nederlandse taalgeschiedenis, dialectvormen van Zwaag, Enkhuizen en Wijdenes. A. van Gerwen. 'Over de Oost-Brabantsche -rs- en -rz-'. L. Geenen. 'Sandhiverschijnselen in het Limburgsch'. Ca. 1935. 1 pak.
90:133
M. Schonfeld. Artikel betreffende OE-relikten in Holland en Zeeland. Z.j. 1 omslag.
90:134
1 Band met handschriften en typoscripten van leerlingen betreffende stijgende diphtongen. Z.j. 1 omslag.
90:135
'Ned. Taalgeographie' deel I en II. Studies n.a.v. Nederlandsche woord-, klank-, betekenis-, vorm-, woordbouw-, woordgroep- en zinsbouwkaarten. Met fiches en kaarten. 1931. 1 pak.
90:136
Nederlandsche dialectkaarten. 1933. 1 omslag.
90:137
J. Mols. Handschrift betreffende 'Kanjel'. 1937. 1 omslag.
90:138
Anoniem. Handschrift betreffende 'Kopjesduikelen'. Met kaarten. Z.j. 1 omslag.
90:139
W. Dols. Handschrift betreffende 'Loopen'. Z.j. 1 omslag.
90:140
W. Dols. Typoscript betreffende 'Loopen'. Z.j. 1 omslag.
90:141
P. Evers. Handschrift betreffende 'Luid - hard - hel'. Met bijbehorende kaart. Z.j. 1 omslag.
90:142
C. van Noppen. Handschrift betreffende 'Over vier'. Z.j. 1 omslag.
90:143
A. Weijnen. Handschrift betreffende 'Verbiets'. Z.j. 1 omslag.
90:144
Handschrift betreffende 'vader, moeder, kind en meisje in de Nederlandse dialecten'. Z.j. 1 omslag.
90:145
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Aa-Be. 1 omslag.
90:146
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Ba-Bu. 1 omslag.
90:147
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Da-Dw. 1 omslag.
90:148
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Ea-Gu. 1 omslag.
90:149
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886) .Z.j. Ha-Ju. 1 omslag.
90:150
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Ka-Kw. 1 omslag.
90:151
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. La-Lu. 1 omslag.
90:152
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Ma-Mu. 1 omslag.
90:153
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Na-Ou. 1 omslag.
90:154
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Pa-Ru. 1 omslag.
90:155
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Sa-So. 1 omslag.
90:156
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Sp-Su. 1 omslag.
90:157
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Ta-Uu. 1 omslag.
90:158
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Va-Vu. 1 omslag.
90:159
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Wa-Wu. 1 omslag.
90:160
Kaarten getekend o.g.v. de enquête van Willems (1886). Z.j. Za-Zw. 1 omslag.
90:161
Handleidingen bij de kaarten en lijsten. Z.j. 1 omslag.
90:162
Kaarten wgerm â, î, ô. Z.j. 1 omslag.
90:163
Kaarten wgerm -j, -u, -u. Z.j. 1 omslag.
90:164
Kaarten wgerm -, -, -, -, -. Z.j. 1 omslag.
90:165
Kaarten vocalisme / consonantisme. Z.j 1 omslag.
90:166
Kaarten Grammaticaal. Z.j. 1 omslag.
90:167
Kaarten Sandhi. Z.j. 1 omslag.
90:168
Kaarten getekend op basis van de enquête Nieuwe Eeuw met het oog op het gedrag v. medeklinkercombinaties. 1 t/m 69. Z.j. 1 omslag.
90:169
Kaarten getekend op basis van de enquête Nieuwe Eeuw met het oog op het gedrag v. medeklinkercombinaties. 70 t/m 182. Z.j. 1 omslag.
90:170
Kaarten van Belgie, N-Brabant en Limburg betreffende vocalisme en consonantisme. Met register. Z.j. 1 doos.
90:171
Kaarten op basis van de eerste 2 afl. van de reeks Nederlandsche dialectatlassen. Gebied: Z-O-Vlaanderen en Klein-Brabant. Z.j. 1 omslag.
90:172
Kaarten op basis van het mat. Willems betreffende palatisering, velarisering en mouillering. Gebied Z-Nederland. Z.j. 1 omslag.
90:173
Kaarten op basis van het materiaal Winklers Dialecticon, Frings Vandenheuvel e.a. dialectstudies. Gebied Nederlandstalig Belgie. Z.j. 1 omslag.
90:174
Kaarten op basis van het materiaal uit de reeks Nederlandsche DialectAtlassen betr. mouillering, ronding en ontronding. Z.j. 1 omslag.
90:175
Map met bijbehorende Dialectkaarten van Zuidelijk Nederland en Belgie. Z.j. 1 omslag.
90:176
Kaarten van het dialect van Maastricht en omgeving betreffende Svarabhakti vocaal. Met verzamelstaat. Z.j. 1 omslag.
90:177
Kaarten van het dialect van Sittard en omgeving betreffende werkwoordsvormen. Z.j. 1 omslag.
90:178
Kaarten betreffende Z-Nederland en Belgie. Afkomstig van div. archiefstukken . Z.j. 1 omslag.
90:179
Diverse kaarten Willems. Z.j. 1 omslag.
90:180
Kaarten bij de 'Questionnaire phonologique pour les pays d' Europe'. Z.j. 1 omslag.
90:181
Kaartje met Oost-West verschijnselen tussen Sint Truiden en de Duitse grens. Z.j. 1 omslag.
90:182
Aantekeningen bij Noord-Franse taalkaarten (Wallonië en Picardie) betreffende parallellen met ons taalgebied. Z.j. 1 omslag.
90:183
Noord-Franse taalkaarten (Wallonië en Picardie) betreffende parallellen met ons taalgebied. Z.j. 1 omslag.
90:184
Overgetrokken kaarten uit 'Mélanges Wallons'. Z.j. 1 omslag.
90:185
Diverse kaarten: 'Graag', 'gaarne', 'neus' en kaarten v. Vlaanderen. Kaart ''ik gaf' Z-Limburg. Z.j. 1 omslag.
90:186
Woordgeografie van het Leven van Jezus (1krt.). Z.j. 1 omslag.
90:187
Kaarten zonder legenda. Z.j. 1 omslag.
90:188
Dialectkaarten voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
90:189
Prof. Blancquaert en P. J. Meertens. Ingetekende taalkaarten van Nederland. Genummerd 1-81. Z.j. 1 doos.
90:190
12 identieke overzichtskaarten van Nederlandsche dialecten. Z.j. 1 doos.
90:191
Plaatskaarten voor het materiaal Kern en Te Winkel. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:192
Cijferkaart van Kern en Te Winkel met bijgeschreven plaatsnamen. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:193
Provinciekaartjes met plaatsencode voor het materiaal Kern en Te Winkel. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:194
Taalatlas. Gemaakte kaarten. Met bijschrijvingen Te Winkel. Ca. 1925-1940. hs. VG. 1 omslag.
90:195
Cijferkaart Nederland. Met 2 lijsten en sleutel. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:196
Aantekeningen betreffende een 'Nieuwe Nederlandsche Taalgeographie. In kaart gebrachte en/of in kaart te brengen woorden'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:197
Typoscript. 1 blad nr. XXXI van een kaarteninventarisatie. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:198
Handschrift betreffende 'Nederlandse taalkaarten die aanwezig waren in de rollen: een eerste inventarisatie na verwerving v. het archief v. VG'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:199
Taalkaart van Nederland (Sittard). Ca. 1925-1940. Drukproef. 1 omslag.
90:200
Kaart wandelwegen Sittard en een van N-Brabant. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:201
F. Bruins: Atlas van Nederland. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:202
Blanco taalkaarten. Ca. 1925-1940. 1 omslag, nr. 1 v. 3.
90:203
Blanco taalkaarten. Ca. 1925-1940. 1 omslag, nr. 2 v. 3.
90:204
Blanco taalkaarten. Ca. 1925-1940. 1 omslag, nr. 3 v. 3.
90:205
Taalkaarten labialisering en palatisering in Frankrijk. Franse diphtongen, Franse mouillering van de l, n en d en diverse Italiaanse taalkaarten. In: Affichemap A
90:206
Correspondentie betreffende Maastricht en Over-Betuwe. Met woordenlijstjes. 1918. 1 omslag.
90:207
Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 1e omslag van 4.
90:208
Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 2e omslag van 4.
90:209
Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 3e omslag van 4.
90:210
Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 4e omslag van 4.
90:211
Fiches van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 1 doos
90:212
Aantekeningen betreffende dialectgegevens van Weert en Amsterdam. Ca. 1925-1940.
90:213
Typoscripten betreffende dialect. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
N.B. Overgenomen uit romans, dichtbundels e.d.
Betreft Fries, Gronings, Drents, Gorsel (bij Deventer), Steenwijkerwolds, Overijssels, Twents, Saksisch, Betuws, Amsterdams (Joods), id. (Jordaans), Schevenings, Rotterdams, Cadzands, Walcherens, Brabants, Venloos, Z-Limburgs, Maastrichts, Leuvens, Sichems, Oost-Vlaams, Z-Afrikaans en Indo-Europees.
90:214
Aantekeningen en krantenknipsels met historische dialectgegevens betreffende Zuid-Holland en Vlaanderen. Ca. 1925-1940. 1 doos.
N.B. Uit oude vaderlandse rechtsbronnen, Handboek, Verloren Zoon-teksten of brieven. Wellicht aangelegd i.v.m. de serie 'De Nederlandsche dialecten in de loop der eeuwen'.
90:215
Aantekeningen en krantenknipsels met historische dialectgegevens betreffende Noord-Holland. Ca. 1925-1940. 1 doos.
N.B. Uit oude vaderlandse rechtsbronnen, Handboek, Verloren zoon-teksten of brieven. Wellicht aangelegd i.v.m. de serie 'De Nederlandsche dialecten in de loop der eeuwen'.
90:216
Frans Vermeulen. Fiches met dialectgegevens uit Oudenbosch. Niet aangetroffen.
N.B. Researchvertrek WBD (K. 10.28)
90:217
Frans Vermeulen. Aantekeningen betreffende het West-Brabants, m.n. het dialect v. Oudenbosch. Fiches en 20 schriften. Niet aangetroffen.
N.B. Researchvertrek WBD (K. 10.28)
90:218
W.N. Brabantsch Idioticon. Betreffende voornamelijk Etten. Niet aangetroffen.
N.B. Researchvertrek WBD (K. 10.28)
90:219
B. Tiecke. 6 Schriftjes, bevattende woordenlijsten van het Twents. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:220
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Voornaamwoorden, comparatieven en superlatieven. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:221
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Bijnamen en verkleinwoorden. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:222
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Woordvorming en sterke werkwoorden. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:223
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Zwakke- en hulpwerkwoorden. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:224
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Consonanten en zinsbouw. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:225
Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Tussenwerpsels en woordvorming. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:226
Fr. v. Marrewijk en A. v. Gerwen. Aantekeningen betreffende het dialect in Quintsheul (Z-Holland). Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:227
Sommelsdijk en J. Jongejan. Typoscript met een 'Lijst van verouderde of in N-Holland niet gebezigde Nederduitsche woorden die op het eiland Goedereede en Overflakkee heden nog gebruikt worden.' Met aantekeningen. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:228
Woordenlijsten van Wolvega, Heerenveen, St. Johannesga en Oudeschoot. 1934. 1 omslag.
N.B. Met brieven van Kraak en Heeroma.
90:229
Enquête nr. I. Ongedefinieerd. Met correspondentie, aantekeningen en bijlagen. 1907. 1 omslag.
90:230
Plaatsenlijsten Enquête Nieuwe Eeuw en een notitieboekje met de alfabetische ijst voor de enquête. 1924. 1 omslag.
90:231
Enquête Nieuwe Eeuw nr. I. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 3.
90:232
Enquête Nieuwe Eeuw nr. I. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 3.
90:233
Enquête Nieuwe Eeuw nr. I. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 3.
90:234
Enquête Nieuwe Eeuw nr. II. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 2.
90:235
Enquête Nieuwe Eeuw nr. II. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 2.
90:236
Enquête Nieuwe Eeuw nr. II. Ingekomen antwoorden. 1924. 1 doos.
90:237
Enquête Nieuwe Eeuw nr. III. Ingekomen antwoorden. 1924. 1 doos.
90:238
Enveloppen waarin de vragenlijsten Enquête Nieuwe Eeuw zijn geretourneerd en de plaatsenlijst van de enquête Nieuwe Eeuw. 1924. 1 omslag.
90:239
Enquête Nieuwe Eeuw nr. IV. Ingekomen antwoorden. 1925. 1 omslag.
90:240
Bewerkingsformulieren van de SGV enquête en 1 blanco vragenlijst. Ca. 1930-1935. 1 omslag.
N.B. Met de geleidebrief en de klanknotering horend bij deze enquête.
90:241
A.C.M. Haas. Handschrift betreffende de Betuwe enquête. Ca. 1930-1935. 1 omslag.
N.B. Afgevraagd in 17 plaatsen: Bommel, Doornenburg, Huizen, Angeren, Gendt, Herveld, Andelst, Dodewaard, Ochten, Ysendorn, Herveld, Driel, Randwijk, Indoornik, Zetten, Hemmen en Opheusden.
90:242
Informatie SGV: lijst fiches voor het WBD; Nijmeegse vragenlijsten; aantekeningen betreffende de verwerking van het materiaal en een plaatsnamenlijst. Ca. 1930-1935. 1 omslag.
90:243
Enquête SGV, vragenlijsten WBD. Ca. 1930-1935. K 148 - K 220. 1 doos
90:244
Enquête SGV, vragenlijsten WBD. Ca. 1930-1935. L 091 - L 150. 1 doos
90:245
Enquête SGV, vragenlijsten WBD. Ca. 1930-1935. L 151 - L 182. 1 doos
90:246
Enquête SGV, vragenlijsten WBD. Ca. 1930-1935. L 184 - L 240. 1 doos
90:247
Enquête SGV, vragenlijsten WBD. Ca. 1930-1935. L 244 - L 285. 1 doos
90:248
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 019 - L 119. 1 doos
90:249
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 164 - L 217. 1 doos
90:250
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 244b - L 271. 1 doos
90:251
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 288 - L 321. 1 doos
90:252
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 323 - L 381. 1 doos
90:253
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. L 382 - L 434a. 1 doos
90:254
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. Q 014 - Q 035. 1 doos
90:255
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. Q 096a - Q 111. 1 doos
90:256
Enquête SGV, vragenlijsten die niet voor het WBD zijn gebruikt. Ca. 1930-1935. Q 113 - Q 208. 1 doos
90:257
Vragenlijst nr. 1 (1931), nr. 2 (1932), nr. 3 (1934). Gemeenschappelijke vragenlijst van het Centraal Bureau voor Nederlandsche en Friesche dialecten. Blanco's. 1931-1933. 1 omslag.
N.B. Bevat de eerste brochure met fonetische aanwijzingen.
90:258
Kaarten op grond van de vragenlijst voor Leuven en omstreken m.b.t. klankverschijnselen (_, ou, ui, e, i, eu, o, oe, ij, _, u, _, enz). Met aantekeningen. 1934. 1 omslag
90:259
Vragenlijst voor Leuven en omstreken betreffende klankverschijnselen (_, ou, ui, e, i, eu, o, oe, ij, _, u, _, enz). Met aantekeningen. 1934. 1e omslag van 2.
90:260
Vragenlijst voor Leuven en omstreken betreffende klankverschijnselen (_, ou, ui, e, i, eu, o, oe, ij, _, u, _, enz). Met aantekeningen. 1934. 2e omslag van 2.
90:261
Aantekeningen betreffende dialectonderzoek in de Dendervallei. 1934. 1 omslag.
90:262
Aantekeningen betreffende dialectonderzoek in West- en Frans-Vlaanderen. 1934. 1 omslag.
90:263
Handschriften betreffende een enquete over 'De grens v. het Isovilabisme'. 1934. 1 omslag.
N.B. Afgevraagd in Persingen, Ooy, Leuth, Millingen, Bemmel, Weurt, Deest, Druten, Wijchen, Nederasselt, Grave, Mill, Veip, Heesch en Rosmalen.
90:264
Gemeenschappelijke vragenlijst 1935. Antwoorden en bewerkingen. Nrs. 1 t/m 39. 1e omslag van 2
90:265
Gemeenschappelijke vragenlijst 1935. Antwoorden en bewerkingen. Nrs. 1 t/m 39. 2e omslag van 2
90:266
Plaatsenregister, bewerkingsformulieren en 1 blanco vragenlijst van de enquête Aubel / St. Truyen. 1936. 1 omslag.
90:267
Vragenlijst nr. 43 van de Zeeuwsche vereniging voor dialectonderzoek. 1936. 1 omslag.
90:268
Handschrift. Ontwerp van de fonologische vragenlijst van Nederlandse dialecten. Omvat 70 vragen. 1938-1940. 1 omslag.
90:269
Vragenlijst nr. 11. Omvat 39 vragen die gedeeltelijk overeenkomen met de vragen van de dialectencommissie te A'dam. Z.j. 1 omslag.
90:270
Vragenlijst betreffende een onderzoek van de Frans-Nederlandse taalgrens. Z.j. 1 omslag.
90:271
A. van Gerwen. Enquête betreffende de boerentaal in Limburg. Z.j. 1 omslag.
90:272
Prospectus van aflevering III van de reeks Nederlandsche dialect-atlassen. Z.j. 1 omslag.
90:273
Kopieën van de enquête Willems en een overdruk van Taal en tongval over 'Honderd jaar enquête Willems'. Z.j. 1 omslag
90:274
Aantekenboekje met dissertatie ______ van van Ginneken. 1903-1904. 1 omslag.
90:275
Overdruk. 'Een nuttig boek'. Met aantekeningen. 1906. 1 omslag.
90:276
Aantekenboekje met de tekst van van Ginnekens oratie 'Stellingen' . 1907. 1 omslag.
90:277
Handschrift betreffende 'De huidige stand der genealogische taalwetenschap'. Ca. 1908. 1 omslag.
90:278
Overdruk van 'De huidige stand der genealogische taalwetenschap'. 1908. 1 omslag.
N.B. Met aantekeningen en een handgetekend tabel van de Indo-Europese taalgenealogie
90:279
Aantekeningen betreffende de Maastrichtse dissertatie van van Ginneken 'De eenheid van het menschelijk geslacht'. Ca. 1908. 1 omslag.
90: 280
Aantekeningen betreffende 'De genealogie der talen I. 1909. 1 omslag.
90:281
Aantekeningen betreffende filosofie en taalkunde, materiaal uit de encyclopedie over Indonesie-Melanesie en aantekeningen betreffende 'De West-Europese kultuurtaal'. 1910-1914. 1 omslag.
90:282
1 Band met manuscripten betreffende het 'Handboek der Nederlandsche taal II'. 1914. 1 pak.
90:283
Aantekeningen betreffende algemene taalwetenschap. Ca. 1915. 1 omslag.
90:284
2 Exemplaren van 'Als ons moedertaalonderwijs nog ooit gezond wil worden'. Met aantekeningen en krantenknipsels. Ca. 1917. 1 omslag.
90:285
1 Exemplaar van 'De oorzaken der taalveranderingen'. Met aantekeningen. 3e druk. 1930. 1 omslag.
90:286
Manuscripten en typoscripten van 'De Westersche kultuurtaal', 'Het grammatisch systeem' en 'Het gangbare taalsysteem en de oorspronkelijke taal-daad'. Ca. 1935. 1 omslag.
90:287
Typo- en manuscripten betreffende 'De oorsprong der taal'. Met bijlagen. Ca. 1935. 1 omslag.
90:288
Typo- en manuscripten betreffende 'De frequentie der woorden', 'Kinderlijke woordenschat', 'De woorden der groepen', 'Het leven der woorden'. Ca. 1935. 1 omslag.
90:289
Drukwerk. O.a. betreffende etnografica. Ca. 1937. 1 omslag.
90:290
Manuscripten en typoscripten betreffende 'Clicks, interjecties en gebarentaal. Met bijlagen. 1938.1 omslag.
90:291
Doorslag van 'La reconstruction typologique des langues primitives de l'humanité'. Met aantekeningen. 1939. 1 omslag.
90:292
Typo- en manuscripten betreffende colleges over de algemene taalwetenschap. 1942-1943. 1 omslag.
90:293
Aantekeningen betreffende colleges over algemene taalwetenschap. Ca. 1942-1943 1 omslag.
90:294
Fiches betreffende 'Namen van de dagen van de week' en 'De maanden in de verschillende talen der wereld'. Z.j. 1 omslag.
90:295
Aantekeningen betreffende 'Afzonderlijke etymologien en grammatische betekenissen'. Ca. 1926. 1 omslag.
90:296
Handschrift betreffende 'Vlak', 'vlaas', 'vlooske', 'vloge', 'flaas', 'fleesch', 'flesch' . Ca. 1926. 1 omslag.
90:297
Aantekeningen betreffende 'Smaak'. Ca. 1930. 1 omslag.
90:298
Overige documentatie, drukwerk. Z.j. 1 omslag.
90:299
Correspondentie betreffende en programma van de 'Semaine d' Ethnologie Réligieuse' gehouden in aug.-sept. 1912 te Leuven. 1912. 1 omslag.
90:300
Manuscript en 1 exemplaar van 'Les faits linguistiques', tekst van 2 lezingen gehouden door Jac. v. Ginneken op de 'Semaine d' Ethnologie Réligieuse'. 1913. 1 omslag.
90:301
M.A. van Herwerden. Doorslagen van 'Uber die blutgruppenforschung in Holland'.1932. 1 omslag.
90:302
Typoscript van het verslag en werkplan van het Algemeen Nederlandsch archief voor taal en andere uitingsbewegingen. 1938-1940. 1 omslag.
N.B. Heeft vermoedelijk niet lang bestaan.
90:303
Manuscript en typoscript van 'Afkomst van het Nederlandse volk'. Met bijlagen. Z.j. 1 omslag.
90:304
Aantekeningen betreffende 'Austrische volken en talen'. Z.j. 1 omslag.
90:305
Aantekeningen betreffende dolichocephalen. Z.j. 1 omslag.
90:306
Typoscript en doorslag van 'Het Matriarchaat'. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vermoedelijk van M. v. de Kallen
90:307
2 exemplaren van Anthropos. Met artikelen. 1907-1914. 1 omslag.
90:308
1 Band met handschriften betreffende colleges. Ca. 1924. 1 omslag.
90:309
1 Band met aantekeningen en materiaal betreffende 'Klank-statistiek'. Ca. 1925-1926. 1 omslag.
90:310
1 Band met aantekeningen en materiaal betreffende de 'Typologie der talen'. Ca. 1930. 1 omslag.
90:311
Typoscripten betreffende 'De ontwikkelingsgeschiedenis van de systemen der menschelijke taalklanken'. Met aantekeningen. Ca. 1932. 1 omslag.
90:312
Aantekeningen betreffende het fonetisch congres te Amsterdam in 1932. Met bijlagen. Ca. 1932. 1 omslag.
90:313
Publicaties betreffende fonetische verhandelingen. Ca. 1933-1938. 1 omslag.
90:314
Manuscript van 'De phonologie van het algemeen Nederlandsch'. Met aantekeningen en materiaal. 1934. 1 omslag.
90:315
Manuscript van 'La biologie du langage et la phonologie'. Een lezing voor het 2e congrés international des Slavistes in Warschau. 1934. 1 omslag.
90:316
Handschrift betreffende 'Klankleer'. Met aantekeningen en bijlagen. Ca. 1936. 1 omslag..
90:317
Publicaties van lezingen door deelnemers aan het Fonetiek congres te Gent in 1938. Ca. 1938. 1 omslag.
90:318
Handschriften en typoscripten betreffende de fonologische werkgemeenschap en van een lezing gehouden op de vergadering daarvan op 8 nov. 1941. Ca. 1941. 1 omslag.
90:319
Publicaties betreffende de 'Referaten der voordrachten in 1941 gehouden voor de Nederlandse Phonologische Werkgemeenschap' en 'Phonologische problemen die misschien door de aphasie- en de anarthrie-leer kunnen worden opgelost'. 1941. 1 omslag.
90:320
Manuscripten en typoscripten betreffende de fonologie van het Nederlands. Met aantekeningen, omwerkingen en bijlagen. Ca. 1941. 1 omslag.
90:321
Handschrift betreffende 'Het wezen der diphtongen en triphtongen'. Z.j. 1 omslag.
90:322
Handschrift betreffende 'Verweking en Verscherping van medeklinkers'. Z.j. 1 omslag.
90:323
Woordenlijsten van silben, anlauten, intervocaties en auslauten. Z.j. 1 omslag.
90:324
Woordenlijsten van inlauten. Z.j. 1e omslag van 3.
90:325
Woordenlijsten van inlauten. Z.j. 2e omslag van 3.
90:326
Woordenlijsten van inlauten. Z.j. 3e omslag van 3.
90:327
Handschrift. Losse studies en bijlagen. Z.j. 1 omslag.
N.B. O.a betreffende de articulatiebasis en de mondstand bij verschillende talen.
90:328
Vertalingen van 'l'Hérédité des lois phonétiques' en 'Les causes des changements linguistiques'. Met aantekeningen. Z.j. 1 omslag.
90:329
Brochures betreffende laboratoriummateriaal. 1912-1940. 1 omslag.
90:330
Manuscripten, typoscripten en bewerkingslijsten betreffende het onderzoek naar de mondstand bij tweelingen. 1925. 1 omslag.
90:331
Foto's. B t/m N. Ca. 1930-1940. 1 doos.
N.B. Mondstanden bij diverse families. Zie ook ______________. Beperkt openbaar.
90:332
Foto's. R t/m Z. Ca. 1930-1940. 1 doos.
N.B. Mondstanden bij diverse families. Zie ook ______________. Beperkt openbaar.
90:333
Glasdia's. Ca. 1930-1940. 4 dozen.
N.B. 9x9 cm. O.m. naar taalkaarten.
90:334
Wassen afdrukken van verhemeltes. 4 stuks familie Zegers, 4 stuks familie Dahmen, 5 stuks gezin Schouten, 1 st. onbekend. Ca. 1930-1940. 1 doos.
N.B. Voorzichtig: kwetsbaar. Zie ook ______________. Beperkt openbaar.
90:335
Wassen afdrukken van verhemeltes. Familie Hövell. Ca. 1930-1940. 1 doos.
N.B. Voorzichtig: kwetsbaar. Zie ook ______________. Beperkt openbaar.
90:336
Gipsen afdrukken van verhemeltes. Starmans, Offermans, Slijpe, Heesterbeek, Bartels, overig onbekend, 1 koperen afgietsel, onbekend + 4 rubberen gebitsafdrukken die hebben gediend als stempels. Ca. 1930-1940. 1 doos.
N.B. Voorzichtig: kwetsbaar. Zie ook ______________. Beperkt openbaar.
90:337
Op papier gestempelde palatogrammen. Ca. 1930-1940. 1 doos.
N.B. Zie ook ______________. Beperkt openbaar.
90:338
Roetstroken. Wikkel I: nr. 1-24, wikkel II: nr. 25-33, wikkel III: 34-37, wikkel IV: nr.38-46, wikkel V: nr. 49-54, wikkel VI: nr. 55-102, wikkel VII nr. 103-107, wikkel VIII: nr. 108-124, wikkel IX: nr. 115-138. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:339
Overgetrokken tekeningen. 'Raskoppen met verschillende mondstelling'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:340
J. Heesterbeek S.J. Typoscript van 'Phonetische studiën'. Ca. 1942-1943. 1 omslag.
N.B. Bevat veel ingeplakte foto's van verhemeltes.
90:341
Typoscripten. Deelnemerslijsten, proefnemingslijsten en onderzoeksverslagen betreffende de grammofoonopnamen van het Fonetisch laboratorium. 1942-1943. 1 omslag.
90:342
Typoscripten betreffende de gegevens van de deelnemers aan de proeven van het Fonetisch laboratorium. Ca. 1942-1943. 1 omslag.
N.B. Beperkt openbaar.
90:343
1. Inventaris van het Phonetisch Laboratorium der R.K. Universiteit te Nijmegen. 2. Lijst van grammofoonplaten en gipsafdrukken [van verhemeltes] + aantekenboekje met een lijst van grammofoonplaten. 1942-1943. 1 omslag.
90:344
Correspondentie betreffende de spellingcomissie. Met aantekeningen en bijlagen. 1914-1918. 1 omslag.
90:345
Correspondentie betreffende en notulen van de vergaderingen van de Staatscomissie inzake de schrijfwijze der Nederlandse taal en drukproeven met correcties en aantekeningen van het verslag der staatscomissie. 1916-1936. 1 omslag.
N.B. De correspondentie omvat ook afschriften van de Koninklijke en ministeriële besluiten inzake de Staatscomissie.
90:346
Correspondentie en manuscripten betreffende de spellingsstrijd + drukwerk: 'Verslag der Staatscomissie'. 1916-1937. 1 omslag.
N.B. De correspondentie omvat ook afschriften van de Koninklijke en ministeriële besluiten inzake de Staatscomissie.
90:347
Correspondentie en manuscripten betreffende de kwestie 'Voor of tegen Kollewijn', 'De geestelijke besmettelijkheid van denkfouten in zake Kollewijn' en 'De bewijzen der hoogleraren'. Met bijlagen. 1930. 1 omslag.
N.B. Correspondentie met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
90:348
Correspondentie en manuscripten betreffende de spellingsstrijd. Met bijlagen. 1934. 1 omslag.
N.B. Omvat tevens correspondentie met de dienst van Prinses Juliana.
90:349
Woordenlijsten betreffende de voornaamwoordelijke aanwijzing van het geslacht I. Met bijlagen. 1937. 1 omslag.
90:350
Woordenlijsten betreffende de voornaamwoordelijke aanwijzing van het geslacht II en 1 exemplaar van 'De voornaamwoordelijke aanwijzing van het geslacht'. 1937. 1 omslag.
90:351
Woordenlijsten betreffende de voornaamwoordelijke aanwijzing van het geslacht III en 1 exemplaar van 'De voornaamwoordelijke aanwijzing van het geslacht'. 1937. 1 omslag.
90:352
Woordenlijsten betreffende de voornaamwoordelijke aanwijzing van het geslacht III en recensies van 'De voornaamwoordelijke aanwijzing van het geslacht'. 1937. 1 omslag.
90:353
Manuscripten en aantekenboekje. Woordenlijsten over de voornaamwoordelijke aanwijzing van het geslacht. Ca. 1937. 1 omslag.
90:354
Manuscripten betreffende 'Choses qu'on trouve peu dans les grammaires' en 'De middelnederlandsche spelling'. Ca. 1910- 1940. 1 omslag.
90:355
1 Band manuscripten en typoscripten betreffende 'Accentsoorten, '19e Eeuwsche verbuiging' en 'Het werkwoord'. Met bijlagen. Ca. 1910. 1 omslag.
90:356
Manuscripten en typoscripten betreffende o.a. 'De conjugatie', 'Het structuursysteem der werkwoordsvormen', 'De voornaamwoorden', 'De verbuiging'. Met bijlagen. Ca. 1924. 1 omslag.
90:357
2 Aantekenboekjes betreffende werkcolleges over 'Verzamelingen van afleidingen'. 1935. 1 omslag.
90:358
Handschriften en typoscripten betreffende 'De voornaamwoorden'. Ca. 1937. 1 omslag.
90:359
Woordenlijsten betreffende 'De spelling in Vondel's Lucifer'. Z.j. 1 omslag.
90:360
Drukwerk. 1904-1937. 1 omslag.
90:361
1 Band met manuscripten en typoscripten betreffende stilistiek en statistiek. Ca. 1935. 1 omslag.
90:362
Drukwerk. 1935-1938. 1 omslag.
90:363
Aantekeningen betreffende v. Lennep's gestoorde bruiloft en het prozaritme van Kloos. Z.j. 1 omslag.
90:364
Manuscript en typoscript van 'Het aesthetisch karakter van het vreemde woord'. Met woordenlijstjes. Z.j. 1 omslag.
90:365
Typoscript betreffende 'Die Händgebarden in der Bilderhandschriften der Sachsenspiegel. Met aantekeningen. Z.j. 1 omslag.
90:366
Handschriften betreffende 'Psychologische beschouwingen', 'Het Woord', 'De betekenis der woorden', 'De taal en de tijd'. Ca. 1930. 1 omslag.
90:367
Handschriften betreffende 'Gevoelssemasiologie', 'Woorden en constructies', 'Gevoel en taal'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:368
Handschriften betreffende 'Definities zielkundige begrippen', Het wezen der taal', 'Drinken en eten'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:369
Manuscript en typoscript betreffende een college over 'Taalonderwijs en opvoeding'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:370
Manuscript betreffende 'Taalautomatisme'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:371
Drukwerk. 'Psychologische taalwetenschap I en II', 'Het mysterie der menschelijke taal', 'Estethiek en taalpsychologie'. 1909-1946. 1 omslag.
90:372
Aantekeningen betreffende' De enkelvoudige zin I, II, III, IV', 'De vraagzinnen', 'Over ontleding'. Z.j. 1 omslag.
90:373
Handschriften betreffende afleidingen. Met bijlagen. Z.j. 1 doos.
90:374
Fiches betreffende afleidingen. Z.j. 1 doos.
90:375
2 Aantekenboekjes betreffende het 'Zuid limburgs, taal van de oudste tijden tot heden'. Ca. 1920-1930. 1 omslag.
90:376
Handschrift betreffende een cursus Indogermanistiek. Met aantekeningen. 1925-1926. 1 omslag.
90:377
Handschrift betreffende Germanistiek. Met aantekeningen en bijlagen. Ca. 1933. 1 omslag.
90:378
1 Band met een manuscript en verschillende typoscripten. Artikel over Polen en werk van derden. Met bijlagen. Ca. 1933. 1 omslag.
90:379
Manuscript van 'Het Iberisch substraat in Oost-West Europa'. Met bijlagen. Ca. 1933-1936. 1 omslag.
90:380
Manuscript van 'Her und hin elementen'. Met bijlagen. Ca. 1936. 1 omslag.
90:381
Manuscript betreffende Balkan-Thrakisch en Karthwel, Grieks en Karthwel. Met bijlagen. 1936. 1 omslag.
90:382
Handschriften betreffende 'De Mediterrane en de Praeslavische articulatiebasis in het Latijn', 'Het Evangelie van St. Marcus' en Baskisch-Georgisch. Met bijlagen. Tevens typoscripten van derden. Ca. 1936. 1 omslag.
90:383
Manuscript en typoscript van 'La double génealogie de la langue latine'. Ca. 1937. 1 omslag.
90:384
Manuscript en typoscript van 'La theorie de la racine'. Ca. 1938. 1 omslag.
90:385
1 Band met aantekeningen betreffende Indogermanistiek. Met bijlagen. 1938-1939. 1 omslag.
90:386
Manuscript en typoscript van 'De Indogermaansche en Iberische cultuurwoorden'. 1940-1941. 1 omslag.
90:387
Manuscript en typoscript betreffende 'Indogermaansche relicten van het 20-tallig stelsel'. 1943. 1 omslag.
90:388
Handschrift betreffende 'De 44 nrs. van Les langues Balcaniques'. Met bijlagen. Z.j. 1 omslag.
90:389
Manuscripten en typoscripten van 'Hebben en zijn'. Met bijlagen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft Iberica.
90:390
Manuscripten en typoscripten van 'Indogermaansche nominale samenstellingen', 'Finiete verbaalvormen' en 'Verbale samenstelling in verband met het Iberisch'. Met Bijlagen. Z.j. 1 omslag.
90:391
3 schriftjes betreffende 'Indogermaansche morphologie', 'Urgermanische grammatik', 'De causis mutationum Linguarum Indogermanicarum'. Z.j. 1 omslag.
90:392
Manuscripten en typoscripten betreffende het telwoord drie. Z.j. 1 omslag.
90:393
Manuscript betreffende het Keltisch substraat in Frankrijk. Z.j. 1 omslag.
90:394
Handschrift en typoscript betreffende 'Die verhärteten diphtongen'. Z.j. 1 omslag.
90:395
Handschrift en typoscript betreffende het praegermanisme. Z.j. 1 omslag.
90:396
Typoscripten met werk van derden. Z.j. 1 omslag.
90:397
Manuscripten betreffende praeposities in het Italiaans. Werk van derden. Z.j. 1 omslag.
90:398
Manuscript betreffende een Gotisch-Nederlandsche woordenlijst. Pierre Heynen. Z.j. 1 omslag.
90:399
Typoscripten van studies door derden. Z.j. 1 omslag.
90:400
Diverse overgetypte artikelen van derden. Z.j. 1 omslag.
90:401
Brochures in het Frans en Italiaans. Z.j. 1 omslag.
90:402
A. Dirr. Doorslagen van 'Die Kaukasische sprache'. Ca. 1926. 1 omslag.
90:403
Manuscript van 'De eenheid van Oud-Europa'. Met aantekeningen en bijlagen. Ca. 1935. 1 omslag.
90:404
Manuscript en typoscript van 'l'Origine d'expansion des langues Caucasiennes'. Ca. 1935. 1 omslag.
90:405
Handschrift betreffende 'Das zugehörigkeitssuffix hi oder he', 'Le nom des lieux' en 'Le nom des peuples'. Ca 1935.
90:406
Aantekeningen betreffende Kaukasisch en Indo-Germaans. 1 schriftje en losse blaadjes. Ca 1935. 1 omslag.
90:407
Aantekeningen betreffende Kaukasisch en Baskisch. 1 schriftje, losse blaadjes en een kaart van de Kaukasische landen. Ca 1935. 1 omslag.
90:408
1 Band met handschriften betreffende 'Bijdrage tot de vergelijkende klankleer der Kaukasische talen', woordenlijsten en typoscripten met werk van derden met aantekeningen. 1 band. Ca 1938. 1 omslag.
90:409
Handschrift en typoscript betreffende Georgisch en Oud-Grieks. Z.j. 1 omslag.
90:410
12 Schriftjes met teksten en aantekeningen betreffende Georgisch, Ligurisch, Ammo-Audi, Hittitisch en Tochaars. Z.j. 1 omslag.
90:411
12 Schriftjes met teksten en aantekeningen betreffende Kaukasisch-Baskisch, Kaukasisch-Indogermaans, Georgische klankecho's, Noord-West Kaukasische talen en Khartwell. Z.j. 1 omslag.
90:412
Handschriften en typoscripten van woordenlijsten. Z.j. 1 omslag.
90:413
1 Band met handschriften en typoscripten betreffende Georgische evangelieteksten. Z.j. 1 omslag.
90:414
1 Band met Kaukasische woordenlijsten. Z.j. 1 omslag.
90:415
1 Band betreffende 'De Kaukasus I'. Doorslagen van werk van N. Jacovlev, M.J. Nemirowski en F. Bork. Met aantekeningen.
90:416
1 Band betreffende 'De Kaukasus II'. Doorslagen van werk van E. Smith, Th. KLuge, F. Bork en A.M. Dirr Met aantekeningen.
90:417
A. Dirr. Doorslagen van het eerste gedeelte van 'Einfuhrung'. Met aantekeningen. Z.j. 1 omslag.
90:418
A. Dirr. Doorslagen van het tweede gedeelte van 'Einfuhrung'. Met aantekeningen. Z.j. 1 omslag.
90:419
Doorslagen van werk van M.J. Nemirowski en N. Jacovlev. Z.j. 1 omslag.
90:420
Doorslagen van werk van J. Sundwall en Schuchardt. Z.j. 1 omslag.
90:421
Drukwerk. 2 Exemplaren van Quattor Evangeliorum. 1909-1911. 1 omslag.
90:422
1 Band met van derden overgeschreven artikelen. Ca 1914. 1 omslag.
N.B. Met kaarten van Australië, Zuid-Amerika en Africa.
90:423
4 Schriftjes betreffende Africa en Bantoe. Z.j. 1 omslag.
90:424
Doorslag van een literatuurlijst van Africana van de universiteit van Witwatersrand. Z.j. 1 omslag.
90:425
Aantekeningen betreffende familienamen. Ca. 1923-1943. 1 omslag.
90:426
7 Schriftjes betreffende 'De kwestie Jacques Perk'. Met losse aantekeningen en overdrukken uit De Gids. Ca. 1912. 1 omslag.
90:427
Handschrift betreffende 'De taaltechniek van P.C. Boutens' en een overdruk van 'Studiën' waarin het als artikel verscheen. 1919. 1 omslag.
90:428
5 Schriftjes betreffende Poirters en Emants. Ca. 1930. 1 omslag.
90:429
Handschrift betreffende 'De beweging van 80'. Ca. 1930. 1 omslag.
90:430
1 Band betreffende o.a. 'Vergelijkende literatuurwetenschap' en 'De geschiedenis der Nederlandse letterkunde'. Bevat tevens werk van derden. Ca. 1930. 1 omslag.
90:431
1 Band met verschillende aantekeningen en een lijst van proefschriften in bewerking op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde in 1934. Ca. 1934. 1 omslag.
90:432
1 Band met handschriften betreffende 'Verzamelde studies over letterkunde'. Ca. 1936-1938. 1 omslag.
90:433
1 Band met handschriften betreffende o.a. 'Het rhytme der middelnederlandsche ridderromans', 'Muzikaal accent' en 'Rhytmisch onderzoek en toon'. Ca. 1936-1938. 1 omslag.
90:434
Handschrift betreffende 'De poëtische taal' en 'De mechaniek der periode'. Z.j. 1 omslag.
90:435
Aantekeningen betreffende colleges over J. Perk, W. Kloos en F. van Eeden. Z.j. 1 omslag.
90:436
2 Schriftjes betreffende 'Klinkers en medeklinkers, de spelling van de jonge Vondel in procenten'. Z.j. 1 omslag.
90:437
Fiches betreffende hoofd- en bijzinnen bij Coolen en v. Lennep. Z.j. 1 doos.
90:438
Fiches betreffende vraagzinnen bij verschillend auteurs. Z.j. 1 doos.
90:439
Fiches vormend een literatuurlijst van buitenlandse auteurs. Z.j. 1 doos.
90:440
Aantekeningen betreffende 5-voetige jamben. Met werk van leerlingen. Z.j. 1 omslag.
90:441
2 exemplaren van Taal en letteren, met daarin van Ginnekens eerste verschenen artikel 'Psychologische taalwetenschap' (1903), 1 overdruk uit 'De nieuwe taalgids' bevattende 'Het gesprek' (1909), 1 overdruk van Studiën bevattende ' Kunstschepping en uitvoering' (1920), 1 overdruk van (?) bevattende 'Rostand's Cyrano de Bergerac: een plagiaat?' (1917) en 1 exemplaar van 'Een literair-linguistisch werkplan' (1910). Met aantekeningen. 1903-1917. 1 omslag.
90:442
Marie Lücker. Doorslag van 'Der opfergedanke bei Paul Claudel. 1927. 1 omslag.
90:443
A. Etman. Typoscript betreffende 'The prosody of Hopkins'. Z.j. 1 omslag.
90:444
L. Pollman. Handschrift betreffende 'Pleonasmen bij Homerus'. 1923. 1 omslag.
90:445
J.H. Garms. Handschrift betreffende 'Primitieve muziek'. 1924. 1 omslag.
90:446
M. Crijns. Handschrift betreffende 'Generaties en denkvormen in het proza der 16e eeuw'. 1927. 1 omslag.
90:447
L. Starmans. Handschrift betreffende 'Twee middeleeuwsche historiën'. 1927. 1 omslag.
90:448
Anoniem. Handschrift betreffende 'Vergelijking van de verhaaltrant van Lancelot en Ferguud'. 1927. 1 omslag.
90:449
A. Weijnen. Handschrift betreffende 'De zintuiglike kwaliteiten bij Ruusbroek, Beatrijs en Hadewijch'. 1928. 1 omslag.
90:450
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'De clausule'. 9 nov. 1929. 1 omslag.
90:451
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Hoofd- en beginzinnen I'. 12 oct. 1929. 1 omslag.
90:452
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Hoofd- en beginzinnen II'. 28 oct. 1929. 1 omslag.
90:453
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Een-, twee-, drie- etc. lettergrepige woorden'. 16 nov. 1929. 1 omslag.
90:454
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Participien praesentis'. 23 nov. 1929. 1 omslag.
90:455
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Kleuren en woorden'. 7 dec. 1929. 1 omslag.
90:456
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'De gewrichts- en ruimtezin'. 14 dec. 1929. 1 omslag.
90:457
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Synasthesiën'. 8 febr. 1930. 1 omslag.
90:458
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Smaak, reuk en temperatuur'. 15 febr. 1930. 1 omslag.
90:459
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Gehoorsindrukken'. 1 maart 1930. 1 omslag.
90:460
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Techniek en beeldspraak'. 8 maart 1930. 1 omslag.
90:461
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Houdingen en bewegingen'. 15 maart 1930. 1 omslag.
90:462
Handschriften van de statistiek-opgaven van de studenten betreffende 'Hoeveel vreemde woorden zijn verwerkt per 10.000'. 29 maart 1930. 1 omslag.
90:463
B. Overmaat. Handschrift betreffende 'Een kijkje op Guido Gezelle's strophenbouw'. 1930. 1 omslag.
90:464
Schriftjes met opgaven van verschillende leerlingen. Ca 1931. 1 omslag.
90:465
Schriftjes met opgaven betreffende rijm-onderzoek van verschillende leerlingen. Ca 1931. 1 omslag.
90:466
Juffr. ten Berge. Handschrift betreffende 'De musische declamatie van 't vers van Guido Gezelle'. 1931. 1 omslag.
90:467
W. Kersemaker. Handschrift betreffende 'Denkvormen van de poëzie in Nederland in de 19e eeuw. 1932. 1 omslag.
90:468
H. Kemp. Typoschrift betreffende 'Humor: v, Eeden, Bredero, Langendijk'. 1932. 1 omslag.
90:469
H. Kemp. Typoschrift betreffende 'Generaties en denkvormen in het proza der 19e eeuw'. 1932. 1 omslag.
90:470
Anoniem. Handschrift betreffende 'De literatuur der 18e eeuw'. 1932. 1 omslag.
90:471
St.? Anne. 2 Handschriften betreffende 'Het participium praesentum in het Nederlands'. 1932- 1933. 1 omslag.
90:472
Nijs. Handschrift betreffende 'Albert Kuyle's ''Jones''. 1934. 1 omslag.
90:473
G. Offermans. Handschrift betreffende 'Handleiding bij de vraagzinnen'. 1935. 1 omslag.
90:474
B. Overmaat. Typoschrift betreffende 'De bouw der groote zinnen van Potgieter in stilistische belichting'. 1935. 1 omslag.
90:475
J. van Rooy. Handschrift betreffende 'Jacob van Maerlandts Spieghel Historiael'. Z.j. 1 omslag.
90:476
M. Schilling. Handschrift betreffende 'Opgave van het voornaamste mystiek getinte proza van Ruysbroek, tijdgenoten en jongeren'. Z.j. 1 omslag.
90:477
Pulles. Handschrift betreffende 'De Sinte-Lidwina-levens van pater J. Brugman'. Z.j. 1 omslag.
90:478
H. Dolls. Handschrift betreffende 'Naar aanleiding van 'strane' in vers 84 van Sinte Lutgard. Z.j. 1 omslag.
90:479
Kievits. Handschrift betreffende 'A. Verwey'. Z.j. 1 omslag.
90:480
B. ten Berge. Handschriften betreffende 'Het gesprek', ontledingen van gesprekken bij Shakespeare, Tagore en Benson. Z.j. 1 omslag.
90:481
L. Geenen. Handschrift betreffende 'Over behalve'. Z.j. 1 omslag.
90:482
R. Jans. Handschrift betreffende 'Declinatie Gotisch - Midden Nederlands. Z.j. 1 omslag.
90:483
A. van Gerwen. Handschrift betreffende 'Over de redupliceerende vb'. Z.j. 1 omslag.
90:484
J. Frenckes. Handschrift betreffende 'Systematische verandering der klinkers met hoofdtoon en der medeklinkers'. Z.j. 1 omslag.
90:485
M. Schilling. Handschrift betreffende 'Over betekenisverandering en aanverwante onderwerpen'. Z.j. 1 omslag.
90:486
K. van Mandes. Handschrift betreffende 't Schildersboek'. Z.j. 1 omslag.
90:487
A. Vlekken. Handschrift betreffende 'De scheidbaarheid van het Engelsche werkwoord'. Z.j. 1 omslag.
90:488
J. van Rooy. Typoschrift betreffende 'Het vreemde woord in de West-Europeesche literatuur'. Z.j. 1 omslag.
90:489
M. van der Kallen. Handschrift betreffende 'Beteekenissen van 'hand''. Z.j. 1 omslag.
90:490
H. G. Molls. Handschrift betreffende 'Een vergelijkend stilistisch onderzoek tussen Anton Coolen's' ''kinderen van het volk'' en Jacob van Lennep's ''Ferdinand Huyck''. Z.j. 1 omslag.
90:491
J. van Rooy. Handschrift betreffende 'Het religieuse proza in de loop der eeuwen'. Z.j. 1 omslag.
90:492
A. van Gerwen. Handschrift betreffende 'Iets over negaties'. Z.j. 1 omslag.
90:493
L. Veldhuis. Handschrift betreffende 'Strophenbouw van ten Kate'. Z.j. 1 omslag.
90:494
Anoniem. Handschrift betreffende 'Spellingsonderzoek Huygens'. Z.j. 1 omslag.
90:495
Anoniem. Handschrift betreffende 'De genealogie der talen'. Z.j. 1 omslag.
90:496
Anoniem. Handschrift betreffende 'Het woord ''gedacht'' in het middelnederlandsch'. Z.j. 1 omslag.
90:497
Anoniem. Handschrift betreffende 'Zelfstandige naamwooorden en adjectiva'. Z.j. 1 omslag.
90:498
Anoniem. Handschrift betreffende 'De taalphysionomische onderzoekingen van het Hamburger psychologisch instituut'. Z.j. 1 omslag.
90:499
Anoniem. Handschrift betreffende 'Het pathos bij Feith, Helmers en Bilderdijk'. Z.j. 1 omslag.
90:500
Anoniem. Handschrift betreffende 'Theodor Rodenburgh, de vertegenwoordiger van het niet-klassieke drama in de 17e eeuw'. Z.j. 1 omslag.
90:501
Anoniem. Handschrift betreffende 'Ridderroman en volksboek'. Z.j. 1 omslag.
90:502
1 Band met typoscripten betreffende een 'Psalmenvertaling naar het Fransch van Crampon door mijn Oudenbosche leerlingen'. Z.j. 1 omslag.
90:503
1 Schriftje met gegevens betreffende leerlingen Z.j. 1 omslag.
90:504
Dissertatie van Mia van der Kallen betreffende boek I en II van de Imitatio Christi: correspondentie betreffende de dissertatie. 1928-1931. 1 omslag.
90:505
Dissertatie van Mia van der Kallen betreffende boek I en II van de Imitatio Christi: Inleiding van het gedeelte over boek I. Ca. 1928-1931. 1 omslag.
90:506
Dissertatie van Mia van der Kallen betreffende boek I en II van de Imitatio Christi: geschreven tekst en voetnoten bij het gedeelte over boek I. Ca. 1928-1931. 1 omslag.
90:507
Dissertatie van Mia van der Kallen betreffende boek I en II van de Imitatio Christi: Voorlopige bijwerking van Mia's dissertatie door H. Schurink. Ca. 1928-1931. 1 omslag.
90:508
Dissertatie van Mia van der Kallen betreffende boek I en II van de Imitatio Christi: varianten C, A, B, H, D, F, M van boek I en II. Ca. 1928-1931. 1 omslag.
90:509
Dissertatie van Mia van der Kallen betreffende boek I en II van de Imitatio Christi: varianten I T/M K van boek I en II. Ca. 1928-1931. 1 omslag.
90:510
Dissertatie van Mia van der Kallen betreffende boek I en II van de Imitatio Christi: materiaal voor boek I. Ca. 1928-1931. 1 omslag.
90:511
Dissertatie van Mia van der Kallen betreffende boek I en II van de Imitatio Christi: materiaal voor boek II. Ca. 1928-1931. 1 omslag.
90:512
Diverse scripties en voorstellen tot scripties. Ca. 1930-1945. 1 omslag.
90:513
G. Offermans. Scriptie betreffende 'Wat de bijwoorden in de vraagzin verraden omtrent de vermoedens van de vragen'. 1935. 1 omslag.
90:514
H. Mandos. Doctoraal-scriptie betreffende 'Vergelijkend rijmonderzoek der romans van Limborch en van De Rose'. 1938. 1 omslag.
90:515
H. Mandos. Scriptie betreffende 'Van Brucele Heine van Aken en zijn werk'. Ca. 1945. 1 omslag.
90:516
Mej. Kersemaker. Materiaal voor een scriptie betreffende Multatuli. Z.j. 1 omslag.
90:517
W. Dolls. Scriptie betreffende 'Over den bouw der ernstige laat-middeleeuwsche Nederlandsche dramatiek'. Met tabellen. Z.j. 1 omslag.
90:518
Munnichs. Scriptie betreffende 'Poots taalgebruik in zijn poëzie'. Z.j. 1 omslag.
90:519
H. Joseph. Dissertatie betreffende 'Periodenbouw'. Z.j. 1 omslag.
90:520
P. van Beek. Scriptie betreffende 'Samengestelde zin- en woordschikking'. Z.j. 1 omslag.
90:521
R. Jans. Scriptie betreffende gebarentaal. Met bijlagen en aantekeningen van van Ginneken. Z.j. 1 doos.
90:522
Fiches handalfabet Duitse gebarentaal (DGS). Z.j. 1 doos.
N.B. Mogelijk verband met nr. 521.
90:523
Fiches handalfabet Britse gebarentaal (BSL). Z.j. 1 doos.
N.B. Mogelijk verband met nr. 521.
90:524
1 Band met manuscripten van 'De mimiek der oplettendheid' en 'De taal van het gevoel in gelaat, gebaar en klankexpressie'. Met aantekeningen, bijlagen en 1 exemplaar van De nieuwe eeuw ged. 22 juli 1926 waarin 'Mimiek' verscheen. 1919-1926. 1 omslag.
90:525
1 Band met handschriften en typoscripten betreffende 'De rompstanden'. Met aantekeningen, bijlagen en 1 exemplaar van De nieuwe taalgids waarin het artikel verscheen. Ca. 1930-1938. 1 omslag.
N.B. Bevat ook werk van leerlingen.
90:526
1 Aantekenboekje betreffende de opvoering van het toneelstuk Elcerlyk door toneelvereniging 'De Graal' in 1931 en 1 aantekenboekje betreffende 'De Graalgeest'. Ca. 1931. 1 omslag.
90:527
Typoscripten en doorslagen betreffende de opvoeringen van de stukken 'Sinte Ursula en de elfduizend maagden' en 'Sinte Lidwina' door toneelvereniging 'De Graal' . Met losse aantekeningen, bijlagen en 1 programmaboekje van div. opvoeringen in het concertgebouw op 25 nov. 1932. Ca. 1932. 1 omslag.
90:528
Aantekeningen en correrspondentie betreffende verschillende opvoeringen door De Graal. Ca. 1932. 1 omslag.
90:529
Typoscripten betreffende het stuk 'The hound of heaven', uitgevoerd door toneelvereniging De Graal. Met aantekeningen en enkele krantenknipsels van recensies. Ca. 1934. 1 omslag.
90:530
Manuscripten en typoscripten van 'Nuttige arbeid'. Ca, 1914-1920. 1 omslag.
90:531
Handschrift van 'Inleiding over zielkunde en Taylorsysteem', een lezing gehouden op de vergadering van het hoofdbestuur der R.K. vakbonden op 27 nov. 1917 in Utrecht. 1917. 1 omslag.
90:532
Aantekeningen betreffende pedagogie en het Centraal Zielkundig Beroepskantoor. 1917-1918. 1e omslag van 2.
90:533
Aantekeningen betreffende pedagogie en het Centraal Zielkundig Beroepskantoor. 1917-1918. 2e omslag van 2.
90:534
Correspondentie betreffende het Centraal Zielkundig Beroepskantoor. Met bijlagen. 1918. 1 omslag.
90:535
6 Blanco en 1 ingevuld exemplaar van de 1e vragenlijst van het CZB en 1 ingevuld exemplaar van de 2e lijst. Ca. 1920-1924.
N.B. Bevat ook de instructies voor degene die de vraaglijsten voorlegde.
90:536
Algemene methodologie van en uitwerking van de proeven genomen door het CZB. Met bijlagen. nrs. 1-29. Ca. 1920-1924. 1 omslag.
90:537
Uitwerking van de proeven genomen door het CZB. Met bijlagen. nrs. 30-50. Ca. 1920-1924. 1 omslag.
90:538
Uitwerking van de proeven genomen door het CZB. Met bijlagen. nrs. 51-84. Ca. 1920-1924. 1 omslag.
90:539
Uitwerking van de proeven genomen door het CZB. Met bijlagen. nrs. 85-120. Ca. 1924-1938. 1 omslag.
90:540
Doorslagen van het maandbericht van jan., maart en mei 1924 van het CZB. 1924. 1 omslag.
90:541
Handschrift van 'Het psychotechnisch onderzoek', een lezing gehouden in Utrecht. Met bijlagen. Ca. 1924. 1 omslag.
90:542
Grafieken van de uitslagen van proeven afgenomen door het CZB en betreffende persoonseigenschappen. Z,j. 1 omslag.
90:543
Resultatenlijsten van proef 22 van het CZB. Z.j. 1 omslag.
90:544
Resultatenlijsten van proeven 1-24 van het CZB. z.j. 1 doos.
90:545
Resultatenlijsten van proef J van het CZB. Z.j. 1 doos.
90:546
Resultatenlijsten van proeven 25-42 van het CZB. Z.j. 1 doos.
90:547
Resultatenlijsten van proeven 43-68 van het CZB. Z.j. 1 doos.
90:548
Resultatenlijsten van proeven 72-90 van het CZB. Z.j. 1 doos.
90:549
Resultatenlijsten van proeven 71-144 van het CZB. Z.j. 1 doos.
90:550
Resultatenlijsten van proeven 90-110 van het CZB. Z.j. 1 doos.
90:551
Resultatenlijsten van proeven 113-125 van het CZB. Z.j. 1 doos.
90:552
Resultatenlijsten van proeven 134-144 van het CZB. Z.j. 1 doos.
90:553
Typoscript betreffende 'Onze geijkte proeven. Met aantekeningen. Z.j. 1 omslag.
90:554
Handschriften en typoscripten betreffende psychologische tests en beroepskeuze-demonstraties. Z.j. 1 omslag.
90:555
Cijferlijsten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vermoedelijk informatie over proefpersonen.
90:556
Drukwerk. 1 Exemplaar van een request met memorie betreffende het personeel van de centrale werkplaatsen der spoorwegmaatschappijen uit 1906, 1 aflevering van het Roomsch studentenblad van 9 febr. 1918 en 1 exemplaar van 'Vragen van de dag' bevattende 1 artikel door J. v. Ginekken 'Psychologie en arbeid in hun onderlinge betrekking'. Ca. 1916-1918. 1 omslag.
90:557
Correspondentie betreffende de Imitatio Christi. 1924-1940. 1 omslag.
N.B. Voornamelijk corr. met bibliotheken.
90:558
Schriftjes met de registers van J. van Ginnekens Imitatio Christi. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:559
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek I van de Imitatio Christi. Map A. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
90:560
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek I van de Imitatio Christi. Map B. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Betreffende de Latijnse teksten.
90:561
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek I van de Imitatio Christi. Map C. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Betreffende de Latijnse teksten.
90:562
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek I van de Imitatio Christi. Map E. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Betreffende de Nederlandse tekstfamilies.
90:563
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek I van de Imitatio Christi. Map F. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Betreffende de Nederlandse tekstfamilies.
90:564
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek I van de Imitatio Christi. Map G. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Betreffende de Duitse tekstfamilies.
90:565
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek I van de Imitatio Christi. Map H. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Betreffende de Duitse, Deense en Engelse tekstfamilies.
90:566
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek I van de Imitatio Christi. Map J. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Betreffende de Franse, Spaanse en Italiaanse tekstfamilies.
90:567
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek II van de Imitatio Christi. Map K1. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Betreffende de complete teksten.
90:568
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek II van de Imitatio Christi. Map K2. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Betreffende de volkstaalteksten.
90:569
Manuscripten van de gedrukte teksten van boek II van de Imitatio Christi. Map K0. Met aantekeningen. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Betreffende de versies uit München en Wenen.
90:570
Stukken betreffende 16- en 17e eeuwse vertalingen van de Imitatio Christi. Map L1. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Scripties van A. Weijnen, A. Mandos en A. vd. Biggelaar.
90:571
Handschriften betreffende 'Het oudste stuk over de de algemene tekstgeschiedenis der Imitatio'. Map P1. Ca. 1929. 1 omslag.
90:572
Handschriften betreffende 'De tekstgeschiedenis van boek I, II, III en IV der Imitatio'. Map P2. Ca. 1929. 1 omslag.
90:573
Handschriften en typoscripten betreffende 'De schrijvers van de Imitatio'. Map Q. Ca. 1929. 1 omslag.
90:574
Manuscript van 'Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der navolging van Christus'. Map R. Ca. 1929. 1 omslag.
90:575
Manuscripten betreffende 'Korte opstellen en detailstudies'. Map S. Ca. 1929. 1 omslag.
90:576
Doorslagen betreffende diverse tractaten. Map T. Ca. 1929. 1 omslag.
90:577
Doorslagen betreffende 'De levens van Geert Grote'. Map G.G.1. Ca. 1929. 1 omslag.
90:578
Doorslagen betreffende 'De vergelijking tusschen de levens van Geert Grote, Petrus Horn en Thomas a Kempis'. Map G.G.2. Ca. 1929. 1 omslag.
90:579
Handschriften en doorslagen betreffende de bibliografie en 2 studie over Geert Grote. Map G.G.3. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Met scripties van Kievits en Kats.
90:580
Doorslagen betreffende Geert Grote's preek 'Contre Focaristas'. Map G.G.4. Ca. 1929. 1 omslag.
90:581
Handschriften, typoscripten en doorslagen betreffende de 'Nieuw Nederlandsche Imitatio-vertaling door Jac. v. Ginneken'. Map L2. Ca. 1929. 1 omslag.
90:582
Handschrift van de 1e editie van de 'Kritische geschiedenis van Geert Grote's levensfeiten'. Map N. Ca. 1929. 1 omslag.
90:583
Handschrift van 'Een mystiek tractaat van Geert Grote' , handschrift en typoscript naar aanleiding van een artikel over de stam van het Imitatio-vraagstuk en een typoscript plus doorslag van 'Geert Grote's sermoen voor Palmzondag' Map M. Ca. 1941. 1 omslag.
90:584
Handschriften van diverse studies betreffende de Imitatio Christi. Z.j. 1 omslag.
90:585
Handschriften en typoscripten betreffende studies van de Imitatio Christi en Geert Groote. Z.j. 1 omslag.
90:586
Manuscripten en typoscripten betreffende 'De zuivere rijmen' en 'De geschiedenis van het Latijnsche prozarijm'. Z.j. 1 omslag.
90:587
Manuscripten en typoscripten betreffende de 'De kritische levensgeschiedenis van Geert Groote, de vader der moderne devotie'. Map I. Z.j. 1 omslag.
90:588
Manuscripten en typoscripten betreffende de 'De kritische levensgeschiedenis van Geert Groote, de vader der moderne devotie'. Map II. Z.j. 1 omslag.
90:589
Manuscripten en typoscripten betreffende de 'De kritische levensgeschiedenis van Geert Groote, de vader der moderne devotie'. Map III. Z.j. 1 omslag.
90:590
Manuscripten en typoscripten betreffende de 'De kritische levensgeschiedenis van Geert Groote, de vader der moderne devotie'. Map IV. Z.j. 1 omslag.
90:591
Typoscripten van 'Trois textes' pre-kempistes du second livre de l'Imitation. Z.j. 1 omslag.
90:592
Typoscripten van 'Trois textes' pre-kempistes du troisieme livre de l'Imitation. Z.j. 1 omslag.
90:593
Handschriften betreffende varianten van de Imitatio, boek I. Z.j. 1 omslag.
90:594
Handschriften betreffende varianten van de Imitatio, boek III. Z.j. 1 omslag.
90:595
Handschriften van de tekst van de Imitatio, boek II. Z.j. 1 omslag.
90:596
Typoscripten en doorslagen van de complete teksten van de Imitatio, boek III. Z.j. 1 omslag.
90:597
Typoscripten en doorslagen van de Capita Selecta van de Imitatio, boek III. Z.j. 1 omslag.
90:598
Typoscripten en doorslagen van de complete teksten van de Imitatio, boek IV. Z.j. 1 omslag.
90:599
Typoscripten en doorslagen van de Capita Selecta van de Imitatio, boek IV. Z.j. 1 omslag.
90:600
Schriftjes met woordenlijsten en woordvergelijkingen van de Imitatio, boek I en II en varianten. Z.j. 1e omslag van 2.
90:601
Schriftjes met woordenlijsten en woordvergelijkingen van de Imitatio, boek I en II en varianten. Z.j. 2e omslag van 2.
90:602
Typoscripten van Imitatio transcripties uit het Latijn. Z.j. 1 omslag.
90:603
Typoscripten van gehele en gedeeltelijke Mnl. Imitatio-vertalingen. Met opgave van handschriften door Haas. Z.j. 1 omslag.
90:604
Typoscripten en doorslagen van teksten betreffende boek I van de Imitatio. In diverse talen en met een opgave van handschriften door Haas. Z.j. 1 omslag.
90:605
Typoscripten en doorslagen van teksten betreffende boek II van de Imitatio. In diverse talen. Z.j. 1 omslag.
90:606
Typoscripten en doorslagen van teksten betreffende boek III van de Imitatio. In diverse talen. Z.j. 1 omslag.
90:607
Typoscripten en doorslagen van teksten betreffende boek IV van de Imitatio. In diverse talen. Z.j. 1 omslag.
90:608
Typoscripten en doorslagen van teksten betreffende de Incunabel van Lubeck. Z.j. 1 omslag.
90:609
1e en 2e Revisie van 'Trois textes Pré-kempistes. 1939. 1 omslag.
90:610
Verbeterde drukproef van boek II van de Imitatio Christi. 1940 1 omslag.
90:611
Drukproeven van boek II en IV van de Imitatio Christi. Met spaarzame kanttekeningen. 1940 1 omslag.
90:612
Drukproef van de Imitatio Christi. 'Handexemplaar van de schrijver'. Met kanttekeningen en bijlagen.1940 1 omslag.
90:613
2 Revisie-exemplaren van 'Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt'. Met spaarzame kanttekeningen. 2 Juli en 15 oct. 1942. 1 omslag.
90:614
2 Exemplaren van 'De navolging van Christus, naar de oudste teksten in de authentieke volgorde bewerkt': een 1e druk uit 1944, een herdruk uit 1946. 1 omslag.
90:615
Overdruk uit De Gids 'Het beste dat wij aan de wereld gaven'. Artikel uit 1929. 1 omslag
90:616
'Gérard Groote, auteur de l'Imitation de Jésus-Christ'. Artikel in 'Mélanges'. 1930. 1 omslag.
90:617
Overdruk uit Studiën 'Hoe staat het nu met het auteurschap der Imitatio Christi?' 1940. 1 omslag.
90:618
Diverse krantenknipsels van recensies van de Imitatio Christi. 1929-1944. 1 omslag.
90:619
Doorslag van 'De grondsteen der volmaaktheid' van Geert Groote. Z.j. 1 omslag.
90:620
Handschrift van een Duits artikel betreffende boek I en IV van de Imitatio Christi. Z.j. 1 omslag.
N.B Vermoedelijk van Paul Hagen.
90:621
Manuscripten, typoscripten en doorslagen betreffende 'Het leven van Jesus'. Met bijlagen. 1920-1942. 1 omslag.
N.B. Bevat artikelen, redevoeringen en brochures (1e en 4e druk van 'Litanie van Jesus volkomenheden' en 2e en 5e druk van 'Jonge heldenmoed'.
90:622
4 Gedrukte portretten van Jezus en een in vetkrijt met aantekeningen van de kunstenaar (onbekend). Z.j. 1 omslag.
N.B. Hoort bij nr. 621
90:623
Drukwerk. E. Baes 'La physionomie du Christ dans l'art', P. Herm. Cladder 'Die behandlung der Gottheid Christi' en J. A. C. van Leeuwen 'Het probleem van den oorsprong der christelijke religie'. 1912-1922. 1 omslag.
N.B. Hoort bij nr. 621
90:624
Diversen, o.a. een kaart van het Roomsch-Katholiek bisdom Haarlem, een stamboom van Petrus Canisius, 1 exemplaar van 'Van de liefde die strengheid heet', een typoscript betreffende 'Arbeid en ideaal' en een staat van de studiegang 1928 aan de R.K. universitteit in Nijmegen. 1924-1928. 1 omslag.
90:625
1 Exemplaar van 'Sint Petrus Kanis van Nijmegen, een voorlooper onzer gouden eeuw'. 1928. 1 omslag.
90:626
Diverse krantenknipsels en brochures betreffende kerkelijk allerlei. 1925-1932. 1 omslag.
90:627
Diverse brochures betreffende de campagne 'Sentire cum Ecclesia' van de vrouwelijke jeugdbeweging voor Katholieke actie. Z.j. 1 omslag.
90:628
Fiches met uitspraken uit het evangelie van Mattheus betreffende woorden of begrippen. Z.j. 1 omslag.
90:629
1 Overdruk van 'La tendance labiale de la race Méditerrannéene et la tendance alpine laryngale de la race alpine. 1933. 1 omslag.
90:630
1 Overdruk uit Studiën betreffende 'De achthonderd-en-vijftigste verjaardag der Kartuizers'. 1935. 1 omslag.
90:631
Overdrukken uit Onze taaltuin van diverse artikelen van van Ginneken. 1935. 1 omslag.
90:632
1 Exemplaar van Onze Taaltuin betreffende 'De voornaamwoordelijke aanwijzing van het geslacht'. 1938. 1 omslag.
90:633
1 Exemplaar van Onze Taaltuin met 1 artikel betreffende 'De Nederlandsche consonantgroepen'. 1938. 1 omslag.
90:634
1 Overdruk uit het jaarboek van de Gulden Roos betreffende 'De Antwerpsche invloed op het West-Noordbrabantsche dialect'. 1943. 1 omslag.
90:635
1 Exemplaar van het mededelingenblad der dialectencommissie. 1943. 1 omslag.
90:636
J. Wolthuis. 3 Artikelen betreffende de Amsterdamse volkstaal. Div. bronnen. 1914 -. 1 omslag.
90:637
W. Pée. Artikel uit Kunst- en geestesleven 'Over Nederlandsche dialectgeographie'. 18 aug. 1934. 1 omslag.
90:638
Brochures Linguaphone, grammofoonplaten en lichtprojectie. 1917-1932. 1 pak.
90:639
Krantenknipsels betreffende het CZB. 1917-1934. 1 omslag.
90:640
Statuten, brochures en jaarplan van de VKBJ. 1919-1934. 1 omslag.
90:641
Diverse brochures en uitgaven met werk van derden. 1920-1948. 1 pak.
90:642
Diverse krantenknipsels betreffende de heiligverklaring van Petrus Canisius. 1925. 1 omslag.
90:643
Diverse brochures betreffende graalspelen. 1933-1937. 1 omslag.
N.B. Met een affiche.
90:644
Krantenknipsels betreffende het spellingsdebat. 1934. 1e omslag van 4.
90:645
Krantenknipsels betreffende het spellingsdebat. 1934. 2e omslag van 4.
90:646
Krantenknipsels betreffende het spellingsdebat. 1934. 3e omslag van 4.
90:647
Krantenknipsels betreffende het spellingsdebat. 1934. 4e omslag van 4.
90:648
Diverse brochures en uitgaven betreffende letterkunde. 1934-1939. 1 omslag.
90:649
Diverse brochures betreffende Katholica. 1935-1947. 1 omslag.
90:650
Tijdschrift 'Die gerade linie'. Jaargang 1937. 1 omslag.
N.B. Het februari-nr. ontbreekt.
90:651
Tijdschrift 'Grail magazine'. Jaargang 1937. 1 omslag.
N.B. De januari-, mei- en augustus-nrs. ontbreken.
90:652
Diverse krantenknipsels en brochures betreffende culturele varia. Z.j. 1 omslag.
90:653
Jubileumbundel met werkstukken van leerlingen ter gelegenheid van Jac. van Ginneken's 25-jarig doctoraat. 1933. 1 omslag.
90:654
Jubileumbundel met foto's van karikaturen van leerlingen ter gelegenheid van Jac. van Ginneken's 60ste verjaardig. 1937. 1 omslag.
90:655
1 Exemplaar van een gelegenheidsuitgave ter ere van Jac. van Ginnekens's 60ste verjaardag, door de Stichting Vrouwen van Nazareth. 1937. 1 omslag.
90:656
Schenking door prof. dr. Michels aan de Nijmeegse centrale voor dialect- en naamkunde. 1948. 1 omslag.
N.B. Diverse versies van de legende van de Oirschotse non, met correspondentie en een voorlopig op 1763 te dateren handschriftje. Zie ook nr. 215-216.
90:657
Uitleenboek van het archief van J. van Ginneken aan de UBN. Met bijlagen en correspondentie betreffende uitleningen t/m 1971. 1946-1971. 1 omslag.
90:658
Inventaris door H. Brok van het archief van J. van Ginneken. Met 1 exemplaar van het mededelingenblad van de NCDN, waarin de inventaris verscheen. 1969-1970. 1 omslag.
90:659
Vermoedelijke schenking [via Weijnen-NCDN?]: klein archief van J.H.L. Mols, bestaande uit correspondentie, divers onderzoek en enkele krantenknipsels. Ca. 1939. 1 pak.
90:660
Schenking, uit het archief van prof. F. Th. Visser aan prof. Weijnen, die hem op zijn beurt overdeed aan de NCDN. 'South Pembrokeshire dialectical words'. Met bijlagen. 1950-1995. 1 pak.
90:661
Ongerubriceerde fiches. Z.j. Doos 1 van 3.
90:662
Ongerubriceerde fiches. Z.j. Doos 2 van 3.
90:663
Ongerubriceerde fiches. Z.j. Doos 3 van 3.
90:664
Glasnegatieven. Z.j. 57 stuks in 1 doos.
90:665
Glasnegatieven. Z.j. 63 stuks in 1 doos.
N.B. Bevat lege negatieven.
90:666
Glasnegatieven. Z.j. 141 stuks in 1 doos.
N.B. Bevat stereo-opnames en lege negatieven.
90:667
Glasnegatieven, clichés, penningen, glasdia's. Z.j. 1 doos.
N.B. Bevat 4 penningen, 5 clichés, 4 glasnegatieven, 52 glasdia's.
90:668
Glasnegatieven. Z.j. 84 stuks in 1 doos.
90:669
Glasdia's en glasnegatieven. Z.j. 1 doos.
N.B. Bevat 26 glasdia's en 46 glasnegatieven.
90:670
Glasnegatieven. Z.j. 122 stuks in 1 doos.
90:671
Glasdia's. Z.j. 36 stuks in 1 kistje.
90:672
Negatieven en dia's. Z.j. 1 kistje.
2 rollen op kunststof en 35 glasdia's.
90:673
Glasdia's. Z.j. 38 stuks in 1 kistje.
90:674
Glasdia's. Z.j. 53 stuks in 1 kistje.
90:675
Prentbriefkaarten, correspondentie, documentatie, foto's en contactafdrukken . 1938 en z.j. 1 doos.
90:676
Negatieven. 1935 en z.j. 1 doos.
N.B. 38 rollen op kunststof.
90:677
Fotoalbum, boek en catalogus. 1899, 1910, 1927 en z.j. 1 doos.
N.B. Album bevat prentbriefkaarten en foto's.
VERWIJDERD [onherstelbaar aangetast] Boek: Physiognomische Studien : 119 Autotypien nach Naturaufnahmen nebst einem kurzen erläuternden Text / Her. Von Albert Borée. – Stuttgart : Hoffmann, 1899
90:678
Foto's, contactafdrukken en prentbriefkaarten. Z.j. 1 doos.
N.B. Bevat 32 contactafdrukken, 41 foto's en 258 prentbriefkaarten.
90:679
Portretfoto-prentbriefkaarten. Z.j. 465 stuks in 1 doos.
90:680
Fiches. Z.j. 1 doos.
N.B. Systematische inventarisatie van het archief Van Ginneken door H. Brok.
90:681
Clichés. Z.j. 1 doos.
N.B. Bevat 14 clichés van landschaps- en stadsfoto's en 2 clichés van taalkaarten, waaronder de 'Overzichtskaart van autochtone Nederlandsche dialecten' van Jac. van Ginneken.
90:682
Brochures, overdrukken en tijdschriften. 1933-1937 en z.j. 1 doos.
N.B. Bevat:
- brochure 'The grail', z.j. (2 ex.)
- Frisch auf in alle Weiten. Z.j.
- The royal road : a grail performance. 1937.
- Graalspel Sint Lydwina : massaal leekespel uitgevord door zevenduizend graalleden. 1933 (3 ex.)
- Dirigatur, domine. oratio mea [...]. Z.j.
- Rainbow scheme training for catholic action : general report. [1936].
- Souvenir of memorial service for his late majesty King George V. 1936.
- Overdruk uit 'Norsk tidsskrift for sprogvidenskap'. 1934.
- Father Matthew record and Franiscan mission advocate. Vol. 26, nr. 5 (1933).
90:683
Envelopjes met fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Nederlandse literatuur. Gemerkt: Robbers.
90:684
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Nederlandse literatuur.
90:685
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Nederlandse literatuur. Deels gemerkt: Mulders.
90:686
Envelopjes met fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Nederlandse literatuur, inzake beeldspraak en plastiek. Gemerkt: Jac de Vreese en Hellings.
90:687
Envelopjes met fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit de werken van Jac van Looy, inzake 'gewaarwordingen'.
90:688
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Inzake fonologische verschijnselen, syllabificatie en assimiliatie.
90:689
Envelopjes met fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit de werken van Is. Querido.
90:690
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit de werken van Mei van Herman Gorter.
90:691
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
90:692
Envelopjes met fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Hamlet, vert. Jac van Looy en 'De troubadour' door J.J. Salverda de Grave.
90:693
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. 1917 en 1920 en z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Sprookjes van Augusta de Wit. Met tekst van J. Heesterbeek.
90:694
Diverse aantekeningen en fiches. Z.j.
90:695
Fiches met Waalse woorden met Nederlandse equivalenten. Z.j.
N.B. alfabetisch geordend.
90:696
Fiches met diverse taalkundige aantekeningen. Z.j.
90:697
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
90:698
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Bijzondere samenstellingen, geëxcerpeerd uit Nederlandse literatuur.
90:699
Kaarten getekend op basis van de enquête in het weekblad De Nieuwe Eeuw. 1925-1935. 1 doos.
N.B. Kaart 1-105 + deelkaarten (Limburg en Westvlaanderen).
90:700
Dialectkaarten met bomen en planten. Z.j. 1 map.
90:701
Kaarten met opschrift 'Anthroplogische atlas'. Z.j. 1 map.
90:702
Blanco taalkaarten. Z.j. 1 map.
90:703
Typoscript betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Z.j. Map 1 van 2.
N.B. Betreft De taal der ambachten in de Waterlandse dialecten (Marken - Monnikendam - Volendam) door Zr. Laetitia Stoks. rigineel omslag vermeldt: doctoraalscriptie.
90:704
Typoscript betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Z.j. Map 2 van 2.
N.B. Betreft De taal der ambachten in de Waterlandse dialecten (Marken - Monnikendam - Volendam) door Zr. Laetitia Stoks. rigineel omslag vermeldt: doctoraalscriptie.