Archieven & collecties

93 Collectie gecombineerde vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1879 - 1994

inhoud: Het Meertens Instituut heeft ook vragenlijsten verzonden, die in samenwerking met andere instellingen zijn uitgegeven. De antwoorden zijn in veel gevallen bij de andere instelling gebleven. De bekendste is de in 1895 in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap uitgegeven dialectvragenlijst. Een herhaling van die lijst heeft in 1995 plaats gevonden in samenwerking met de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) (zie: archief nr. 126). Daarnaast zijn er lijsten in samenwerking met Belgische universiteiten en individuele onderzoekers uitgegeven.
De collectie bestaat uit ingevulde vragenlijsten en blanco vragenlijsten.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 126 van 126 | alle treffers

  

terug

93:101
Vragenlijsten Aardrijkskundig Genootschap. Noord-Holland. [1895]. 1 omslag.
N.B. Fotokopie van origineel.
93:102
Vragenlijsten Aardrijkskundig Genootschap. Zuid-Holland. [1895]. 1 omslag.
N.B. Fotokopie van origineel.
93:103
Vragenlijsten Aardrijkskundig Genootschap. Zeeland. [1895]. 1 omslag.
N.B. Fotokopie van origineel.
93:104
Vragenlijsten Aardrijkskundig Genootschap. Noord-Brabant. [1895]. 1 omslag.
N.B. Fotokopie van origineel.
93:105
Vragenlijsten Aardrijkskundig Genootschap. Limburg. [1895]. 1 omslag.
N.B. Fotokopie van origineel.
93:106
Aantekeningen en verspreidingskaarten behorend bij de vragenlijsten Aardrijkskundig Genootschap. Z.j en 1992. 1 omslag.
93:107
Bijlage bij lijst 5 van het "Séminaire de philologie néerlandaise et de dialectologie flamande" van de Universiteit te Luik. H1 - H123. Z.j. 1 omslag.
93:108
Bijlage bij lijst 5 van het "Séminaire de philologie néerlandaise et de dialectologie flamande" van de Universiteit te Luik. I119 - I275. Z.j. 1 omslag.
93:109
Bijlage bij lijst 5 van het "Séminaire de philologie néerlandaise et de dialectologie flamande" van de Universiteit te Luik. K191 - K248. Z.j. 1 omslag.
93:110
Bijlage bij lijst 5 van het "Séminaire de philologie néerlandaise et de dialectologie flamande" van de Universiteit te Luik. K254 - K361. Z.j. 1 omslag.
93:111
Bijlage bij lijst 5 van het "Séminaire de philologie néerlandaise et de dialectologie flamande" van de Universiteit te Luik. L282 - L423. Z.j. 1 omslag.
93:112
Bijlage bij lijst 5 van het "Séminaire de philologie néerlandaise et de dialectologie flamande" van de Universiteit te Luik. N14 - N 143. Z.j. 1 omslag.
93:113
Bijlage bij lijst 5 van het "Séminaire de philologie néerlandaise et de dialectologie flamande" van de Universiteit te Luik. O4 - O265. Z.j. 1 omslag.
93:114
Bijlage bij lijst 5 van het "Séminaire de philologie néerlandaise et de dialectologie flamande" van de Universiteit te Luik. P5 - P222. Z.j. 1 omslag.
93:115
Bijlage bij lijst 5 van het "Séminaire de philologie néerlandaise et de dialectologie flamande" van de Universiteit te Luik. Q1 - Q241. Z.j. 1 omslag.
93:116
Vragenlijsten A. Sluys [1963]. 1 omslag.
N.B. M.b.t. benamingen rond boerderij en koe voor Waddinxveen (E207), Nijbroek (F130) en Terwolde (F131). Bijlage bij vk lijst 14 (1949).
93:117
Antwoorden van enquête naar de paardebloem. 1967. 1 envelop.
N.B. Een kleine enquête gehouden onder studenten van de RU Gent door Willem Pée. Het materiaal is gebruikt voor de Taalatlas 9, kaart 4.
93:118
Vragenlijsten Mw. Duvekot. [1973]. 1e van 2 omslagen.
N.B. Deze door haar ingevulde vragenlijsten met antwoorden van leerlingen van de Gem. Kweekschool Amsterdam zijn in 1973 aan ons geschonken.
93:119
Vragenlijsten Mw. Duvekot. [1973]. 2e van 2 omslagen.
N.B. Deze door haar ingevulde vragenlijsten met antwoorden van leerlingen van de Gem. Kweekschool Amsterdam zijn in 1973 aan ons geschonken.
93:120
Aanvullende enquete Groningen Cor van Bree. [1975]. 1 omslag.
N.B. 16 ingevulde lijsten voor Groningen m.b.t. possesieve datief.
93:121
[Aanvullende enquete Drente] Cor van Bree. Z.j. 1 omslag.
N.B. 23 ingevulde lijsten voor Drente m.b.t. possesieve datief.
93:122
Vragenlijsten LB 2 Cor van Bree. 1977. 1 omslag.
N.B. 23 ingevulde lijsten voor Drente m.b.t. possesieve datief.
93:123
Vragenlijsten opgesteld voor David Thomas (Aberystwyth). Z.j. [ca 1947]. 1e van 2 mappen
N.B. verbreiding van roep- en loknamen van huisdieren in West Europa.
93:124
Vragenlijsten opgesteld voor David Thomas (Aberystwyth). Z.j. [ca 1947]. 2e van 2 mappen
N.B. verbreiding van roep- en loknamen van huisdieren in West Europa.
93:125
Vragenlijsten De vaktaal van de mandenmaker. 1992. 1 map.
N.B. Enkele bewerkingsformulieren
93:126
Blanco vragenlijsten die door het instituut voor anderen zijn uitgegeven waarvan het antwoordenmateriaal niet in ons archief is. Z.j. 1934 - 1994. 1 map.
N.B. Voor J. van Ginneken (1934), Blancquaert (1935), A.R. Hol (1937), M. Valkhoff (kak 1942 - 1949), B. van den Berg (1945 o.a. veemarkt) , J.L. Pauwels (1947 voltooid deelwoord), W. Pée (meid 1958), P. Brachin (1964 hulpwerkw), Historisch Genootschap Oud-West-Friesland (1958 kaan koon vink), over: lichaamsdelen, eik (1934), Zeeland ( Meertens 1935), vat (1955), beroepen in Nederland (1978), wensen van informanten (1977), omgekeerd praten IJmuiden (1994).