Archieven & collecties

436 Wegenkaarten, 1929 -1998

.

eerste | vorige 100 | volgende 30 | laatste | 201 t/m 300 van 330 | alle treffers

  

terug

436:384
[VERWIJDERD] [Administratieve kaart van Vlaanderen] / . - - transparant opgerold - met administratieve grenzen en de taalgrens
436:388
[VERWIJDERD] Reymann's Special-Karte / F. Handtke. s.a. - - - ongekleurd - nr. 271
436:389
De Crimpenerwaert is rontom de Rivieren beslooten ... is om zyne groote aangelegentheid in goede situatie doen meten, in kaart en in koper, ... / Elisabet de Jong, weduwe van Willem van Lind. 's Gravenhage, 1696 - - ongekleurd - 6 bladen / 58.0366 ; Affichemap K
436:390
Historisch-statistische schetskaart van het koninkrijk der Nederlanden / . z.p.; z.j. - schaal 1:100.000 - gekleurd
- bladen 1-30, blad 1 is titelblad ; Affichemap L
436:391
Kaarten der provinciën van het koningrijk der Nederlanden ... vervaardigs naar een kaart van P.H. Witkamp / [H. Bogaers en] J. Smulders. 's-Gravenhage; 1866 - schaal 1:200.000 - gekleurd - 7 kaarten; Met uitvoerige statistieke opgaven per provincie; stempel Bibliotheek der IVe infanterie brigade ; Affichemap M
436:392
Kaart van het eiland Walcheren / opgemeten door D.W.Carel [Hattinga] en A. Hattinga. 1750 - - - gekleurd - reprint 1953 ; Affichemap N
436:393
Kaarte der eilanden Noordbeveland, Wolphartsdik en Oostbeveland / opgemeten door D.W.C. Hattinga en A. Hattinga. 1751 - - - gekleurd - reprint 1953 ; Affichemap N
436:394
Kaart van het eiland Zuidbeveland / opgemeten door W.T. Hattinga. 1747-1748 - - - gekleurd - reprint 1953 ; Affichemap N
436:395
Kaarte van Schouwen en Duiveland / opgemeten door D.W.Carel [Hattinga ]en Anth. Hattinga. 1752 - - - gekleurd - reprint 1953 ; Affichemap N
436:396
Nieuwe kaart van het eiland Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland / opgemeten door W.T. Hattinga. 1744 - - - gekleurd - reprint 1953 ; Affichemap N
436:397
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 1e van 9 bladen ; LADENKAST VI, lade 1
436:398
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 2e van 9 bladen ; Affichemap N
436:399
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 3e van 9 bladen ; Affichemap N
436:400
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 4e van 9 bladen ; Affichemap N
436:401
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 5e van 9 bladen ; Affichemap N
436:402
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 6e van 9 bladen ; Affichemap N
436:403
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 7e van 9 bladen ; Affichemap N
436:404
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 8e van 9 bladen ; Affichemap N
436:405
Zelandiae comitatus novissima tabula delineata / Nic. Visscher. - - gekleurd - 9e van 9 bladen ; Affichemap N
436:406
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 1e van 9 bladen ; Affichemap N
436:407
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 2e van 9 bladen ; Affichemap N
436:408
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 3e van 9 bladen ; Affichemap N
436:409
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 4e van 9 bladen ; Affichemap N
436:410
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 5e van 9 bladen ; Affichemap N
436:411
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 6e van 9 bladen ; Affichemap N
436:412
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 7e van 9 bladen ; Affichemap N
436:413
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8e van 9 bladen ; Affichemap N
436:414
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 9e van 9 bladen ; Affichemap N
436:415
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8 bladen; 1 blad ontbreekt; sommige samengplakt als katern ; Affichemap N
436:416
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8 bladen; 1 blad ontbreekt; sommige samengplakt als katern ; Affichemap N
436:417
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8 bladen; 1 blad ontbreekt; sommige samengplakt als katern ; Affichemap N
436:418
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8 bladen; 1 blad ontbreekt; sommige samengplakt als katern ; Affichemap N
436:419
't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1670 - - - ongekleurd, - 8 bladen; 1 blad ontbreekt; sommige samengplakt als katern ; Affichemap N
436:420
Nieuwe kaart van den lande van Utrecht / B. du Roy . Covens en Mortier te Amsterdam, s.a. - - - ongekleurd - 14 bladen ; Affichemap X
436:421
België XVII provintiarum universa tabula ad usum serenissimi Burgundiae ducis / H. Jaillot. Jean Covens en Corneille Mortier, Amsterdam, s.a. - - gekleurd - ; Affichemap O
436:423
Nederland en zijne Go- verdeeling, omstreeks de 10e eeuw / W.J. Hofdijk. gebr. Kraay; Amsterdam - - gekleurd - ; Affichemap O
436:424
Zelandiae pars transscaldina vulgo Beooster-Scheld / J. Blaeu . [1662] - - gekleurd - tekst op de schterzijde ; uit een boek gesneden ; Affichemap O
436:425
Tabula Dominiï Groeningae quae et complectitur maximam partem Drentiae / F. de Wit. Amsterdam - - - gekleurd - ; Affichemap O
436:426
Utraque Bevelandia et Wolfertsdyck insulae orientaliores Zelandiae cisscaldinae vernacule de Oostelycke Eylanden van Bewester-Scheld / J. Blaeu . [1663] - - gekleurd - tekst op de schterzijde ; uit een boek gesneden ; Affichemap O
436:427
Kaart der provincie Noordbrabant / J. Kuypers . 1853 - - ongekleurd - ; Affichemap P
436:428
Hollands Noorderkwartier in 1288 / G. de Vries . 1965 - - - gekleurd - naar oude oorkonden ontworpen.Bij: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke Akademie; Zeer broos! 2e van 4 ex ; Affichemap P
436:429
Hollands Noorderkwartier in 1288 / G. de Vries . 1965 - - - gekleurd - naar oude oorkonden ontworpen.Bij: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke Akademie. deel III; 1865 Zeer broos! 3e van 4 ex. ; Affichemap P
436:430
Hollands Noorderkwartier in 1288 / G. de Vries . 1965 - - - gekleurd - naar oude oorkonden ontworpen.Bij: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke Akademie. deel III; 1865 Zeer broos! 4e van 4 ex. ; Affichemap P
436:431
"t Hooghe heemraedschap van Rhynland ' / . 1687-1746 - - gekleurd - 12 bladen met titelblad ; Affichemap P
436:432
Choro-topografische kaart der noordelijke provincien van het koningrijk der Nederlanden / C.R.T. Krayenhoff. Facs. uitgave topogr. dienst; 1822 - - - ongekleurd - 9 bladen met bladwijzer ; 79.1074 ; bovenop LADENKAST VI
436:433
Carte générale de la Hollande avecc les routes de postes ; Algemene kaart van Holland met post-routes / Departement van oorlog. 1810 - - - ongekleurd - facs. uitgave ; bovenop LADENKAST VI
436:434
Atlas der kaarten en profilen behoorende tot het rapport der Kommissie over de Beste Rivier-Afleidingen : van 13 september 1825 / in steendruk gebragt onder dir. van J.E. van Gorkum, 1827-1828. 31 kaarten + titelblad. In: Affichemap Q.
436:438
Schiedam ca 1550 (Naar Van Deventer) / . - - gekleurd - ; Affichemap R
436:439
Schiedam ca 1598 (Naar De Geyn) / . - - gekleurd - ; Affichemap R
436:440
Ware afbeeldighe van Delflandt, ghemeten ghecaerteert ende int Licht ghebracht / door meester Floris Balthasarsz. anno 1611' . 1611 - - ongekleurd - 10 bladen ; diepdruk; reprint?; 57.0404 ; Affichemap R
436:441
Landbouwkaart van Nederland / W.C.H. Staring. 's Gravenhage ;1869 - schaal 1:200.000 - gekleurd - 6 bladen ; Affichemap R
436:455
[VERWIJDERD] ANWB autokaart noord-Nederland / A.N.W.B.. 1971 - Schaal 1:200.000, - gekleurd - Blad 1; 71.0904
436:456
[VERWIJDERD] ANWB autokaart zuid-Nederland / A.N.W.B.. 1970 - Schaal 1:200.000 - gekleurd - Blad 3; 71.0904
436:457
[VERWIJDERD] Routekaart Nederland; tankstations, wegrestaurants, carpoolpleinen, P+R haltes / A.N.W.B.. 2004-2005 - schaal 1:100.000 - gekleurd -
436:470
[VERWIJDERD] ANWB autokaart omgeving zuid Limburg / V.V.V. , Falkplan. 1967 - Schaal 1:350.000 - gekleurd -
436:471
VVV provinciekaart Utrecht / V.V.V. . s.a - Schaal 1:200.000 - gekleurd - Blad 7
436:474
Kaart van Delfland 1712 / . 1712 - - ongekleurd - 29 bladen; reprint ; LADENKAST XXI, lade 2
436:475
Kaart der provincie Noord- Braband / . 1841 - - ongekleurd - 10 bladen met 1 overzichtskaart ; op linnen; ontbreken blad 2 en 3; met stempel Bibliotheek der IVe infanterie brigade ; Affichemap S
436:476
Visscher-Romankaart van Zeeland / . Alphen a.d. Rijn; 1973 - - ongekleurd - 12 kaarten en 18 stadsgezichten; facs. uitg. met inleiding ; 73.0869; 9120 c9 ; LADENKAST XXI, lade 2
436:477
[Noord-Holland] & figuratieve kaart van het strand en de duinen ... 1799 / . Nijmegen; 1799 - - ongekleurd - blad 3 en 4; met stempel Bibliotheek der ive infanterie-brigade; met inkleuringen ; Affichemap R
436:481
Noord Veluwe route / A.N.W.B.. 1966 - - - gekleurd -
436:483
Fietskaart van Drenthe / A.N.W.B.. Den Haag, 1989 - 1:100.000 - gekleurd - met plaatsnamenindex
436:484
[VERWIJDERD] Kaart van Friesland / Provinciale planologische dienst Friesland. 1968 - 1:100.000 - gekleurd -
436:485
[VERWIJDERD] Texaco wegenkaart van Nederland / Texaco. - - - - - kenmerk "A-7"; met plaatsnamenindex
436:486
[VERWIJDERD] Autokaart van Nederland / Suurland, Falkplan. Eindhoven, z.j. - 1:250.000 - - 73e dr; met plaatsnamenindex
436:503
Geldersche IJssel / . 1877-1889 - 1:10.000 - - Met stempel "Officiers bibliotheek 5e regiment infanterie"
Blad 1. Westervoort. Topographische inrigting 1877.
Blad 2. Rheden. Topographische inrichting 1888.
Blad 3. Doesburg. Topographische inrichting 1888.
Blad 4. Brummen. Topographische inrichting 1888.
Blad 5. Zutphen. Topographische inrichting 1889 / op linnen ; Affichemap T
436:504
Nederrijn / . 1881-1882 - 1:10.000 - - Met stempel "Officiers bibliotheek 5e regiment infanterie"
Blad 5. Arnhem. Topographische inrigting 1881.
Blad 6. Heteren Topographische inrigting z.j.
Blad 7. Opheusden. Topographische inrichting 1881.
Blad 8. Rhenen. Topographische inrigting 1881.
Blad 9. Maurik. Topographische inrigting 1882. / op linnen ; Affichemap T
436:505
Hollandsche IJssel / . 1902-1905 - 1:2.500 - - Met stempel "Officiers bibliotheek 5e regiment infanterie"
Blad 1. Gouda. Topographische inrichting 1902.
Blad 6. Groot Hitland. Topographische inrichting 1905 / op linnen ; Affichemap T
436:506
Pannerdensch kanaal en Neder-rijn / . 1876 - 1:10.000 - - Met stempel "Officiers bibliotheek 5e regiment infanterie"
Blad 3. Angeren. Topographische inrigting 1876. / op linnen ; Affichemap U
436:507
Waal tevens Nederrijn en Lek / . 1873 - 1:10.000 - - Met stempel "Officiers bibliotheek 5e regiment infanterie"
Blad 2. Kekerdom. Topographische inrigting 1873. / op linnen ; Affichemap U
436:508
De zuider waterlinie. 1:100.000. Koninklijke Militaire Academie, 1879. Op linnen.
N.B. Met stempel "Koninklijke Militaire Academie"
/ . - - - ; Affichemap U
436:509
Stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet en van het Hollandsch Diep en het Volkerrak. 1:100.000. Koninklijke Militaire Academie, z.j. Op linnen.
N.B. Met stempel "Koninklijke Militaire Academie"
/ . - - - ; Affichemap U
436:517
[VERWIJDERD] Bundesrepublik Deutschland Übersichtskarte / Institut für Angewandte geodäsie. Frankfurt a. M. ,1979 - Schaal 1:500.000 - gekleurd - Blad 1 / 83.0032
436:518
[VERWIJDERD] Bundesrepublik Deutschland Übersichtskarte / Institut für Angewandte geodäsie. Frankfurt a. M. , 1978 - Schaal 1:500.000 - gekleurd - Blad 4 / 83.0032
436:519
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1979 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 1 Abbeville-calais
436:520
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 2 Lille-Dunkerque
436:521
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1975 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 3 Rouen- Abbeville
436:522
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1977 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 4 Laon- Arras
436:523
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1978 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 5 Charleville Mézières - Maubeuge (5), Caen - Cherbourg (6), Le Havre - Rouen (7). Paris - Rouen (8). Paris - Laon (9). Reims - Verdun (10). Nancy-Mets - Luxembourg (11). Strasbourg - Forbach (12), Paris - Montargis (21), Troyes - St. Dizier (22), Nancy - Bar-le Duc (23), Auxerre - Saulieu (28), Dyon - Chaumont (29), Besançon - Epinal (30), St. Dié - Mulhouse, Bâle (31)
436:524
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1978 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 6 Caen - Cherbourg
436:525
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1975 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 7 Le Havre - Rouen
436:526
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1977 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 8 Paris - Rouen
436:527
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 9 Paris - Laon
436:528
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1978 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 10 Reims - Verdun
436:529
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 11 Nancy - Metz - Luxembourg
436:530
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 12 Strasbourg - Forbach
436:531
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 21 Paris - Montargis
436:532
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 22 Troyes - St. Dizier
436:533
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1978 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 23 Nancy - Bar-le Duc
436:534
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 28, Auxerre - Saulieu
436:535
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1978 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 29 Dyon - Chaumont
436:536
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1980 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 30 Besançon - Epinal (30)
436:537
[VERWIJDERD] Carte touristique. / Institut géographique national. Paris; 1979 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Blad 31 St. Dié - Mulhouse, Bâle
436:538
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneu Michelin. Brussel, s.a. - 1:200.000 - gekleurd - Blad 1 Anvers - Rotterdam
436:539
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneumatique Michelin. Brussel, s.a. - 1:200.000 - gekleurd - Blad 2 Bruxelles - Ostende
436:540
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneu Michelin. Brussel, s.a. - 1:200.000 - gekleurd - Blad 3 Bruxelles - Liège
436:541
[VERWIJDERD] Pneu Michelin / Société anonyme Belge du Pneu Michelin. Brussel, s.a. - 1:200.000 - gekleurd - Blad 4 Mons - Luxembourg
436:542
[VERWIJDERD] Michelin / Pneu Michelin. Brussel, [1968] - 1:200.000 - gekleurd - Blad 2 Ostende - Bruxelles - Liège
436:543
[VERWIJDERD] Carte routière et touristique Michelin / Pneu Michelin. Brussel, 1989 - 1:200.000 - gekleurd - Blad 213 Ostende - Bruxelles - Liège / 16e ed.
436:544
[VERWIJDERD] Europa, Europe, touristikkarte - touristical map / Kümmerly+Frey. Bern, s.a. - 1:5.000.000 - gekleurd -