Archieven & collecties

98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935 - 1994

inhoud: Het Meertens Instituut heeft ook vragenlijsten samengesteld op verzoek van andere instituten of individuele onderzoekers. Deze lijsten zijn via een eigen informantennetwerk verspreid. De ingevulde vragenlijsten zijn in de regel op het Meertens Instituut aanwezig.
De collectie bestaat uit ingevulde vragenlijsten.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 150 van 150 | alle treffers

  

terug

98:101
Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 701 - 729. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98:102
Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 730 - 741. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98:103
Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 751 - 768. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98:104
Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 801 - 829. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98:105
Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 851 - 885. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98:106
Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 901 - 906. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98:107
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. B4 - B49. 1976. 1 omslag.
98:108
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. B50 - B129. 1976. 1 omslag.
98:109
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. C1a - C74. 1976. 1 omslag.
98:110
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. C75 - C149. 1976. 1 omslag.
98:111
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. C150 - C199. 1976. 1 omslag.
98:112
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. E11 - E164 1976. 1 omslag.
98:113
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. F1 - F50. 1976. 1 omslag.
98:114
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. F51 - F142. 1976. 1 omslag.
98:115
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. F101 - F143. 1976. 1 omslag.
98:116
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. F144 - F206. 1976. 1 omslag.
98:117
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. G1a - G50. 1976. 1 omslag.
98:118
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. G51 - G175. 1976. 1 omslag.
98:119
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. G176 - G285. 1976. 1 omslag.
98:120
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. K20 - K136. 1976. 1 omslag.
98:121
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. K137 - K310. 1976. 1 omslag.
98:122
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. L2 - L150. 1976. 1 omslag.
98:123
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. L151 - L269. 1976. 1 omslag.
98:124
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. L270 - L434. 1976. 1 omslag.
98:125
Vragenlijsten Van Bree LB1 (1976) Vakgroep Nederlands RUL. M1 - M49; Q2 - Q222. 1976. 1 omslag.
98:126
Vragenlijsten A.H.G. Schaars. F163 - F209; G227 - G285. 1979. 1 omslag.
N.B. t.b.v. een onderzoek in de Achterhoek naar dialectgebruik bij dichter A.C.W. Staring.
98:127
Vragenlijsten A.H.G. Schaars. L27 - L84; M2 - M49. 1979. 1 omslag.
N.B. t.b.v. een onderzoek in de Achterhoek naar dialectgebruik bij dichter A.C.W. Staring.
98:128
Enquete 1989 naar sociale achtergrond van informanten. A2; B7 - B121b; C1 - C193. 1989. 1 map.
98:129
Enquete 1989 naar sociale achtergrond van informanten. D2 - D113a; E3a - E231. 1989. 1 map.
98:130
Enquete 1989 naar sociale achtergrond van informanten. F2a - F206. 1989. 1 map.
98:131
Enquete 1989 naar sociale achtergrond van informanten. G7 - G280; H9 - H119. 1989. 1 map.
98:132
Enquete 1989 naar sociale achtergrond van informanten. I4 - I268. 1989. 1 map.
98:133
Enquete 1989 naar sociale achtergrond van informanten. K5 - K340. 1989. 1 map.
98:134
Enquete 1989 naar sociale achtergrond van informanten. L10 - L434. 1989. 1 map.
98:135
Enquete 1989 naar sociale achtergrond van informanten. M4 - M48; N20 - N141; O22 - O273; P1 - P171; Q1 - Q204. 1989. 1 map.
98:136
Vragenlijsten Heerlen. 1994. 1 omslag.
N.B. t.b.v. een onderzoek datiefconstructies.
98:137
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. A2 ; B7 - B112. 1994. 1 map.
98:138
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. C29 - C186. 1994. 1 map.
98:139
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. D5; E3a - E227. 1994. 1 map.
98:140
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. F11 - F206. 1994. 1 map.
98:141
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. G32c - G278; H16 - H121. 1994. 1 map.
98:142
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. I24 - I97. 1994. 1 map.
98:143
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. I104 - I268. 1994. 1 map.
98:144
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. K5 - K339. 1994. 1 map.
98:145
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. K153 - K339. 1994. 1 map.
98:146
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. L21 - L240. 1994. 1 map.
98:147
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. L241 - L432. 1994. 1 map.
98:148
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. M4 - M42; N20 - N141; O30 - O181. 1994. 1 map.
98:149
Vragenlijst Vloeken en krachttermen 1994. P1 - P111; Q1 - Q198. 1994. 1 map.
98:150
Vragenlijst tbv veldwerk in Hardenberg en omgeving. 2007. 1 omslag.
N.B. Uitgevoerd door A.P. van Reenen-Jongkind en P.Th. van Reenen. Zie: Gertjan Potsma en Pieter van Reenen, Over de wisselwerking tussen spontane palatalisatie, umlaut en genus. In: Themanummer T7T 2008.