Archieven & collecties

218 Collectie landbouwkeuringsformulieren, 1947 - 1949

inhoud: Landbouwkundige keuringsdiensten werkten met formulieren waarop de landbouwer geacht werd gegevens betreffende de teelt in te vullen.

In 1950/51 werden dergelijke formulieren - door bemiddeling van A.W. Vlam - geschonken aan de Commissie voor Naamkunde. Het bureau ontving van de Nederlandse Aardappel Keuringsdienst (N.A.K.)onder meer (poot)aardappelformulieren van de provincies Groningen, Friesland, Drente, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
Deze collectie formulieren werden door de Commissie verzameld vanwege de aanweigheid van een groot aantal perceelsnamen die in het materiaal werden vermeld.

De collectie bestaat uit: ingevulde (poot)aardappel- en graanformulieren; landbouwkeuringsboekjes en -lijsten.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 103 van 103 | alle treffers

  

terug

218:95
Landbouwkeuringboekjes provincie Friesland. Geordend op commissienummer. nrs. 23-40. 1949. 1 doos.
218:96
Landbouwkeuringboekjes provincie Friesland. Geordend op commissienummer. nrs. 41-60. 1949. 1 doos.
218:97
Ingevulde aanvraagformulieren voor de keuring van landbouwgewassen in de provincie Noord-Brabant, bestemd voor de Keuringsdienst Noord-Brabant van de N.A.K. te Roosendaal. 1948. 1 doos.