Archieven & collecties

344 Collectie beeldjes met documentatie, Z.j.

inhoud: Sjef van den Bosch (1938-2008) was een Nijmeegse verzamelaar van miniatuurbeelden, vooral replica's van Nederlandse beelden. Na zijn overlijden verhuisde de collectie naar het Meertens Instituut. In 2009 is de Beeldenbank opgezet om de collectie te ontsluiten en online te kunnen raadplegen.

Van den Bosch hanteerde als uitgangspunt voor zijn verzamelbeleid dat 1. het oorspronkelijke beeld ergens fysiek in Nederland moest staan en dat 2. het een verhaal moest verbeelden (ofwel een sprookje, sage, legende, gezegde, liedje).
De collectie bevat daarnaast ook beelden van ambachtslieden, literaire figuren, adellijke en vorstelijke personen, kunstenaars, boeren, etc. waarover in het algemeen alleen feiten bekend zijn.

De collectie bevat miniatuurbeelden en bijbehorende documentatie (met corresponderende inventarisnummers).

Zie ook collectie nr: 1127Bij de herziening van de collectie in 2016-2017 zijn dubbele beelden en beelden waar een duidelijk verhaal en contextgegevens ontbraken, verwijderd. Van de overgebleven miniatuurbeelden is de documentatie herzien en aangevuld.

Toegevoegd aan de collectie, maar niet afkomstig van Sjef van den Bosch: 291 en 292.

resultaat: - Meertens Beeldenbank
- Marianne van Zuijlen, Collectie Sjef van den Bosch en de Beeldenbank van het Meertens Instituut, Vertelcultuur 4 (2017) 1, p.11-16

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 137 van 137 | alle treffers

  

terug

344:159
Airborne-monument. Met documentatie.
344:160
De Contente Mens. Met documentatie.
N.B. Documentatie in 344:134
344:161
Jacoba van Beieren. Met documentatie.
N.B. Documentatie in 344:151
344:162
De schieeper. Met documentatie.
344:163
Koningin Wilhelmina. Met documentatie.
344:166
Us Mem. Met documentatie.
344:167
De Mijnwerker "D'r Huub". Met documentatie.
344:168
Ouwe Sannie. Met documentatie.
344:169
Tieske Weekers. Met documentatie.
344:170
Scheepsjager. Met documentatie.
344:173
Kniertje. Met documentatie.
344:174
De scheper. Met documentatie.
344:175
de veenarbeider.
344:194
Mariken van Nimwegen. Met documentatie.
N.B. Documentatie in 344:17
344:207
Sint Hubertus. Met documentatie.
344:216
Petrus.
344:233
Wiefke van Diem.
344:240
Leeuw met wapen van Lichtenvoorde. Met documentatie.
344:260
D'n erpelrooier acht. Met documentatie.
344:261
De Os. Met documentatie.
344:263
De Kraonige Zwaone. Met documentatie.
344:266
Wasvrouw. Met documentatie.
344:267
Bleekster. Met documentatie.
344:270
Hapertse Goaper. Met documentatie.
344:271
De redder. Met documentatie.
344:273
Emilia. Met documentatie.
344:274
Koningin Wilhelmina. Met documentatie.
N.B. Documentatie in 344:163
344:275
Zefke Mols. Met documentatie.
344:276
Mie Peels. Met documentatie.
344:285
Maastrichter Geis. Met documentatie.
344:287
Veerman
344:290
De Wannevleegers. Met documentatie.
BEELDJE ZOEK 05-09-2019
344:291
Kiste Trui.
344:292
Moenen.
344:293
Foto's betreffende de collectie, Z.j. 1 omslag.
344:294
Typoscripten betreffende de collectie, Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijsten van de beeldjes met beschrijving.
344:295
CD-Roms en schijfjes.
N.B. CD-roms en schijfjes met docu en foto's.