Archieven & collecties

203 Archief J. Daan, 1910 - 2006

inhoud: Jo Daan (1910-2006) was van 1939 tot haar pensioen in 1975 werkzaam als medewerker en hoofd van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens Instituut. In 1966 deed zij onderzoek in de Verenigde Staten van Amerika naar de taal van afstammelingen van Nederlandse emigranten. Dit onderzoek resulteerde in 112 audiobanden (inmiddels op CD overgezet) met een speelduur van 77 uur.
Daan leverde bijdragen aan de belangrijkste taalatlassen uit haar tijd: ze stelde het deel over Noord-Holland voor de Reeks Nederlandse Dialectatlassen samen (1969), werkte samen met P.J. Meertens aan de Taalatlas (1963) en met M.J. Francken aan de Atlas van de Nederlandse Klankontwikkeling (1977). Daarnaast publiceerde ze een boekje over poesiealbums, een editie van Bredero's Klucht van de koe, het Nederlands van Amerikanen die afstammen van emigranten en studies over sociale taalverschillen in de zeventiende en achttiende eeuw.

De collectie bestaat uit: stukken betreffende diverse onderzoeken, manuscripten, aantekeningen en documentatie en 112 geluidsbanden.

Voor het digitale archief van J. Daan, zie: archief nr. 1005
Voor het audioarchief van J. Daan, zie: archief nr. 2001

Openbaar.

94 inventarisnummer(s)

  

terug

203:1
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: correspondentie met diverse personen. 1966-1967. 1 omslag.
203:2
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch op naam correspondent. Letters A-K.
1965-1966. 1 omslag.
203:3
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch op naam correspondent. Letters L-Z.
1965-1966. 1 omslag.
203:4
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: Lijst van correspondenten. Z.j. 1 stuk.
203:5
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: Stukken betreffende verzamelmateriaal. 1968, z.j. 1 omslag.
203:6
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: Aantekeningen betreffende het taalonderzoek. 1966. 1 omslag.
203:7
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: Ingevulde enqueteformulieren. 1957-1959. 1 omslag.
203:8
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: kaarten en plattegronden. 1966, z.j. 1 omslag.
203:9
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: exemplaren van kranten. 1965-1967. 1 omslag.
203:10
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: reisgidsen. 1965-1966. 1 omslag.
203:11
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: Reisverslag. Met bijlagen. 1965-1966. 1 omslag.
203:12
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: Ingevulde vragenlijsten. Alfabetisch op achternaam correspondent. Letters A-H.
1968. 1 omslag.
203:13
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten: Ingevulde vragenlijsten. Alfabetisch op achternaam correspondent. Letters I-Z.
1968. 1 omslag.
203:14
Stukken betreffende een onderzoek naar het poŽziealbum: Correspondentie met diverse personen.
1953-1954, 1956-1957-1958, 1961-1966. 1 omslag.
203:15
Stukken betreffende een onderzoek naar het poŽziealbum: aantekeningen.
1954-1955, 1957, 1960, 1963-1965, z.j. 1 omslag. [de collectie poeziealbums (waarvan een verwijzing naar een kadenkast in de stukken is) is niet aangetroffen]
203:16
Stukken betreffende een onderzoek naar het poŽziealbum: Ingevulde vragenlijsten.
1962. 1 omslag.
203:17
Documentatie. 1877, 1940, 1947, z.j.
203:18
Verslag van een interview over groeiende belangstelling voor streektaal van Jo Daan door A. Ribbers voor het Achterhoeks programma van Radio Oost op 24 november.
1984. 1 stuk.
203:19
Stukken betreffende een onderzoek naar de woorden put, zweren, hooihark, tuinhark en nozem.
1954, 1957, z.j. 1 omslag.
203:20
Werkdossier opgemaakt in het kader van haar onderzoek naar schoof en garf naar aanleiding van vragenlijst 10 (1941) resulterend in een artikel in Taal en Tongval 4:3/4 (1952).
1948, 1952-1956. 1 omslag.
203:21
Stukken betreffende commentaar op de taalatlas.
1930, 1950, 1955, 1958, z.j. 1 omslag.
203:22
Stukken betreffende commentaar op diverse afleveringen van taalkaarten.
1946-1950, Z.j. 1 omslag.
203:23
Stukken betreffende commentaar op diverse afleveringen van taalkaarten.
1948, z.j. 1 omslag.
203:24
Aantekeningen over een onderzoek naar de geschiedenis van het voormalige eiland Wieringen. Met bijlagen.
1957, z.j. 1 omslag.
203:25
Fiches met vondelingennamen.
1955. 1 pakketje.
203:26
Stukken betreffende een onderzoek naar diverse woorden.
1956-1960, z.j. 1 omslag.
203:27
Stukken betreffende de vragenlijsten van Aurich over de benaming van agrarisch gereedschap.
1957-1958. 1 omslag.
203:28
Stukken betreffende sterke en zwakke werkwoordsvormen. 1959 - 1963
N.B. De (proef)lijst (ter voorbereiding van vragenlijst 38 (1964) en ingekomen stukken daarbij.
203:29
Stukken betreffende sterke en zwakke werkwoordsvormen. 1961 - 1963
N.B. Bewerkingsformulieren en vragenlijsten met stempel van christelijke kweekschool Rehoboth te Utrecht. Zie ook: Arch nr. 94:79
203:30
Typoscript van het onderzoek de lange -a in open syllaben op de West-Veluwe, in de rivierstreek en in oost Noord-Brabant van A.R. Hol. Z.j. en 1964 -1965. 1 map
N.B. Met ingekomen brieven bij Jo Daan en aantekeningen van Jo Daan. Zie ook: Arch nr. 92:5
203:31
Werkdossier opgemaakt in het kader van haar onderzoek naar dorsen. 1952-1955, z.j. 1 map.
203:32
Databank Amerikaans-Nederlands, een verzameling databases die morfologische en lexicale gegevens bevatten omtrent het Nederlands gesproken door 19de en begin 20ste eeuwse immigranten en hun nakomelingen in de Verenigde Staten. Een deel is gebaseerd op bandopnamen in 1966 verzameld, een ander deel is gebaseerd op bandopnamen verzameld sinds 1989.
203:33
Nederlands Amerikaans; index op ca. 300 veldopnames van Amerikanen van Nederlandse afkomst. Z.j. 1 doos fiches.
203:34
Typoscripten en aantekeningen betreffende haar uitgave Hij zeit wat. 1948-1980.
N.B. Tevens de uitgave zelf, met aantekeningen van Jo Daan; recensie in Levende talen
203:35
Correspondentie rond de uitgave van "Ik was te bissie". 1976-1993. 1 map.
N.B. Waaronder ook informanten.
203:36
FotokopieŽn van artikelen, typoscripten van lezingen en aantekeningen in verband met het onderzoek Amerikaans Nederlands. 1943-1992. 1 map.
203:37
Onderzoek Amerikaans Nederlands: (fotokopieŽn van) enquÍtes, persoonlijke gegevens en afschriften van geluidsbanden. 1966-1985. 3 mappen.
N.B. Met correspondentie inzake "De taal van de Nederlanders in de Verenigde Staten" [Ik was te bissie].
203:38
Manuscript van de vertaling van "Ik was te bissie". 1988-1993. 1 map.
203:39
Manuscript en correspondentie inzake Relation between Dialect and Standard language.... 1989-1991. 1 map.
N.B. Bijdrage voor Colloquium 'Dialect and standard language' Amsterdam, 15-18 october 1990
203:40
Manuscripten, correspondentie en aantekeningen inzake aanspreekpronomina. 1969-1990. 1e van 3 mappen
203:40a
Documentatie inzake aanspreekpronomina. 1969-1990. 2e van 3 mappen
203:40c
Aantekeningen, bewerkingsformulieren, fiches en krantenknipsel inzake aanspreekpronomina. 1978 en z.j. 3e van 3 mappen
203:40b
Manuscripten, correspondentie, aantekeningen en documentatie inzake aanspreekpronomina. 1969-1990. 1 map
203:41
Manuscript Van Cleaf Bachman. ca 1967. 1 map.
203:42
Recencies "Ik was te bissie". 1986-1989. 1 omslag.
203:43
Correspondentie met W. Fletcher. 1 omslag.
N.B. Inzake de vertaling "Ik was te bissie". Zie ook 203:35
203:44
Correspondentie met W. Lagerwey. 1985-1987. 1 omslag.
N.B. Inzake de vertaling "Ik was te bissie". Zie ook 203:35
203:45
Correspondentie met Michigan Press, Walburg Pers, Prins Bernhard Fonds. 1985-1987. 1 map.
N.B. Inzake de vertaling "Ik was te bissie". Zie ook 203:35
203:46
Aantekeningen, tabellen en documentatie. 1972-1993. 1 omslag
203:47
Aantekeningen, tabellen en documentatie. 1972-1993. 1 omslag
203:48
Manuscript "Nederlanders en hun taal in de verenigde staten". Z.j. 1 omslag.
203:49
Manuscript en publicatie Van randstad tot landrand. 1969 en z.j.
203:50
Manuscripten, fiches en typoscripten. 1930-1986
N.B. Woordenlijstjes, teksten in dialect inzake Harlingen (J.v.d. Weide en H. Godhelp) Herbayum ( B.J. Schurer); Kollum (Y. Douma); Murmurwoude (E. Wijnsma); Dokkkum (H. Gorter); Donkerbroek (D.Zwart); Schiermonnikoog (J. Feensma, F. Faber); Ameland (J. Visser); Tessel (A. Rasch-Timmer, K. Sierksma, J. Beumkes, J. Bakker, J. Roeper); Terschelling (J.A. Duijf)
203:51
Typoscripten en enkele knipsels. (1583) 1973-1989. 1 omslag.
N.B. Our dialect sounds stupid ... door Tom Priestly, tekst van lezing voor Minority language conference te Leeuwarden 1989; "Wie is Mej J. Daan? door J.J.M. Bakker (1973); typoscripten over taalonderwijs (ACLO-M), school en dialect, 1973-1979
203:52
Krantenknipsels, in memoriam en overlijdensadvertenties inzake K.H. Heeroma. 1972.
N.B. verzameld door Jo Daan.
203:53
Stukken betreffende een onderzoek naar het poŽziealbum. Z.j 1 map.
N.B. Typoscript "Van album amicorum tot poesiealbum" (een lezing); manuscript ; krantenknipsels; foto's en poezieplaatjes gebruikt voor de uitgave in Nederlands Volksleven 15 (1965) p. 186-235
203:54
Stukken betreffende een onderzoek naar spelling. 1979-1986. 1 map.
N.B. Typoscript "Een sont, zes regio's, zes spellingen."; correspondentie met Engelbertink Cor van Bree, Reker, Oosterhout, Goeman; aantekeningen ; documentatie en krantenknipsels
203:55
Agenda's notulen en overige stukken inzake de Europese Taal atlas (ALE). 1980-1984. 1 map
203:56
fotokopieen. 1988 en z.j. 1 map.
N.B. van de cataloguskaartjes van de collectie van Frisian centre for bilingual schooling te Leeuwarden
203:57
Stukken vanwege De Zevende sociolinguistendag te Brussel. 1988. 1 omslag.
N.B. Correspondentie, aantekeningen, knipsels, documentatie
203:58
Stukken vanwege Scholing in taalgebruik. 1986-1988. 1 omslag.
N.B. Correspondentie, aantekeningen, knipsels, documentatie
203:59
Stukken vanwege het artikel "Een verteller, het verhaal van Kraamer over de jaren 1708-1752 in Anno nr 123 (1992). 1991-1992. 1 map.
N.B. Typoscript, manuscript, correspondentie m.n. over natuurverschijnselen, aantekeningen, knipsels, documentatie
203:60
Stukken vanwege het artikel "De taal van Aafje Gijsen als bron voor het achttiende eeuws". 1986-1988. 1 map.
N.B. Typoscript, manuscript, correspondentie, aantekeningen, fiches, knipsels, documentatie
203:61
Stukken vanwege het artikel "Ne kroezen boom" in Jaarboek Achterhoek en Liemers. 1988-1990. 1 map.
N.B. Typoscript, correspondentie, aantekeningen, verspreidingskaart, foto's en negatieven, knipsels, documentatie
203:62
Stukken vanwege het artikel "Hidden minority languages" en "De relaties taalverandering-taalattitude; een terugblik op anderhalve eeuw". 1989-1992. 1 map.
N.B. Typoscripten, correspondentie, aantekeningen, verspreidingskaart, knipsels, documentatie
203:63
Stukken vanwege het artikel in het archievenblad. 1991 en z.j. 1 omslag.
N.B. Typoscripten, correspondentie inzake taalonderwijs op de lagere school in de 19e eeuw; tevens het ongedateerde typoscript "Solidariteit en distantie in de zeventiende eeuw. De aanspreekpronomina in de brieven"
203:64
Stukken vanweg e een lezing voor Provinciaal Utrechts genootschap van kunsten en wetenschappen. 1981 en z.j. 1 omslag.
N.B. Typoscripten, correspondentie inzake "Taal en ontaal"
203:65
Stukken vanwege het artikel "Roet". 1978-1981. 1 omslag
N.B. Typoscripten, aantekeningen, correspondentie, documentatie en fiches.
203:66
Stukken vanwege het artikel "Dialect en school". 1985 en z.j. 1 omslag
N.B. Typoscripten, verspreidngskaart en correspondentie
203:67
Drukproef van het artikel "Als niet komt tot iet ...". Z.j. 1 omslag
203:68
Stukken vanwege het artikel "Wat is een dialect?" . 1992 en z.j. 1 omslag.
N.B. Drukproef, typoscript, correspondentie en aantekeningen
203:69
Stukken vanwege het artikelen in Den Schoarpaol. 1986-1993. 1 omslag.
N.B. Typoscripten, correspondentie en documentatie bij de artikelen "Enkele oude gelderse woorden", "Nederlands en Nedersaksisch", "Achterhoekse klanken en woorden", "Na de voorgeschiedenis van het WALD" met de daarbij behorende tijdschriftafleveringen en een artikel "Plat" en "Jonge menssen en dialekt"
203:70
Literatuurlijsten. 1988 en z.j. 1 omslag.
N.B. Typoscripten met literatuur mbt onderwijs
203:71
Literatuurlijsten. 1988 en z.j. 1 omslag.
N.B. Typoscripten, aantekeningen en een brief mbt "attitude"
203:72
Stukken betreffende een onderzoek naar het woord drobbel.
1985-1986, z.j. 1 map.
N.B. Correspondentie, verspreidingskaart, documentatie en fiches en fotokopieen van fiches met woordvarianten
203:73
Stukken betreffende een onderzoek naar meertaligheid en taalattitude. 1985-1986, z.j. 1 map.
N.B. Correspondentie, vragenlijst voor leerlingen van 6 VWO Ludger college te Doetinchem, bewerkingsformulieren, een samenvatting van het onderzoek, overheadsheets en documentatie.
203:74
Stukken inzake de WALD commissie van het Staring instituut. 1985-1990, z.j. 1 map.
N.B. Correspondentie, aantekeningen en documentatie over de toekomst van het Woordenboek Achterhoekse en Liemerse dialecten
203:75
Materiaal blond=blauw. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bewerkingsformulieren van vragenlijst D 52 (1977), proeflijst II (1977) en RND
203:76
Materiaal inzake meertaligheid op school. 1992. 1 omslag.
N.B. Correspondentie, tekst van een lezing door ... en documentatie
203:77
Materiaal inzake het artikel "Za'k oe Lochem es wiezen". 1992. 1 omslag.
N.B. Correspondentie, verspredingskaart, tekst van de publicatie tgv Scholtambt jubileum en documentatie
203:78
Materiaal inzake het Bredero nummer van Spektator. 1984-1985. 1 omslag.
N.B. Correspondentie, aantekeningen, bewerkingsformulieren en documentatie
203:79
Materiaal inzake "Vernieuwing in de sociolinguistiek?". 1948-1960, 1977. 1 omslag.
N.B. Overdruk van het artikel verschenen in "De nieuwe taalgids" 1977 met stukken inzake het onderzoek van Amsterdamse dialecten en documentatie
203:80
Materiaal inzake Amerikaans-Nederlands. 1924, 1973, 1986 en z.j. 1 omslag.
N.B. Aantekeningen nav verschillende door haar gemaakte bandopnamen, Verklaren woordenlijst uit " 'n fonnie bissi" van Derk Meland, 1924; fotokopieen uit "The Dutch language in colonial New York" dissertatie Charles Gehring 1973; fotokopieen van aantekeningen van Walter Hill (?) inzake laag duits met enkele brieven van Charley Gehring.
203:81
Stukken inzake sociolinguistiek. 1975-1977. 1 map.
N.B. Rapporten en verslagen van Sociaal wetenschappelijke raad, commissie Heikens en conferentie sociolinguistiek 1 oktober 1976 te Amsterdam
203:82
Stukken inzake stadsdialecten en dialectverlies. 1984-1985. 1 map.
N.B. Onderzoeksopzetten, correspondentie en documentatie†
203:83
Typoscripten. 1984, 1988 en z.j. 1 map.
N.B. Artikelen: Spreken wij u aan of niet? door Frank Jansen en Mark Baeyens; samenvatting van Egodocumenten en geschiedenis tgv Studiedag maatschappijgeschiedenis 1988 (met corr.); Het verschil tussen bot en bod door M.E.H. Schouten; Wat verwacht het bedrijfsleven van de taalvaardigheid van zijn werknemers? door J.J.H Koning en Wat leren ze in het basisonderwijs door J.M. Synstra, teksten van lezingen op de themadag onze taal 1988; Welk voud na een aantal door B.C. Sliggers (19840
203:84
Typoscript en krantenknipsels. 1961. 1 omslag.
N.B. Typoscript van de artikelen serie "Dialecten in Noordholland". De 5 artikelen zijn verschenen in de Alkmaarde Courant.
203:85
Typoscripten. 1948-1985 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen, reacties, samenvattingen door Jo Daan, o.a. inzake: het paasfeest (uitzending van de VARA 1948), "Hendrika Catharina Maria Ghijsen" in bijlage bij Zeeuws Tijdschrift 1976, "Renewal in sociolinguiustics? (1978), verslag van Interdisciplinary conference on Netherlandic Studies (1982), reacties op het artikel "Een dramatisch drama ..." in Onze Taal 51:11 (1982); reactie op -s en -n meervouden (1982); Jan Splinter in Onze Taal 53:10 (1984) en 54:12 (1985); De Nederlandse streektalen met verspreidingskaarten
203:86
Krantenartikelen en brochures. 1954-1987. 1 omslag.
N.B. Interviews met Jo Daan; een foto; enkele losse brieven; facturen ed. van congressen ter verantwoording voor de belastingen
203:87
Publicaties. 1975-. 1 map.
N.B. Diverse drukken van Brederoo's "Meulenaer" en "Klucht van de koe"
203:88
Documentatie en krantenknipsels. 1962-1992. 1 doos.
N.B. Lezingen, ingezonden stukken, boekbesprekingen en artikelen (overdrukken) door Jo Daan.
203:89
Documentatie. 2 dozen
N.B. fotokopieen van artikelen inzake Amerikaans-Nederlands, Fries, sociolinguistiek etc.
203:90
Krantenknipsels. 1987-1992 en z.j. 1 doos.
N.B. "Wat nog niet in Dijkhuis staat / A.L Hottenhuis" uitgeknipt door en met brief van A. Weijnen 1987-1993; pagina's Streekcultuur / red. G. Vaanholt met de rubrieken "Bij ons in het oosten" / Adriaan Buter; "Streekeigen" / Theo Schildkamp ; "Oet de noaberschap" ; "Wat nog niet in Dijkhuis staat" / A.L. Hottenhuis; "Nag effies dutte" / Joop van Diemen
203:91
Fotografische kopie van kaart van van delen van Virginia, New England en New York door Nicolaas Visscher (17e eeuw). Met aantekeningen betreffende de spelling van plaatsnamen van Nederlandse herkomst. Z.j. 1 koker.