HomeDatabanken

Het Meertens Panel zoekt respondenten

Wilt u meehelpen bij interessant onderzoek, meepraten over taal en cultuur en sparen voor leuke cadeaus?

Lees verder >>

Nederlandse Voornamen Databank

Vanaf donderdag 3 juni 2010 is de nieuwe Nederlandse Voornamenbank online, met daarin informatie over 500.000 verschillende voornamen die in Nederland voorkomen.

Welkom bij de Nederlandse Voornamen Databank [*]

Op deze pagina's kunt u zoeken in een bestand met circa 20.000 voornamen met daarbij een naamsverklaring en allerlei wetenswaardigheden over namen en naamdragers. Wilt u meer weten over voornamen in het algemeen, dan kunt u terecht bij over voornamen. Daar vindt u lijstjes met populaire voornamen en kunt u lezen over de naamwet, motieven van ouders bij de naamkeuze, de geschiedenis van onze naamgeving en andere onderwerpen die met voornamen te maken hebben. De teksten zijn geschreven door de naamkundige Doreen Gerritzen.

Voornaam
Gedetailleerd zoeken

Wees bedacht op spellingvariatie! Als u meer wilt weten over spellingvariatie bij voornamen, dan kunt u terecht bij de pagina spelling.

[*] Dit bestand is gebaseerd op de nieuwste editie van de Prisma Voornamen, samengesteld door dr. J. van der Schaar, bewerkt door dr. Doreen Gerritzen (13de druk, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht 2000).

Achtergrondinformatie over het bestand