Home

Overige motieven


Buiten de top-10 van motieven vinden we nog een aantal overwegingen van ouders die vermeldenswaardig zijn. Het motief 'zelf bedacht, was geen bestaande naam' (op nummer 11 met ruim 2%) blijkt niet altijd de lading te dekken: bij de 31 meisjes waarbij dit motief genoemd wordt zijn slechts 9 namen te vinden die - voor zover ik kan nagaan - geen bestaande naam zijn; voorbeelden zijn Myrian (een vermenging van Myriam en Marian, lijkt me), Robie (uitbreiding bij Rob? variant van Ruby?), Jolinde (vermoedelijk een samenstelling van Jo- uit Johanna en -linde uit Rosalinde, Rolinde, etc.) en Jarlot (op basis van Charlotte?); bij de 34 jongens waarbij het motief 'zelf bedacht, was geen bestaande naam' werd genoemd, zijn slechts 3 namen met onbekende herkomst te vinden, te weten Jar, Grion en Kawai.

De bewuste keuze voor een korte/eenvoudige naam wordt bij jongens ongeveer twee keer vaker gemaakt dan bij meisjes (respectievelijk 2,3% en 1,2%). Ook lijken de ouders bij jongens een betere kijk te hebben op wat kort en eenvoudig is: van de 40 jongens bij dit motief hebben slechts 3 een naam van meer dan één lettergreep, terwijl er bij de 20 meisjes 6 namen met meer dan twéé lettergrepen zitten.

Opvallend is de niet onaanzienlijke positie van het motief 'bijbelse naam/vanuit het geloof' (1,7% en daarmee op de 13de plaats). Bijzondere namen bij dit motief zijn bij de meisjes Jedidja (eigenlijk een jongensnaam), Loïs en Tirza en bij de jongens Kaleb, Jonathan (alleen als officiële naam), Nathan en Nathaniël.

Vernoeming naar een kind in de buurt scoort weliswaar niet erg hoog (1,6%), maar biedt toch een interssante kijk op hoe namen zich soms verspreiden.

De betekenis van de naam blijkt zelden van belang bij de naamkeuze (meisjes 1,5%, jongens 1,1%), ondanks de beschikbaarheid en toegankelijkheid van voornamenboekjes. Overigens kun je je afvragen waarom dit motief bij Mathilde en de variant Machteld (Germaans 'macht' en 'strijd') en bij Martijn (< Martinus < Martius 'van Mars', de god van de oorlog) genoemd wordt. Opmerkelijk zijn hier Roos en Koen, aangezien de oorspronkelijke betekenis daarbij nog gevoeld wordt.


Motieven bij voornaamkeuze