Home

Vernoemd naar idool


De invloed van vernoeming naar idolen is niet erg groot, slechts 4,4% van de ouders geeft aan zich te hebben laten inspireren door een popster, sporter, filmster, een naam in een liedje en dergelijke (meisjes 5,0%, jongens 3,9%).

In het algemeen geldt de regel dat idolen geen invloed hebben op de populariteit van namen, maar daarop moeten vanuit het NIPO-onderzoek twee uitzonderingen gemaakt worden. Bij Kaylee (ook Cayleigh, Keyley en andere spellingvarianten) en Dylan wordt namelijk in de helft van de gevallen het motief 'vernoemd naar idool' genoemd. Andere namen waarbij dit motief wel eens genoemd wordt, zijn Demi en Michelle (naar de actrices Demi Moore en Michelle Pfeiffer?) en Mitchell en Brian/Bryan (welke idolen schuilen hierachter?).

Hoewel vernoeming naar idolen weinig voorkomt, maken de massamedia ons wel bekend en vertrouwd met veel namen; ook kunnen ze het image van een naam beïnvloeden. Zo zullen de meeste ouders die hun kind Linda hebben genoemd, niet direct aan Linda de Mol hebben gedacht. Toch zal haar regelmatige verschijning op de televisie een bijdrage hebben geleverd aan het positieve beeld dat de ouders van de Linda's van deze naam hebben.


Motieven bij voornaamkeuze