Home

Buitenlandse of Nederlandse naam


Het motief 'buitenlandse naam' staat op de zesde plaats (meisjes 5,1%, jongens 5,5%) en dat wekt eigenlijk verbazing, want de roepnamen van vreemde herkomst zijn zo nadrukkelijk aanwezig dat het noemen van dit motief overbodig lijkt. Een selectie uit de populaire ontleende namen: Kelly, Denise, Michelle, Jessica, Kimberley, Bianca, Chantal; Kevin, Mike, Patrick, Dennis, Dylan, Jordy, Niels. Bij de bewuste keuze voor een Nederlandse naam valt vooral op dat jongens meer dan twee keer zo hoog scoren als meisjes (respectievelijk 3,8% en 1,8%).

Een belangrijk kenmerk van de moderne voornaamgeving is de vernieuwing van de namenvoorraad door ontlening, vooral uit het Engels en Frans, maar ook wel uit het Italiaans en uit de Scandinavische en Slavische talen. Wanneer we de populaire voornamen van de afgelopen vijftien jaar bekijken, dan valt op dat ontleningen bij de jongensnamen veel minder voorkomen dan bij de meisjesnamen. Bij de populaire jongensnamen vinden we nog veel Nederlandse namen. Voor het merendeel zijn dat traditionele namen die vroeger niet tot de veel voorkomende behoorden, zoals Jeroen, Bart, Maarten, Paul, Sander, Mark, Wouter, Bas, Robert en Stefan. Dit zijn allemaal namen die hier al eeuwen bekend zijn, maar niet als de meest gangbare gelden (plaatselijk of regionaal kan dit wel het geval zijn). Bij de populaire meisjesnamen zijn dergelijke namen nauwelijks aanwezig, te noemen zijn Janneke, Maaike, Sanne en Maartje.

Engelse namen zijn voor beide groepen erg geliefd, denk aan Danny, Jennifer, Patrick, Joyce, Kevin en Wendy. Ook voor de Scandinavische en Slavische namen geldt dat ze bij jongens en meisjes voorkomen, voorbeelden zijn respectievelijk Ingeborg, Niels, Kirsten en Sven en Natasha, Joeri, Katinka en Boris (met uitzondering van Kirsten, Niels en Sven behoren deze namen niet tot de top-namen).

Het verschil tussen jongens en meisjes wordt duidelijk bij het aandeel Franse en Italiaanse voornamen. Er zijn heel wat Franse meisjesnamen populair geworden, zoals Chantal, Manon, Marielle, Monique, Danielle en Nicole, en ook enkele Italiaanse namen zijn veel gegeven (Anita, Bianca en Sandra), maar onder de jongensnamen zijn Franse en Italiaanse voornamen een zeldzaamheid, althans de afgelopen vijftien jaar. Te noemen zijn respectievelijk Maurice, Pascal, René en Ricardo; zij scoren echter niet erg hoog (Marcel, Michel, René en Marco waren in de periode ervoor wel geliefd).

Samengevat komt het erop neer dat Nederlandse namen veel bij jongens, maar weinig bij meisjes voorkomen en dat Franse voornamen, en in mindere mate Italiaanse, voor meisjes erg in trek zijn, maar bij jongens slechts sporadisch zijn aan te treffen.