Home

Past bij naam ander kind


Het motief 'past bij de naam/namen van het andere kind/de andere kinderen' staat op de negende plaats, maar omdat lang niet alle ouders in het onderzoek meer dan één kind hebben, mogen we aannemen dat dit motief zeker geen onbelangrijke overweging bij de naamkeuze is.


Motieven bij voornaamkeuze