Interval 17 van tier informant uit Groningen

zijPRON(vrij,nom,3,pl,z,subj,pers,sterk,simpl)
goanV(-(e)n,recht,tt,3,pl,onacc)
ook
heen