Interval 16 van tier informant uit Groningen

ikPRON(vrij,nom,1,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
goaV(recht,tt,1,s,onacc)
noa
de
bakker