Interval 10 van tier informant uit Groningen

ikPRON(vrij,nom,1,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
weitV(recht,tt,1,s,trans)
woarstoe
 woarsPRON(-(e)s,vrij,s,rel-wh,sterk,simpl)
 toePRON(vrij,nom,2,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
geborenA(pred)
bistV(-(e)st,eind,tt,2,s,onacc)