Interval 2 van tier informant uit Groningen

zijPRON(vrij,nom,3,s,v,subj,pers,sterk,simpl)
geloofV(recht,tt,3,s,trans)
dastoeC(cl-cl)
 dasC(-(e)s,subord,decl,fin)
 toePRON(vrij,nom,2,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
eerderADV(vrij)
thuisADV(pred)
bisV(-(e)s,eind,tt,2,s,onacc)
azikC(cl-cl)
 azC(subord-nietS)
 ikPRON(vrij,nom,1,s,z,pers,sterk,simpl)