Interval 34 van tier hulpinterviewer uit Groningen

hijPRON(vrij,nom,3,s,m,subj,pers,sterk,simpl)
goatV(-(e)t,recht,tt,3,s,onacc)
noa
de
bakker