Interval 15 van tier hulpinterviewer uit Groningen

zePRON(vrij,3,pl,z,subj,pers,zwak,simpl)
geloobnV(-(e)n,recht,tt,3,pl,trans)