Interval 31 van tier informant uit Aalten

alPRON(vrij,pl,kwant-univ,simpl)
dePRON(pre-N,s,z,art-def,simpl)
beesteN(-e,N,3,pl,subj)
vanP(prep)
marieN(N,3,s,v)
buntV(-(e)t,recht,tt,3,s,onacc)
verdronkenV(eind,volt-prefix,onacc)
bieP(prep)
dePRON(pre-N,s,z,art-def,simpl)
overstromingN(N,3,s,z,p-obj)