Interval 87 van tier informant uit Aalten

zichzelfPRON(vrij,3,s,m,d-obj,refl,sterk,compl)