Interval 68 van tier informant uit Aalten

heePRON(vrij,nom,3,s,m,subj,pers,sterk,simpl)
hefV(recht,tt,3,s,perf)
zienePRON(-e,pre-N,s,m,poss,sterk,simpl)
handeN(-e,N,3,pl,d-obj)
ewasseneV(eind,volt+prefix,trans)