Interval 56 van tier informant uit Aalten

iePRON(vrij,2,s,z,subj,pers,zwak,simpl)
geloofV(recht,tt,2,s,trans)
nietNEG(vrij)
datC(subord,decl,fin)
heePRON(vrij,nom,3,s,m,subj,pers,sterk,simpl)
sterkerA(-er,pred,comp)
isV(eind,tt,3,s,onacc)
azieC(cl-cl)
 azC(subord-nietS)
 iePRON(vrij,nom,2,s,z,pers,zwak,simpl)