Interval 33 van tier informant uit Aalten

atC(subord,decl,fin)
zePRON(vrij,3,s,v,subj,pers,zwak,simpl)
veurP(prep)
heurPRON(pre-N,3,s,onz,poss,sterk,simpl)
werkN(N,3,s,onz,p-obj)
leeftV(-(e)t,eind,tt,3,s,onerg)
leeftV(-(e)t,inv,tt,3,s,onerg)
zePRON(vrij,3,s,v,subj,pers,zwak,simpl)
nietNEG(vrij)
veurP(prep)
heurePRON(-e,pre-N,3,s,v,poss,sterk,simpl)
kinderN(-er,N,3,pl,onz,p-obj)