Interval 21 van tier informant uit Aalten

diePRON(pre-N,pl,z,dem-def,sterk,simpl)
aardappelsN(-(e)s,N,3,pl,subj)
schiltV(-(e)t,recht,tt,3,pl)
nietNEG(vrij)
gemakkelijkA(adv)