Interval 18 van tier informant uit Aalten

dizzePRON(-e,pre-N,pl,dem-def,simpl)
schoeneN(-e,N,3,pl,z,subj)
looptV(-(e)t,recht,tt,3,pl,onerg)
gemakkelijkA(adv)