Interval 11 van tier informant uit Aalten

erikN(vrij,3,s,m,subj)
lietV(recht,vt,3,s,caus)
miePRON(vrij,obl,1,s,d-obj,pers,sterk,simpl)
veurP(prep)
zichPRON(vrij,3,s,p-obj,refl,zwak,simpl)
werkenV(-(e)n,eind,inf)