Interval 51 van tier informant uit Lunteren

ikPRON(vrij,nom,1,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
denkV(recht,tt,1,s,trans)
ofC(subord-nietS)
datC(subord,decl,fin)