Interval 59 van tier informant uit Lunteren

zichzelfPRON(vrij,acc,3,s,m,d-obj,refl,sterk,compl)
zeneigePRON(-e,vrij,3,s,m,d-obj,refl,sterk,compl)
 zenPRON(pre-N,3,s,m,poss,zwak,simpl)
 eigePRON(-e,N,3,s,refl,sterk,simpl)