Interval 48 van tier informant uit Lunteren

niemandPRON(vrij,3,s,z,subj,kwant-neg,sterk,simpl)
magV(recht,tt,3,s,mod)
hetPRON(vrij,3,s,onz,d-obj,pers,sterk,simpl)
zienV(-(e)n,eind,inf,trans)
ikPRON(vrij,nom,1,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
vindV(recht,tt,1,s,trans)
datC(subord,decl,fin)
jiePRON(vrij,nom,2,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
hetPRON(vrij,3,s,onz,d-obj,pers,sterk,simpl)
ookADV(ad-Ov)
nietNEG(vrij)
magV(eind1,tt,2,s,mod)
zienV(-(e)n,eind2,inf,trans)