Interval 31 van tier informant uit Lunteren

hijPRON(vrij,nom,3,s,m,subj,pers,sterk,simpl)
staatV(-(e)t,recht,tt,3,s,asp)
teINFMRK(pre-V)
zeureV(-e,eind,inf,onerg)