Interval 16 van tier informant uit Lunteren

asC(subord,decl,fin)
hetPRON(vrij,3,s,onz,subj,pers,zwak,simpl)
nouADV(vrij)
nogADV(vrij)
leeftV(-(e)t,eind,tt,3,s,onerg)
danADV(vrij)
leeftetV(v-cl)
 leeftV(-(e)t,inv,tt,3,s,onerg)
 etPRON(vrij,3,s,onz,subj,pers,zwak,simpl)
morgenADV(vrij)
ookADV(ad-ADV)
nogADV(vrij)