Interval 6 van tier informant uit Lunteren

erikN(vrij,3,s,m,subj)
laatV(recht,tt,3,s,caus)
uh
mienPRON(vrij,obl,1,s,d-obj,pers,sterk,simpl)
uh
mien
veurP(prep)
umPRON(vrij,3,s,m,p-obj,refl,zwak,simpl)
werkeV(-e,eind,inf)