Interval 78 van tier hulpinterviewer uit Lunteren

wij
zegge
ook
de
bank
waarPRON(vrij,3,s,p-obj,rel-wh,r-pron,sterk,simpl)
opP(post)
zePRON(vrij,3,pl,z,subj,pers,zwak,simpl)
zateV(-e,eind,vt,3,pl,onerg)