Interval 12 van tier hulpinterviewer uit Lunteren

zegge
wij
hier
nie
janN(vrij,3,s,m,subj)
schaamtV(-(e)t,recht,tt,3,s,refl)
zeneigePRON(vrij,3,s,m,refl,sterk,compl)
 zenPRON(pre-N,s,m,poss,zwak,simpl)
 eigePRON(N,3,s,rec,sterk,simpl)
veurP(prep)
daPRON(pre-N,s,onz,dem-def,simpl)
verhaalN(N,3,s,onz,d-obj)