Interval van tier uit

zeg
je
zichzelfPRON(vrij,3,s,m,d-obj,refl,sterk,compl)
of
zeneigePRON(ov,vrij,3,s,m,d-obj,refl,zwak,compl)