Interval 62 van tier informant uit Groningen

hePRON(vrij,3,s,onz,subj,expl,simpl)
schijnV(recht,tt,3,s,trans)
dasseC(cl-cl)
nietsPRON(vrij,3,s,d-obj,kwant-neg,sterk,simpl)
magV(eind1,tt,3,s,mod)
eetnV(-(e)n,eind2,inf,trans)