Interval 44 van tier informant uit Groningen

duPRON(vrij,nom,2,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
geloofstV(-(e)st,recht,tt,2,s,trans)
neitNEG(vrij)