Interval 13 van tier informant uit Groningen

wardN(vrij,3,s,m,subj)
hetV(recht,tt,3,s,perf)
heurdV(eind,volt-prefix,trans)