Interval 12 van tier informant uit Groningen

erikN(vrij,3,s,m,subj)
kenV(recht,tt,3,s,trans)
zichzelfPRON(vrij,3,s,m,d-obj,refl,sterk,compl)
goedA(adv)