Interval 148 van tier hulpinterviewer uit Groningen

persoon
b
antwoordt
nooitADV(ad-Ov,kwant-neg)
neitNEG(vrij)