Interval 78 van tier informant uit Gramsbergen

vanP(prep)
emzelfPRON(vrij,obl,3,s,m,p-obj,refl,compl)
ja
dat
zou
wel
kunnen