Interval 18 van tier informant uit Gramsbergen

wiePRON(vrij,3,s,z,rel-wh,sterk,simpl)
zegtV(-(e)t,recht,tt,3,s,trans)
erPRON(vrij,3,pl,expl,r-pron,sterk,simpl)
henPRON(vrij,acc,3,pl,pers,sterk,simpl)
tussenP(prep)