Interval 17 van tier informant uit Gramsbergen

ikPRON(vrij,nom,1,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
weteV(-e,recht,tt,1,s,trans)
datC(subord,decl,fin)
hijPRON(vrij,nom,3,s,m,subj,pers,sterk,simpl)
zwemmenV(-(e)n,eind,inf)
gaanV(-(e)n,eind2,inf,asp)
isV(eind3,tt,3,s)