Interval 129 van tier informant uit Gramsbergen

ikPRON(vrij,nom,1,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
hebV(recht,tt,1,s,perf)
heelADV(ad-Ov)
watPRON(pre-N ell,s,kwant-exis,simpl)
lopenV(eind1,inf-N,onerg)
edaneV(ov,eind2,volt+prefix)
om
dat
te
krijgen
om
daar
te
komen
ja